Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
30.5.2017
U-44/16
Podnosilac inicijative: Neđo Mišeljić iz Banje Luke

            Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 91. stavovi 3, 5. i 6, člana 94. stavovi 1. i 2. i člana 193. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16).

            Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 2. stav 3. tačka d) Pravilnika o uslovima za izdavanje i oduzimanje licenci učesnika u građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 70/13 i 24/15).

            Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Programa obuke i stručnog usavršavanja lica koja vrše energetski pregled zgrada broj: 02/1-15.2/15  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/15).

30.5.2017
U-62/16
Podnosilac inicijative: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske

             Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjeni Statuta Grada Trebinja broj 09-013-69/16 od 25. marta 2016. godine (“Službeni glasnik grada Trebinja” broj 3/16)                      

30.5.2017
U-66/16
Podnosilac inicijative: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

 

             Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama broj 09-013-73/16 od 25. marta 2016. godine (“Službeni glasnik Grada Trebinja” broj 3/16).

 

30.5.2017
U-77/16
Podnosilac inicijative: Branko Mudrinić i Mirko Stakić iz Prijedora

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti  člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 103/15).

30.5.2017
У-10/17
Podnosilac inicijative: Zlatko Kikić iz Doboja

Odbacuje se prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Osnovnog suda u Doboju i Odbora državne uprave za žalbe u Banjoj Luci.

30.5.2017
У-79/16
Podnosilac inicijative: Udruženje „Centar za humanu politiku” iz Doboja

 

             Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 18/12 i 27/12).

            Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti članova 173. i 174. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/12).

            Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti „ostalih propisa kojima je utvrđeno plaćanje naknada za osnovne usluge republičkih, gradskih i opštinskih organa“.

30.5.2017
У-29/17
Podnosilac inicijative: Cvijetin Stajić iz Bijeljine

           Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Odluke broj 3138/2010 od 06. decembra 2010. godine, koju je donio direktor AD „Grad“ Bijeljina.

30.5.2017
У-39/17
Podnosilac inicijative: Drago Vučenović iz Banjaluke

           Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 172. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 134/11, 82/13 i 103/15).

26.4.2017
U-35/16
Podnosilac inicijative: „Advokatska firma Sajić“ ortačko društvo iz Banja Luke

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 2. stav 1, člana 6. stav 1. tačka 9, člana 23. stavovi 2. i 3, člana 24. stav 2, članova 25, 27, 29, 30. stav 2, člana 39. stavovi 7. i 8, člana 51. stav 1. tačka 5, članova 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66. i 107. stav 1. tačke 1-9, 11. i 12, i stavovi 2, 3. i 4. Zakona o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 80/15).

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 23. stav 4, člana 107. stav 1. tačka 10. i člana 113. Zakona o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 80/15).

26.4.2017
U-43/16
Podnosilac inicijative: Javno preduzeće "Info centar" Sokolac, iz Sokoca

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti presude Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj: 89 0 Rs 026580 12 Rsž od 05. marta 2014. godine i rješenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj: 89 0 Rs 026580 16 Rslv od 03. marta 2016. godine.     

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
12.7.2017
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 222. SJEDNICE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
  Ustavni sud Republike Srpske održao je danas, 12. jula 2017. godine, Dvije stotine i dvadeset i drugu redovnu sjednicu.

  11.7.2017
  Dnevni red 222. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 12. jula 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.
   28.6.2017
   Saopštenje za javnost sa 221. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Ustavni sud Republike Srpske je danas, 28. juna 2017. godine, u Banjoj Luci održao svoju redovnu Dvije stotine i dvadeset i prvu sjednicu.

    26.6.2017
    Dnevni red 221. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 28. juna 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

     30.5.2017
     Saopštenje za javnost sa 220. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     220. sjednica Danas, 30. maja 2017. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i dvadeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

     29.5.2017
     Dnevni red 220. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
      Sjednica će se održati u utorak, 30. maja 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

      26.4.2017
      Saopštenje za javnost sa 219. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
      219. sjednica Danas je, 26. aprila 2017. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devetnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

      25.4.2017
      Saopštenje za javnost sa 212. i 213. sjednice vijeća za zaštitu vitalnog interesa
      212-213 Vijece U Banjoj Luci su danas, 25. aprila 2017. godine, održane 112. i 113. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

      © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja