Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
1.6.2015
UV-1/15
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Deklaraciji povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u predmetu broj U-3/13, koju je izglasala Narodna skupština Republike Srpske pod brojem 02/1-021-457/15 od 17. aprila 2015. godine.

27.5.2015
U-86/14
Podnosilac inicijative: Udruženje sudija Republike Srpske

Utvrđuje se da član 2. Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/14) nije u saglasnosti s Ustavom Republike Srpske.   

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 3, člana 6. stav 2, te članova 13. i 16. Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/14).

27.5.2015
U-55/14
Podnosilac inicijative: Radovan Marić, Drago Popović i Dragoljub Borojević, svi iz Kneževa

Odbacuje se prijedlog "za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Vlade Republike Srpske u slučaju blokade rada Skupštine Opštine Kneževo".

27.5.2015
U-32/14
Podnosilac inicijative: Vidosav Vujnović iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o reviziji Regulacionog plana gradskog bloka između ulica: Bulevar Lenjina, Braće Pavlića, Pave Radana i Vilka Vinterhaltera („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/05 i 6/05) i Odluke o usvajanju revizije Regulacionog plana ‒  za prostor definisan ulicama: Jovana Dučića, Pave Radana, I krajiškog korpusa i Vuka Karadžića („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 15/06).

27.5.2015
U-22/14
Podnosilac inicijative: Mira Ćajić iz Sokoca

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 20. stav (1) tačka b) i člana 28. stav (1) tačka b) Statuta Javne zdravstvene ustanove Psihijatrijska bolnica Sokolac, broj: 01-945-1/13 od 13. marta 2013. godine, i članova 2. i 3. Statuta o izmjenama Statuta Javne zdravstvene ustanove Psihijatrijska bolnica Sokolac broj: 01-4556-1/13 od 23. decembra 2013. godine.

27.5.2015
U-9/15
Podnosilac inicijative: Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 4. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba dodjelom u zakup stanova u državnoj svojini na kojima ne postoji stanarsko pravo („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/14 i 48/14). 

27.5.2015
U-7/15
Podnosilac inicijative: Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 2. stav 1. u dijelu kojim je propisano „porodice poginulih i nestalih boraca, ....a status i prava su im priznati rješenjem Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave Grada Banja Luka“ i stava 2. Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih i nestalih boraca, porodica umrlih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida i boraca („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 11/12 i 8/14).  

29.4.2015
U-33/14
Podnosilac inicijative: Mirko Anđelić iz Knežice

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 88. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 134/11, 9/12 i 40/12) i ustavnosti i zakonitosti člana 8. stav 2. i člana 13. Pravilnika o radu ljekarskih komisija za ocjenu vojnog invaliditeta (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 100/12).

29.4.2015
U-26/14
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Doboja

         Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 66. st. 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 119/08 i 1/12). 

29.4.2015
U-47/14
Podnosilac inicijative: Udruženje roditelja djece sa kohlearnim implantom „ČUJEM-GOVORIM“ Banja Luka

Odbija se prijedlog za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti člana 50. stav 1. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/11, 117/11 i 128/11).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
24.6.2015
Saopštenje za javnost sa 198. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Ustavni sud Republike Srpske održao je danas, 24. juna 2015. godine, Stotinu devedeset i osmu redovnu sjednicu .

22.6.2015
Dnevni red 198. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u srijedu, 24. juna 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci.

  1.6.2015
  Saopštenje za javnost sa 70. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
  Danas je u Banjoj Luci održana Sedamdeseta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske.

  1.6.2015
  Dnevni red 70. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
   Sjednica Vijeća održaće se u ponedeljak, 1. juna 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova.

   27.5.2015
   Saopštenje za javnost sa 197. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Ustavni sud Republike Srpske danas je održao redovnu Stotinu devedeset i sedmu sjednicu.

   25.5.2015
   Dnevni red 197. sjednice Ustavnog suda Republike srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 27. maja 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske.

    29.4.2015
    Saopštenje za javnost sa 196. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Ustavni sud Republike Srpske održao je danas, 29. aprila 2015. godine, Stotinu devedeset i šestu redovnu sjednicu.

    28.4.2015
    Dnevni red 196. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 29. aprila 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova.
     © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja