Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
18.5.2016
U-1/15
Podnosilac inicijative: Živko Jovanović iz Doboja

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti člana 47. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 134/11).

18.5.2016
U-4/15
Podnosilac inicijative: Zoran Vukajlović iz Bileće

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Statuta Košarkaškog saveza Republike Srpske i Pravilnika o licenciranju trenera Košarkaškog saveza Republike Srpske.

18.5.2016
U-6/15
Podnosilac inicijative: Slobodan Đurić, Biljana Dejanović Gligić, Ljubomir Nikolić, Ljiljana Slijepčević, Željko Palija i Anđelko Eraković

Utvrđuje se da član 20. stav b. tačka 4) – Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i građenje, alineja 11, u dijelu koji glasi: „ ... i priprema urbanističko-tehničke uslove iz nadležnosti Odjeljenja.“, te alineja 27. istog člana, u dijelu koji glasi: „ ... i sačinjava izvještaj o tehničkom pregledu objekta.“, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kostajnica („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 1/15), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16).

Utvrđuje se da član 48. stav 2. istog pravilnika, u dijelu koji glasi „ ... određuje stepen tajnosti pojedinih podataka ili dokumenata, odnosno poslova i zadataka koji predstavljaju tajnu i ne mogu se objavljivati“, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/01) i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).   

Utvrđuje se da član 52. ovog pravilnika nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.     

Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 20. stav b. tačka 2) – Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite, vojne evidencije i Komunalni policajac, u dijelu koji glasi: „samostalnost u radu je ograničena povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja“ Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kostajnica („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 1/15).

Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 20. stav b. tačka 4) – Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i građenje, alineja 27, u dijelu koji glasi: „utvrđuje ispravnost tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje za objekte za koje nije potrebna revizija projekata,“ Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kostajnica („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 1/15).

18.5.2016
U-15/15
Podnosilac inicijative: Zoran Stokić iz Doboja

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti članova 162. i 163. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  40/13).

18.5.2016
U-16/15
Podnosilac inicijative: Metromedia d.o.o. Banja Luka

Utvrđuje se da Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 5/14) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i  Zakonom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/12).

Odbacuje se prijedlog u dijelu kojim se zahtijeva otklanjanje posljedica nastalih primjenom Odluke iz stava 1.  izreke.

18.5.2016
U-19/15
Podnosilac inicijative: Sindikalna organizacija JU "Dom penzionera" Banja Luka

Obustavlja se postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti članova 2, 39, 40, 41, 45. i 122. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 2062/14 od 26. decembra 2014. godine, koji je donio Upravni odbor Javne ustanove "Dom penzionera" Banja Luka.

Odbacuje se prijedlog za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje preduzete na osnovu osporenih odredbi Pravilnika iz stava 1. izreke.

18.5.2016
U-38/15
Podnosilac inicijative: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac ‒ Šumsko gazdinstvo "Romanija" Sokolac

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Rješenja broj 21.39/952.3-8/09 od 16. decembra 2009. godine, koje je donijela Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove ‒ Područna jedinica Sokolac.

18.5.2016
U-40-15
Podnosilac inicijative: Mile Čajević iz Foče

Utvrđuje se da član 105. stav 2. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča, broj: 01-68/10 od 2. avgusta 2010. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Utvrđuje se da član 3. Odluke o izmjeni Statuta Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“  Foča, broj: 01-80/11 od 2. novembra 2011. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 105. stav 3. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča broj: 01-68/10 od 2. avgusta 2010. godine.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 4. Odluke o izmjeni Statuta Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“  Foča broj: 01-80/11 od 2. novembra 2011. godine.

27.4.2016
U-75/14
Podnosilac inicijative: Igor Sjerikov iz Banjaluke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 8a. stav 3. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 i 28/13).

27.4.2016
U-87/14
Podnosilac inicijative: Čupeljić Boris iz Banje Luke

Utvrđuje se da član 26. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 i 106/09) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

        Utvrđuje se da članovi 25. i 26. stav 2. Pravilnika o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/11) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

          Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 i 106/09) i člana 8. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 106/09 i 44/15).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
22.6.2016
Saopštenje za javnost sa 208. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
208. sjednica U Banjoj Luci je danas, 22. juna 2016. godine, održana Dvije stotine i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

22.6.2016
Saopštenje za javnost sa 84. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
84. sjednica Danas je u Banjoj Luci održana 84. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

21.6.2016
Dnevni red 84. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
  Sjednica Vijeća održaće se u srijedu, 22. juna 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova.

  21.6.2016
  Dnevni red 208. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 22. juna 2016. godine sa početkom u 9,00 časova.

   30.5.2016
   Saopštenje za javnost sa 83. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske
   Danas je u Banjoj Luci održana 83. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Predmet razmatranja i odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovina kojeg je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 7. aprila 2016. godine.

   26.5.2016
   Dnevni red 83. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
    Sjednica Vijeća održaće se u ponedeljak, 30. maja 2016. godine, sa početkom u 9,00 časova.

    25.5.2016
    Posjeta Ambasadora Velike Britanije u BiH Ustavnom sudu Republike Srpske
    Posjeta Ambasadora Velike Britanije Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Njegova ekselencija Edward Ferguson, posjetio je danas Ustavni sud Republike Srpske.

    18.5.2016
    Saopštenje za javnost sa 207. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    207. sjednica Danas je, 18. maja 2016. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

    © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja