Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
18.12.2019.
U-88/18
Подносилац иницијативе: Жељко Јандрић из Шипова

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 35. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 13. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/09, 31/12 и 24/15).

18.12.2019.
U-89/18
Подносилац иницијативе: Мило Ђокић из Доње Трнове, општина Угљевик

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Измјене Плана постављања привремених пословних објеката у Угљевику број 01-363-20/18 од 17. 09. 2018. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/18).

18.12.2019.
U-97/18
Подносилац иницијативе: Мило Ђокић из Доње Трнове

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. став 3. Одлуке о управљању и располагању имовином општине која се даје на управљање и коришћење другим корисницима („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/18).  

18.12.2019.
U-98/18
Подносилац иницијативе: Mилан Бандука из Бијељине

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 8. став 3. Одлуке о продаји непосредном погодбом непокретности у својини општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/18).

18.12.2019.
U-102/18
Подносилац иницијативе: Жељко Бубић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 15. став 2. и чланова 15а, 15б. и 15в. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад („Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 4/15, 8/16, 112/18 и 87/19).

18.12.2019.
U-2/19
Подносилац иницијативе: Ранко Булић из Козарске Дубице

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за „измјену Закона о затезнoj судској камати“.

18.12.2019.
U-6/19
Подносилац иницијативе: Градоначелник Града Бијељина

Утврђује се да Појединачни колективни уговор за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина бр. 1658/16 од 8. септембра 2016. године, допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина број 169/17 од 31. јануара 2017. године и допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина  број 733/17 од 31. марта 2017. године нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15).

27.11.2019.
U-40/18
Подносилац иницијативе: Пајо Лукић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 20. став 1. и члана 21. ст. 1. и 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 21. став 5. и члана 22. ст. 3. и 5. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19), затим члана 14, члана 20. алинеја 2. и члана 24. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18), те члана 1. алинеја 3, члана 3. став 1. алинеја 2. и чл. 4, 5, 6. и 8. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 15. став 1. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18).
27.11.2019.
U-72/18
Подносилац иницијативе: Арсеније Балтић из Бање Луке
Утврђује се да члан 13. став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 18/17).
Утврђује са да члан 68. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 17. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 4. тачка б) и члана 72. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
27.11.2019.
U-85/18
Подносилац иницијативе: Димитрије Бојић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 2. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) и чланова 11. и 13. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18) и члана 22. став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19), те Одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности („Службени гласник Града Бања Лука“ број 2/18).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
17.1.2020.
Саопштење за јавност са 121. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
121. сједница Вијећа У Бањој Луци је данас, 17. јануара 2020. године, одржана 121. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

16.1.2020.
Дневни ред 121. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
  Сједница Вијећа одржаће се у  петак, 17. јануара 2020. године, са почетком у 9,00 часова.

  30.12.2019.
  Саопштење за јавност са 120. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
   Данас је у Бањој Луци одржана 120. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
   27.12.2019.
   Дневни ред 120. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    Сједница Вијећа одржаће се у  понедељак, 30. децембра 2019. године, са почетком у 9,00 часова.
    18.12.2019.
    Саопштење за јавност са 119. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
     Данас је у Бањој Луци одржана Стотину и деветнаеста сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
     18.12.2019.
     Саопштење за јавност са 250. сједнице Уставног суда Републике Српске
     250. сједница Суда Данас, 18. дембра 2019. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и педесета сједница Уставног суда Републике Српске.
     17.12.2019.
     Дневни ред 119. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
      Сједница Вијећа одржаће се у  сриједу, 18. децембра 2019. године, са почетком у 11,00 часова.
      17.12.2019.
      Дневни ред 250. сједнице Уставног суда Републике Српске
       Сједница ће се одржати у сриједу, 18. децембра 2019. године са почетком у 9,00 часова.
       © 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења