Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
3.4.2017
UV-2/17
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-123/17.

3.4.2017
UV-6/17
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore broj: 02/1-021-201/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine.

3.4.2017
UV-3/17
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o davanju posebnog ovlašćenja koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 09. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-124/17.

3.4.2017
UV-4/17
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?", broj 02/1-021-125/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine.

3.4.2017
UV-7/17
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u  Zaključcima u vezi Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-202/17.

29.3.2017
U-34/15
Podnosilac inicijative: Mira Ćajić iz Sokoca

Utvrđuje se da Statut Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac broj: 01/1-020-759/05 od 16. juna 2005. godine, koji  je donijela Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

29.3.2017
U-57/15
Podnosilac inicijative: „Arting invest" d.o.o. Gradiška

Utvrđuje se da Odluka o vodovodu i kanalizaciji („Službeni glasnik Opštine Gradiška" br. 6/00 i 6/07) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11).

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju cijena vode, kanalizacije i takse za priključak Nadzornog odbora K.P. „Vodovod" a.d. Gradiška broj 0.10-929 od 20. novembra 2009. godine, Odluke o utvrđivanju cijena vode i kanalizacije Nadzornog odbora K.P. „Vodovod" a.d. Gradiška broj 0.10- 452/11 od 19. aprila 2011. godine i Rješenja načelnika opštine Gradiška broj 02-380-1/09 od 25. novembra 2009. godine.

29.3.2017
U-21-/16
Podnosilac inicijative: Slaven Marić iz Srpca

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 33. stav 2. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12).

29.3.2017
U-25/16
Podnosilac inicijative: Udruženje „Centar za humanu politiku” iz Doboja

            Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijene toplotne energije broj: 01-013-226/15 („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 6/15), Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijene vode broj: 01-013-226/15 („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 6/15) i Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijene odvoza smeća broj: 01-013-227/15 („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 6/15).

            Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  akta o povećanju cijena odvoza smeća koje je donijelo Komunalno preduzeće „Progres” a.d. Doboj, akta o povećanju cijena toplotne energije koje je donijela „Gradska toplana” a.d. Doboj i akta o povećanju cijene vode koje je donio „Vodovod” a.d. Doboj.

29.3.2017
U-31/16
Podnosilac inicijative:
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
24.4.2017
Dnevni red 219. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u srijedu, 26. aprila 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

  21.4.2017
  Dnevni red 113. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
   Sjednica Vijeća održaće se u utorak, 25. aprila 2017. godine, sa početkom u 9,30 časova.

   21.4.2017
   Dnevni red 112. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

    Sjednica Vijeća održaće se u utorak, 25. aprila 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova.

    3.4.2017
    Saopštenje za javnost sa sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
    105-111. sjednica Vijeća Danas su u Banjoj Luci održane sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

    31.3.2017
    Dnevni red sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
     Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazane su sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje će se održati u ponedeljak, 3. aprila 2017. godine, sa početkom od 9,00 časova.

     29.3.2017
     Saopštenje za javnost sa 218. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     218. sjednica Danas, 29. marta 2017. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i osamnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

     28.3.2017
     Dnevni red 218. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
      Sjednica će se održati u srijedu, 29. marta 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

      22.2.2017
      Saopštenje za javnost sa 217. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
      217. sjednica Danas je, 22. februara 2017. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i sedamnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

      © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja