Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   10.3.2022.
   Прва допуна Плана јавних набавки за 2022. годину
   План набавки Уставног суда Републике Српске за 2022. годнину мијења се у дијелу Робе тако што се редни број 5. мијења  и умјесто „рачунарска опрема“процијењене вриједности 6.000,00 КМ без ПДВ-а, треба да стоји канцеларијски намјештај процијењене вриједности 454.125,00 КМ без ПДВ-а, а врста поступка се мијења тако да умјесто директни споразум, пише отворени поступак, те се додају редни бројеви  од 5 до 10.

   1.2.2022.
   Одлука о покретању поступка јавне набавке консултантских услуга
   Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку консултантских услуга, број ЈРЈН 98390000-3 при изради тендерске документације за опремања ентеријера зграде Уставног суда Републике Српске.

   1.2.2022.
   Одлука о прихватању понуде за консултантске услуге
   Прихвата се понуда понуђача „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ АД за пројектовање, урбанизам и конзалтинг Приједор, број 01-13/22 од 26. јануара 2022. године за набавку консултантских услуга за израду тендерске документације за опремање ентеријера зграде Уставног суда Републике Српске.

   1.2.2022.
   Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2022. годину
   Прихвата се понуда понуђача „Winer osiguranje“ а.д. Бањалука, број: 001-1440/22 од 26. јануара 2022. године за каско осигурање возила за 2022. годину.

   1.2.2022.
   Одлука о покретању поступка јавне набавке за каско осигурање возила за 2022. годину
   Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуга каско осигурања моторних возила, број ЈРЈН 66514110-0 за потребе Уставног суда Републике Српске.

   1.2.2022.
   Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
   Овом одлуком утврђује се изузеће од примјене Закона о јавним набавкама које су предвиђене за 2022. годину.

   1.2.2022.
   План набавки за 2022. годину
   Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 26. јануара 2022. године, донио је План набавки за 2022. годину.

   1.2.2022.
   Јавни позив за набавку услуга стручног усавршавања
   У складу са Правилником о поступку додјеле уговора на набавку услуга из Анекса II дио Б („Службени глсник БиХ“, број 66/16), позивамо вас да доставите понуду за услуге стручног усавршавања за потребе Уставног суда Републике Српске у 2022. години.

   1.2.2022.
   Јавни позив за набавку услуга смјештаја у БиХ и иностранству
   У складу са Правилником о поступку додјеле уговора на набавку услуга из Анекса II дио Б („Службени глсник БиХ“, број 66/16), позивамо вас да доставите понуду за услуге смјештаја за потребе Уставног суда Републике Српске у 2022. години.

   1.2.2022.
   Јавни позив за набавку ресторанских услуга
   У складу са Правилником о поступку додјеле уговора на набавку услуга из Анекса II дио Б („Службени глсник БиХ“ број 66/16), позивамо вас да доставите понуду за ресторанске услуге (храна и пиће) за потребе Уставног суда Републике Српске у 2022. години.

   1.2.2022.
   Реализација уговора - децембар 2021
   Реализација уговора/оквирног споразума
   Уставни суд Републике Српске за 2021. годину
   - децембар -

   22.12.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку угоститељских услуга
   Одлука о прихватању  понуде за набавку угоститељских услуга

   22.12.2021.
   Одлука о поретању поступка за набавку угоститељских услуга
   Одлука о покретању поступка набавке угоститељских услуга

   1.12.2021.
   Реализација уговора за период 1. 9. до 30. 11. 2021. године
   РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. СЕПТЕМБРА ДО 30. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

   28.10.2021.
   Одлука о прихватању понуде за осигурање запослених лица за 2021/2022. годину
   Прихвата се понуда понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бањалука, број: 001-19477/21 од 11.10.2021. године за осигурање запослених у Уставном суду Републике Српске за 2021/2022 годину.

   28.10.2021.
   Одлука о прихватању понуде за осигурање имовине за 2021/2022. годину
   Прихвата се понуда понуђача „Wiеner osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Бањалука, broj: 001-19476/21 od 11.10.2021. године за осигурање имовине за 2021/2022. годину.

   28.10.2021.
   Одлука о прихватању понуде за израду дијела пројектне документације прикључка на
   Прихвата се понуда понуђача Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука за израду дијела пројектне документације која се односи на прикључак на топловодну и електро мрежу пословног објекта Уставног суда Републике Српске у изградњи.


   30.9.2021.
   Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења јавне набавке додатних и непредиђених радова на изградњи зграде Уставног суд Републике Српске у Бањој Луци
   Прихвата се понуда понуђача „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука, број 532/21 од 22. септембра 2021. године, са цијеном од 963.814,85 КМ без ПДВ-а, односно са цијеном од 1.127.663,37 са ПДВ-ом, за обављање додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске у Бањој Луци.

   30.9.2021.
   Одлука о прихватању понуде за систематски преглед запослених у Уставном суду Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Deamedica“ Banjaluka за систематски преглед запослених у Уставном суду Републике Српске.

   Страна: 2/10 (укупно 95 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку канцеларијског намјештаја

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку мрежне опреме

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

   27.4.2022.
   Одлука о прихватању понуде за прање службених возила

   31.3.2022.
   Oдлукa о набавци канцеларијског материјала у 2022. години

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за одржавање и поправке копир апарата и принтера

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2022. години

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за одржавање и поправку возила

   12
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења