Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
18.12.2019.
U-88/18
Podnosilac inicijative: Željko Jandrić iz Šipova

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 35. stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 13. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/09, 31/12 i 24/15).

18.12.2019.
U-89/18
Podnosilac inicijative: Milo Đokić iz Donje Trnove, opština Ugljevik

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Izmjene Plana postavljanja privremenih poslovnih objekata u Ugljeviku broj 01-363-20/18 od 17. 09. 2018. godine („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 11/18).

18.12.2019.
U-97/18
Podnosilac inicijative: Milo Đokić iz Donje Trnove

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 7. stav 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom opštine koja se daje na upravljanje i korišćenje drugim korisnicima („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 3/18).  

18.12.2019.
U-98/18
Podnosilac inicijative: Milan Banduka iz Bijeljine

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 8. stav 3. Odluke o prodaji neposrednom pogodbom nepokretnosti u svojini opštine Ugljevik ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 3/18).

18.12.2019.
U-102/18
Podnosilac inicijative: Željko Bubić iz Banjaluke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 15. stav 2. i članova 15a, 15b. i 15v. Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 4/15, 8/16, 112/18 i 87/19).

18.12.2019.
U-2/19
Podnosilac inicijative: Ranko Bulić iz Kozarske Dubice

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za „izmjenu Zakona o zateznoj sudskoj kamati“.

18.12.2019.
U-6/19
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina

Utvrđuje se da Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina br. 1658/16 od 8. septembra 2016. godine, dopuna Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić  "Čika Jova Zmaj" Bijeljina broj 169/17 od 31. januara 2017. godine i dopuna Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina  broj 733/17 od 31. marta 2017. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 79/15).

27.11.2019.
U-40/18
Podnosilac inicijative: Pajo Lukić iz Banje Luke
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 20. stav 1. i člana 21. st. 1. i 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 21. stav 5. i člana 22. st. 3. i 5. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19), zatim člana 14, člana 20. alineja 2. i člana 24. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18 i 40/18), te člana 1. alineja 3, člana 3. stav 1. alineja 2. i čl. 4, 5, 6. i 8. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 15. stav 1. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18 i 40/18).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18).
27.11.2019.
U-72/18
Podnosilac inicijative: Arsenije Baltić iz Banje Luke
Utvrđuje se da član 13. stav 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04), Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) i Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 6/12, 63/14 i 18/17).
Utvrđuje sa da član 68. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 17. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 4. tačka b) i člana 72. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19).
27.11.2019.
U-85/18
Podnosilac inicijative: Dimitrije Bojić iz Banje Luke
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 2. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) i članova 11. i 13. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18) i člana 22. stav 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19), te Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18).
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
17.1.2020.
Saopštenje za javnost sa 121. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
121. sjednica Vijeća U Banjoj Luci je danas, 17. januara 2020. godine, održana 121. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

16.1.2020.
Dnevni red 121. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
  Sjednica Vijeća održaće se u  petak, 17. januara 2020. godine, sa početkom u 9,00 časova.

  30.12.2019.
  Saopštenje za javnost sa 120. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
   Danas je u Banjoj Luci održana 120. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
   27.12.2019.
   Dnevni red 120. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
    Sjednica Vijeća održaće se u  ponedeljak, 30. decembra 2019. godine, sa početkom u 9,00 časova.

    18.12.2019.
    Saopštenje za javnost sa 119. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
     Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i devetnaesta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
     18.12.2019.
     Saopštenje za javnost sa 250. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     250. sjednica Suda Danas, 18. dembra 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
     17.12.2019.
     Dnevni red 119. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
      Sjednica Vijeća održaće se u  srijedu, 18. decembra 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova.
      17.12.2019.
      Dnevni red 250. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
       Sjednica će se održati u srijedu, 18. decembra 2019. godine sa početkom u 9,00 časova.
       © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja