Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
28.2.2018
U-6/17
Podnosilac inicijative: Mile Golijan iz Han Pijeska

Utvrđuje se da član 85b stav 1. tačka v) i stav 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12 i 110/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

28.2.2018
U-11/17
Podnosilac inicijative: Mehmedalija Cerjaković iz Bijeljine

Utvrđuje se da Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „Gvozdevići“ u Bijeljini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 16/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/10).        

28.2.2018
U-18/17
Podnosilac inicijative: Tomo Pančić iz Doboja

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti 31. redovne ‒ godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj održane 29. juna 2016. godine i Nastavka 31. redovne ‒ godišnje sjednice održanog 07. decembra 2016. godine, te Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju broj: I-1.8782-1/16 od 29. juna 2016. godine, Odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog mišljenja broj: I-1.7786-2/16 od 29. juna 2016. godine, Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu broj: I -1.5035-2/16 od 29. juna 2016. godine, Odluke o imenovanju radnih tijela broj: I-1.22258/16 od 07. decembra 2016. godine, Odluke o usvajanju Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju eksterne revizije "BAKER TILLY RE OPINION" o reviziji finansijskih izvještaja za period 01. januar do 31. decembar 2015. godine broj: I-1.15925-2/16 od 07. decembra 2016. god, Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji akcionih planova u skladu sa preporukama iz Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj iz 2012. i 2014. godine broj: I-1.17226-2/16 od 07. decembra 2016. godine i Statuta o I (prvim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj broj: I-1.14260-3/16 od 07. decembra 2016. godine, koje je donijela Skupština akcionara Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.  

28.2.2018
U-26/17
Podnosilac inicijative: Mediha Čamdžić iz Doboja

Utvrđuje se da Odluka o oslobađanju plaćanja zemljišta, naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta, naknade za prirodne pogodnosti (rente) i naknade za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište u izbjegličkim naseljima „Bare", „Lipac", „Mala Bukovica", „Vila", „Poljice" i „Gavrići" („Službeni glasnik Grada Doboj" broj 6/16) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16) i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12).

28.2.2018
U-28/17
Podnosilac inicijative: Nedeljko Jandrić iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 225. Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 63/14, 110/16 i 100/17).

28.2.2018
U-30/17
Podnosilac inicijative: Dušan Berić, Snježana Božić, Branko Butulija

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti postupka donošenja Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 116/16).

28.2.2018
U-31/17
Podnosilac inicijative: Bojan Peulić iz Banjaluke

Utvrđuje se da član 18. stav 2. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/12, 88/13, 107/16 i 111/16), u dijelu koji glasi „nominalne ili“, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17).

28.2.2018
U-34/17
Podnosilac inicijative: Dragan Marinković iz Kozluka

Utvrđuje se da član 1. stav 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 72/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 106/09 i 44/15).

31.1.2018
U-3/17
Podnosilac inicijative: Nada Milić i Uroš Đurić iz Gradačca i Branislav Đurić iz Modriče

Utvrđuje se da član 20. stav 3. Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 11/14, 25/14 i 31/15) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15).

31.1.2018
U-4/17
Podnosilac inicijative: Zoran Bulatović i Vanja Savićević iz Banje Luke, i Radislav Nišavić iz Pala

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 230. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/14).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
28.2.2018
Saopštenje za javnost sa 228. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
228 sjednica U Banjoj Luci je danas, 28. februara 2018. godine, održana Dvije stotine i dvadeset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

27.2.2018
Dnevni red 228. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Sjednica će se održati u srijedu, 28. februara 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.

  31.1.2018
  Saopštenje za javnost sa 227. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  227. sjednica Suda Danas je, 31. januara 2018. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i dvadeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
  30.1.2018
  Dnevni red 227. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 31. januara 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.

   25.1.2018
   Predsjedniku Ustavnog suda uručen prvi tom Enciklopedije
   Uručenje I toma Enciklopedije U Ustavnom sudu Republike Srpske predstavljen prvi tom Enciklopedije Republike Srpske.

   23.1.2018
   Promocija prvog toma Enciklopedije Republike Srpske
    U srijedu, 24. januara ove godine u 11 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske biće održana promocija prvog toma Enciklopedije Republike Srpske.

    20.12.2017
    Saopštenje sa 226. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Saopštenje sa 226. sjednice Danas je, 20. decembra 2017. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i dvadeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

    19.12.2017
    Dnevni red 226. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 20. decembra 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

    © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja