Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   18.5.2023.
   Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме
   Прихвата се понуда понуђача „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука за набавку рачунарске опреме за потребе Уставног суда Републике Срспке.

   18.5.2023.
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива и течности за стакла у 2023. години
   Прихвата се понуда понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука за набавку моторног еуро дизел горива и течности за стакла за потребе службених возила Уставног суда Републике Срспке.

   18.5.2023.
   Одлука о прихватању понуде за набавку штампача
   Прихвата се понуда понуђача „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука за набавку штампача за потребе Уставног суда Републике Срспке.

   28.2.2023.
   Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину
   План набавки Уставног суда Републике Српске за 2023. годину, број СУ-506/23 од 7. децембра 2022. године мијења се у дијелу Робе тако што се  додаје редни број 27. „Набавка носача за ватрогасне апарате“ процијењене вриједности 700,00 КМ без ПДВ-а, a у дијели Услуге додаје se редни број 20. „Набавка  услуга коричења“ процијењене вриједности 800,00 КМ без ПДВ-а,

   22.2.2023.
   Правилник о поступку директног споразума
   На основу чл. 13. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године, донио  је ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

   25.1.2023.
   Правилник о јавним набавкама
   На основу члана 13. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 25. јануара 2023. године, донио је ПРАВИЛНИК о јавним набавкама роба, услуга и радова

   17.1.2023.
   Попис привредних субјеката с којима постоји сукоб интереса
   Уставни суд Републике Српске обавјештава јавност да не постоје субјекти с којима представник уговорног органа или са њим повезане особе су у сукобу интереса.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Perfect clean“ d.о.о. број 134/22 од 12.12.2022. године, за набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину.

   5.1.2023.
   Одлука о измјени одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
   У Одлуци о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, број СУ-24/21 од 26. јануара 2022. године, које су предвиђене за 2022. годину, тачка I мијења се.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Мода“ д.о.о. Бања Лука, број 20/22 од 11. новембра 2022. године, за набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Сецтор сецуритy“ д.о.о. Бања Лука, број 01/2200100745 од 7. новембра 2022. године за набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта
   Прихвата се понуда понуђача „SECTOR SECURITY ” d.о.о. Бања Лука, број 01-378-12/22 од 12.12.2022. године, за набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину.

   Страна: 2/14 (укупно 136 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   24.4.2024.
   Одлука о прихватању понуде за набавку горива

   15.3.2024.
   Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

   22.2.2024.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта

   22.2.2024.
   Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

   3.1.2024.
   Изјава о непостојању сукоба интереса

   26.12.2023.
   План набавки за 2024. годину

   12.10.2023.
   Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

   12.10.2023.
   Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења