Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
26.10.2016
U-47/15
Podnosilac inicijative: Vukota Govedarica iz Gacka i Igor Ostojić iz Bijeljine

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 60/15) u dijelu kojim su u članu 348. Zakona o stvarnim pravima («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 124/08, 58/09 i 95/11) dodati novi stavovi 7. i 10, i člana 3. istog Zakona, u dijelu kojim je poslije člana 348. Zakona o stvarnim pravima («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 124/08, 58/09 i 95/11) dodat član 348 a, stavovi 1. i 3.

26.10.2016
U-49/15
Podnosilac inicijative: Udruženje građana „Savjest“ iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 11. Zakona o sudovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12  i  44/15).

26.10.2016
U-53/15
Podnosilac inicijative: Načelnik Opštine Kotor Varoš

Utvrđuje se da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić "Larisa Šugić" Kotor Varoš, („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 10/15) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i Zakonom o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/07 i 109/12).

26.10.2016
U-54/15
Podnosilac inicijative: Gojko Pejaković i Svetomir Džombić iz Čelinca

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o opštim i tehničkim uslovima isporuke toplotne energije SOUR UNICEP-RO Industrija svilenih tkanina "Svila" Čelinac broj: 211/86 od 04. 02. 1986. godine, Pravilnika o opštim i tehničkim uslovima isporuke toplotne energije OJDP "Gradsko grijanje" Čelinac od 13. 02. 2004. godine i Odluke o načinu obračuna toplotne energije potrošačima sa isključenim grijnim tijelima broj 25/2004 od 13. 02. 2004. godine.

26.10.2016
U-56/15
Podnosilac inicijative: Institut za vode d.o.o Bijeljina

          Utvrđuje se da član 1. u dijelu koji glasi: ".... javna...", te  članovi 45, 47, 48, 50, 51, 52. i 53. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/15) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 50/06, 92/09 i 121/12).

         Odbija se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 2. do 44, te  članova 46, 49.  54. i  55. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/15).

26.10.2016
U-58/15
Podnosilac inicijative: "Tržnica" d.o.o. Banja Luka

Utvrđuje se da član 2. stav 1. Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 5/13), u dijelu koji glasi: "... privremenom ili stalnom, izgrađenom sa odobrenjem za građenje ili bez odobrenja za građenje...", i stav 2. ove odluke, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 124/11).

26.10.2016
U-69/15
Podnosilac inicijative: Željko Čekić iz Kostajnice

Utvrđuje se da Odluka o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava, broj 01-013-210/15 („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 12/15) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 71/12 i 52/14) i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).

26.10.2016
U-85/15
Podnosilac inicijative: Dragana Tutorić iz Sokoca

          Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 8. stav 2. tač. 6, 7. i 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14) i člana 8. stav 2. tač. 6, 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14).           

         Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 9. stav 1. tačka 4. i člana 16. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14).

28.9.2016
U-10/15
Podnosilac inicijative: „Krajina-Borac“ d.o.o. Banja Luka, koji zastupa Milan Marinković i Dane Končar advokati iz Banje Luke

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti članova 15. i 18. stav 2. Zakona o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/98), člana 8. stav 1. tačka b) Zakona o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/13) i Zakona o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/10 i 11/15).

28.9.2016
U-36/15
Podnosilac inicijative: Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije ‒ Odjeljenje Bijeljina

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Krušik-Intergaj“ u Bijeljini („Službeni glasnik Opštine  Bijeljina “ broj 55/12).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
30.11.2016
Saopštenje za javnost sa 213. sjednice ustavnog suda Republike Srpske
213.sjednica Danas, 30. novembra 2016. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i trinaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

29.11.2016
Dnevni red 213. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Sjednica će se održati u srijedu, 30. novembra 2016. godine, sa početkom u 9,00 časova.

  23.11.2016
  Saopštenje za javnost sa sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
  92-96 Danas su u Banjoj Luci održane sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

  22.11.2016
  Dnevni red sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   Sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u srijedu, 23. novembra 2016. godine sa početkom od 9,00 časova.

   26.10.2016
   Saopštenje za javnost sa 212. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   212. sjednica Danas, 26. oktobra 2016. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i dvanaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

   25.10.2016
   Dnevni red 212. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 26. oktobra 2016. godine sa početkom u 9,00 časova.

    28.9.2016
    Saopštenje za javnost sa 211. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    211. sjednica Danas, 28. septembra 2016. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i jedanaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

    26.9.2016
    Dnevni red 211. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 28. septembra 2016. godine sa početkom u 9,00 časova.

     © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja