Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
23.6.2021.
U-29/20
Podnosilac inicijative: Aleksandar Jokić, Arsenije Baltić i Đorđe Knežević iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 32/20), Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 32/20), Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske"  broj 37/20), Uredbe sa  zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 38/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 40/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "hitnog projekta COVID 19 za BiH" (P173809) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta „9. januar“ Banja Luka - Doboj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/20), Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 46/20) i Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19  izazvane virusom Sars-coV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 46/20). 

23.6.2021.
U-52/20
Podnosilac inicijative: Aleksandar Aladžić iz Banjaluke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 30. st. 3. i 4. i člana 43. Odluke o vodovodu i kanalizaciji („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 1/16).

23.6.2021.
U-56/20
Podnosilac inicijative: Milan Radošević iz Kotor Varoša

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i  zakonitosti Rješenja broj 6090092874 od 16. oktobra 2013. godine, Rješenja broj 6090092874 od 1. aprila 2014. godine, Rješenja broj 6090092874 od 5. juna 2015. godine, Rješenja broj 6090092874 od 8. juna 2015. godine,  Rješenja broj 6090092874 od 23. decembra 2015. godine, Rješenja broj 6090092874 od 24. decembra 2015. godine, Rješenja broj 6090092874 od 25. decembra 2015. godine, koje je donio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Filijala Doboj, Rješenja broj 6090092874 od 23. februara 2016. godine i Rješenja broj 6090092874 od 24. februara 2016. godine koje je donio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Kabiet direktora, Bijeljina i Presude broj 13 0 U 004079 16 U od 29. jula 2016. godine, koju je donio Okružni sud u Doboju.

23.6.2021.
U-58/20
Podnosilac inicijative: Bojan Blitvić iz Istočnog Sarajeva

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 70. tačka b) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.  134/11, 82/13 i 103/15).

Ne prihvata se  inicijativa  za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 70. tačka a) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.  134/11, 82/13 i 103/15).

23.6.2021.
U-59/20
Podnosilac inicijative: Siniša Mikić iz Doboja

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 87. stav 2. i 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 6/12, 110/16  i 62/18).

23.6.2021.
U-61/20
Podnosilac inicijative: Milena Marković, Rodoljub Bekić i Zora Jović iz Ugljevika, koje zastupa Blagiša Lukić, advokat iz Bijeljine

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 82/13 i 103/15).

23.6.2021.
U-68/20
Podnosilac inicijative: Omladinska organizacija „Čuvari Sane“ Prijedor

Odbacuje se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana – Radni naziv „Sana B – 1“ („Službeni glasnik Grada Prijedora“ broj 14/19).

16.6.2021.
U-37/20
Podnosilac inicijative: Vlado Jovanić iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 11, člana 12, člana 54 stav 1. tačka 5,  člana 57, člana 70 stav 1. tačka 26. i stav 2,  člana 71. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2.  i  člana 72. Zakona o oružju i municiji  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 26/16, 18/17 31/18 i 58/19).

Ne prihvata se  inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje saglasnosti člana 6. tač. 9. i 11. Zakona o oružju i municiji  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 26/16, 18/17, 31/18 i 58/19) sa članom 50. Zakona o lovstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 60/09 i 50/13). 

26.5.2021.
U-30/20
Podnosilac inicijative: Arsenije Baltić iz Banjaluke
Utvrđuje se da član 58. stav 1. tačka b) u dijelu koji glasi „originalan“ i član 58. stav 2. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20 i 19/21) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 106/09 i 44/15) ) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 i 44/20).
Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. tačka v) u dijelu koji glasi „originalnu“ i u dijelu koji glasi „originalan“ i člana 22. stav 1. tačka d) u dijelu koji glasi „originalan“ Pravilnika o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/11, 72/12, 58/17 i 102/17).
26.5.2021.
U-44/20
Podnosilac inicijative: Ljubinka Smiljanić iz Zvornika
Utvrđuje se da član 7. stav 4. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 26/19 i 77/20) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 7. st. 2. i 3. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 26/19 i 77/20).
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
14.7.2021.
Saopštenje za javnost sa 271. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
271. sjednica Danas, 14. jula 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamdeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske .

13.7.2021.
Dnevni red 271. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u srijedu, 14. jula 2021. godine sa početkom u 9,00 časova.

  23.6.2021.
  Saopštenje za javnost sa 270. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Danas, 23. juna 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamdeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

   21.6.2021.
   Dnevni red 270. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 23. juna 2021. godine sa početkom u 9,00 časova.

    26.5.2021.
    Saopštenje za javnost sa 269. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    269. Sjednica Ustavnog suda RS Danas je, 26. maja 2021. godine, u Banjoj Luci Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) održao Dvije stotine i šezdeset i devetu redovnu sjednicu.
    25.5.2021.
    Dnevni red 269. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 26 maja 2021. godine sa početkom u 9,00 časova.
     29.4.2021.
     Saopštenje za javnost sa 268. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     268. sjednica Danas, 29. aprila 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

     27.4.2021.
     Dnevni red 268. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
      Sjednica će se održati u četvrtak, 29. aprila 2021. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.
      © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja