Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
9.9.2015
UV-2/15
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Utvrđuje se da Odlukom o raspisivanju republičkog referenduma broj: 02/1-021-882/15, od 15. jula 2015, koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

24.6.2015
U-44/14
Podnosilac inicijative: Milutin Vulin iz Doboja

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku „Gradske toplane“ a.d. Doboj o usklađivanju cijene za isporuku toplotne energije broj: 3449/09 od 29. oktobra 2009. godine.  

24.6.2015
U-41/14
Podnosilac inicijative: Veljko Đukić iz Prijedora

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti presude Osnovnog suda u Prijedoru broj 77 0 K 017846 11 K od 16. jula 2013. godine i presude Okružnog suda u Banjaluci broj 77 0 K 017846 13 Kž od 11. februara 2014. godine.

24.6.2015
U-38/14
Podnosilac inicijative: Rade Cumbo iz Nove Topole

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 46. tačke b) i v) Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/11). 

24.6.2015
U-37/14
Podnosilac inicijative: „Bosnaekspres“ d.o.o. Doboj

Odbacuje se prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na opštinskim autobuskim linijama („Službeni glasnik Opštine Doboj“ br. 4/11, 3/12 i 8/12).

24.6.2015
U-78/14
Podnosilac inicijative: "Eurogas" d.o.o. Banja Luka

Utvrđuje se da član 51. tačke b) i v) Opšteg kolektivnog ugovora („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/10) nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07).

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 20, člana 31. stav 4. tačka b), člana 41. stav 1. tačka b), člana 51. tačka a), člana 59. stav 7. i člana 61. stav 1. Opšteg kolektivnog ugovora („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/10).

24.6.2015
U-51/14
Podnosilac inicijative: Dragoljub Borojević iz Kneževa

Utvrđuje se da Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kneževo za period januar-mart 2014. godine („Službeni glasnik Opštine Kneževo“ br. 2/14 i 8/14) i Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kneževo za period april‒juni 2014. godine („Službeni glasnik Opštine Kneževo“ br. 4/14 i 8/14), u vrijeme važenja, nisu bile u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 52/14) i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).

          Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje saglasnosti Odluka iz stava 1. izreke sa članom 62. Statuta Opštine Kneževo („Službeni glasnik Opštine Kneževo“ broj 1/06).

24.6.2015
U-40/14
Podnosilac inicijative: Radenko Đurić iz Vukosavlja

Utvrđuje se da član 34. Statuta Javne ustanove Centar za socijalni rad Vukosavlje broj: 01/3-530-2/12 od 19. septembra 2012. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

 

Utvrđuje se da član 20. Pravilnika o platama i naknadama zaposlenih u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Vukosavlje broj: 01-3-530-8/2-13 od 25. septembra 2013. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članova 16. i 34. Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Vukosavlje broj: 01/3-530-8/4-13 od 4. novembra 2013. godine.

24.6.2015
U-35/14
Podnosilac inicijative: Goran Spasojević iz Čelinca

Utvrđuje se da član 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata u opštini Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“ broj 9/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

1.6.2015
UV-1/15
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Deklaraciji povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u predmetu broj U-3/13, koju je izglasala Narodna skupština Republike Srpske pod brojem 02/1-021-457/15 od 17. aprila 2015. godine.

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
30.9.2015
Saopštenje za javnost sa 199. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Sa 199. sjednice Danas, 30. septembra 2015. godine, u Banjoj Luci je održana Stotinu devedeset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

29.9.2015
Dnevni red 199. sjednice Ustavnog suda Republike srpske
  Sjednica će se održati u srijedu, 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

  9.9.2015
  Saopštenje za javnost sa 72. sjednice vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa
  Danas je u Banjoj Luci održana 72. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike.

  8.9.2015
  Dnevni red 72. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske
   SEDAMDESET  I DRUGA SJEDNICA

   VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

   PRI USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

    

   10.8.2015
   Saopštenje za javnost sa 71. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
   Danas je u Banjoj Luci održana 71. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske.

   7.8.2015
   Dnevni red 71. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske
    Sjednica Vijeća održaće se u ponedeljak, 10. avgusta  2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.
    24.6.2015
    Saopštenje za javnost sa 198. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Ustavni sud Republike Srpske održao je danas, 24. juna 2015. godine, Stotinu devedeset i osmu redovnu sjednicu .

    22.6.2015
    Dnevni red 198. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 24. juna 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci.

     © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja