Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
12.3.2020.
U-16/19
Podnosilac inicijative: Željko Vučić iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Odluke o naplati komunalne naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

12.3.2020.
U-54/19
Podnosilac inicijative: Radovan Aničić iz Srpca

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za izmjenu i dopunu  Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13).                                            

12.3.2020.
U-63/19
Podnosilac inicijative: Dragana Jović iz Gornje Trnove, opština Ugljevik

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti  Odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/19).

26.2.2020.
U-4/19
Podnosilac inicijative: Petar Marković iz Zabrđa, opština Ugljevik

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika („Službeni bilten Opštine Ugljevik„ broj 14/18). 

26.2.2020.
U-13/19
Podnosilac inicijative: Dušanka Višekruna iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banja Luka ("Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 48/18).

26.2.2020.
U-19/19
Podnosilac inicijative: Dušan Perić iz Bijeljine

Utvrđuje se da Pravilnik o finansijskoj podršci porodiljama na teritoriji opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 3/17) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19).

26.2.2020.
U-26/19
Podnosilac inicijative: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Utvrđuje se da Odluka o usvajanju Urbanističkog plana Opštine Kotor Varoš 2009-2030. godina broj: 01-022-143/15 ("Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš" broj 12/15) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

26.2.2020.
U-34/19
Podnosilac inicijative: Republička uprava za inspekcijske poslove ‒ Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenje Doboj

Utvrđuje se  da Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 10/18)  nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

26.2.2020.
U-36/19
Podnosilac inicijative: Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije ‒ Odjeljenje Banja Luka

Utvrđuje se da Odluka o usvajanju Regulacionog plana za prostor između magistralnog puta i ušća rijeke Jošavke i Vrbanje „Zapadni ulaz u Čelinac“ ("Službeni glasnik Opštine Čelinac“ broj 9/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

26.2.2020.
U-38/19
Podnosilac inicijative: Veljko Đukić iz Ljubije, Prijedor

         Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 175. tačka 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
7.4.2020.
Saopštenje za javnost sa 255. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
255. sjednica Suda Danas, 7. aprila 2020. godine, održana je Dvije stotine i pedeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
6.4.2020.
Dnevni red za 255. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u utorak, 7. aprila 2020. godine sa početkom u 9,00 časova.
  13.3.2020.
  Saopštenje za javnost sa 254. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  254. sjednica Suda Juče je, 12. marta 2020. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i pedeset i četvrta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
  12.3.2020.
  Dnevni red 254. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u četvrtak, 12. marta 2020. godine sa početkom u 12,30 časova.
   26.2.2020.
   Saopštenje za javnost sa 253. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Danas, 26. februara 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
    25.2.2020.
    Dnevni red 253. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 26. februara 2020. godine sa početkom u 9,00 časova.
     11.2.2020.
     Dnevni red 252. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
      Sjednica će se održati u utorak, 11. februara 2020. godine sa početkom u 9,00 časova.
      29.1.2020.
      Saopštenje za javnost sa 251. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
       Danas, 29. januara 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
       © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja