Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о измјени одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

  Број:  СУ- 538/22

  Бања Лука, 21. децембар 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  На основу члана 10. став 1. тачка д.  и члана 18. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), Уставни суд Репулике Српске на сједници одржаној 21. децембра 2022. године, д о н и о  ј е

   

  ОДЛУКУ

  о измјени одлуке о изузећу од примјене

  Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

   

  I

  У Одлуци о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, број СУ-24/21 од 26. јануара 2022. године, које су предвиђене за 2022. годину, тачка I мијења се и гласи:

   

   

   

  Ред. број

   

   

  Предмет набавке

   

  Основ изузећа од

  примјене ЗЈН

  Процјењена вриједност

  у КМ набавке

  (без ПДВ-а)

   

   

   

  Извор финансирања

  1.

  Издаци за електричну енергију

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  9.850,00

   

  Буџет РС

   

  2.

  Издаци за услуге воде и канализације

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  1.100,00

  Буџет РС

   

  3.

  Издаци за телефонске услуге

  Фиксна телефонија

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  4.300,00

   

  Буџет РС

   

   

  4.

  Издаци за услуге –мобилне телефоније

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  14.100,00

   

  Буџет РС

   

   

  5.

  Издаци за телефонске услуге -интернет

   

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  3.320,00

   

  Буџет РС

   

   

  6.

   

  Издаци за услуге гријања (градски топловод)

   

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  20.500,00 КМ

   

  Буџет РС

   

   

   

  7.

   

  Поштанске услуге

   

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  2.600,00 КМ

  Буџет РС

   

   

   

  8.

  Годишње одржавање домена

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  190, 00 КМ

   

  Буџет РС

   

   

   

  9.

  Услуге одржавања лиценци

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  2.020,00

   

  Буџет РС

   

   

   

  10.

  Претплата на службене гласнике, објаве огласа, тендера и др.

   

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  4.810,00

   

  Буџет РС

   

   

   

  11.

  Услуге одвоза смећа

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  1.000,00 КМ

  Буџет РС

   

   

   

  12.

   

  Услуге закупа просторија

   

  Члан 10. став 1.

  тачка е. ЗЈН

   

  100.000,00 КМ

  Буџет РС

   

   

   

  13.

  Услуге паркинга

  за службена возила

  Суда

   

  Члан 10. став 1.

  тачка д. ЗЈН

   

  1.710,00 КМ

   

  Буџет РС

   

   

   

  II

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на службеној wеб страници Уставног суда Републике Српске.

   

                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                       

                                                                                                                                                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења