Početna stranaUstavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijama

 
Najnovije odluke
19.11.2014
U-16/14
Podnosilac inicijative: Okružni sud u Banjaluci

 Odbacuje se prijedlog Okružnog suda u Banjaluci za rješavanje sukoba nadležnosti između  Okružnog suda u Banjaluci i Pravobranilaštva Republike Srpske.

19.11.2014
U-15/14
Podnosilac inicijative: Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije – Odjeljenje Trebinje

    Utvrđuje se da Odluka o izmjeni Odluke o Regulacionom planu „Stara bolnica“ („Službeni glasnik Opštine Nevesinje“ broj 11/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13).

19.11.2014
U-5/14
Podnosilac inicijative: Radisav Mašić, načelnik opštine Foča

      Utvrđuje se da član 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe Foča broj: 02-014-253 od 18. septembra 2012 nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

      Odbacuje se prijedlog za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe Foča broj: 02-014-253 od 18. septembra 2012, i to kako slijedi: člana 1; člana 2, u dijelu kojim je, u poglavlju 2. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, u članu 8. dodata tačka 8; člana 3, u dijelu kojim je, u poglavlju 2. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, podnaslov 2.2. Sportski i rekreativni objekti, tačkom 2. mijenjan član 5, te članova 4. i 6.

        Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 2. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ 114/07).

19.11.2014
U-1/14
Podnosilac inicijative: Jovo Konculić iz Dervente

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti zaključka Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju  broj: Un-357/08 od 31. maja 2010. godine.

19.11.2014
U-91/13
Podnosilac inicijative: Momčilo Glamočić iz Kneževa

Utvrđuje se da: član 67. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti medija i grafičke djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 94/06); član 55. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 115/06, 69/07, 18/08 i 63/08); član 18. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 14/08, 25/08 i 116/08), nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o radu.

    Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 56. Granskog kolektivnog ugovora finansijskih organizacija Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 11/07).

    Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 47. tačka b) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 95/09 i 18/11).

    Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 79. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 72/06 i 16/08).

19.11.2014
U-90/13
Podnosilac inicijative: Vehid Mahmutović iz Zvornika

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 3. i člana 9. stav 1. tačka i) Zakona o  porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 110/08 i 118/09). 

19.11.2014
U-88/13
Podnosilac inicijative: Brana Vučić iz Banje Luke

      Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 11 0 U 007694 13 Uvp, od 02. 10. 2013. godine.

19.11.2014
U-86/13
Podnosilac inicijative: Muharem Murselović iz Prijedora

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o prestanku važenja obaveza preduzeća koja imaju državni kapital prema Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/98).

19.11.2014
U-5/13
Podnosilac inicijative: Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 54. stav 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 114/12, 29/13 i 90/14).

 

19.11.2014
U-23/14
Podnosilac inicijative: Dušan Ostojić iz Ugljevika i Živan Petrović iz Ugljevika

       Ne prihvataju se inicijative za ocjenjivanje ustavnosti člana 147. stav 1. tačka 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Novosti i saopštenja
19.11.2014
Saopštenje za javnost sa 189. sjednice
Danas, 19. novembra 2014. godine, u Banjoj Luci je održana Stotinu osamdeset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
18.11.2014
Dnevni red 189. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Sjednica će se održati u srijedu, 19. novembra 2014. godine, sa početkom u 9,00 časova
7.11.2014
Održana svečana akademija "20 godina Ustavnog suda Republike Srpske"
U sjedištu Narodne skupštine Republike Srpske, 6. novembra 2014. godine, održana je svečana akademija povodom 20 godina postojanja i rada Ustavnog suda Republike Srpske.
4.11.2014
20 godina Ustavnog suda Republike Srpske
Ustavni sud Republike Srpske  u ovoj godini obilježava značajan jubilej, 20 godina svoga postojanja i rada.
29.10.2014
Saopštenje za javnost sa 188. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Danas, 29. oktobra 2014. godine, u Banjoj Luci je održana Stotinu osamdeset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
28.10.2014
Dnevni red 188. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Sjednica će se održati u srijedu, 29. oktobra 2014. godine, sa početkom u 9,00 časova
24.9.2014
Saopštenje sa 187. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Danas, 24. septembra 2014. godine, u Banjoj Luci je održana Stotinu osamdeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.
23.9.2014
Dnevni red 187. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Sjednica će se održati u srijedu, 24. septembra 2014. godine, sa početkom u 9,00 časova.
© 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja