Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   3.3.2017
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2017. години

   Прихвата се понуда понуђача „Нестро Петрол“ а.д. Бањалука за набавку моторног горива еуто-дизел према условима из Одлуке о покретању поступка, број СУ-33/17 од 25. јануара 2017. године.


   3.3.2017
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2017. години

   Прихвата се понуда понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука за набавку материјала за одржавање хигијене у 2017. години.


   3.3.2017
   Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила у 2017. години

   Прихвата се понуда понуђача „Winer osiguranje“ Бањалука за каско осигурање возила у 2017. години.


   28.6.2016
   Одлука о прихватању понуде за узлуге штампе билтена
   1. Прихвата се понуда понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 20.

   2. Са понуђачем „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима услуге у износу од 1.638,00 КМ.

   3. Расходи за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 19 вршиће се са позиције 412700 – Раходи за услуге штампања.


   28.6.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака
   1. Прихвата се понуда понуђача „Георг Комерц“ д.о.о. из Бање Лука за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске.

   2. Са понуђачем „Георг Комерц“ д.о.о. Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима доставе, у трајању од годину дана од дана потписивања уговора на годишњем нивоу у износу од 6.817,61КМ.

   3. Расходи за набавку освјежавајућих напитака вршиће се са позиције групе конта 412900 – Раходи по основу репрезентације у земљи.


   3.3.2016
   Одлука о прихватању понуде за осигурање моторних возила у 2016. години

   Прихвата се понуда понуђача „Крајина осигурања“ ад Бањалука за осигурање возила према условима из Одлуке о покретању поступка јавне набавке осигурања возила у 2016. години, број СУ-26/16 од 27. јануара 2016. године.


   3.3.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2016. години

   Прихвата се понуда понуђача Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида Бањалука за набавку канцеларијског материјала према условима из Одлуке о покретању поступка јавне набавке канцеларијског материјала у 2016. години, број СУ-24/16 од 27. јануара 2016. године.


   3.3.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржаванје хигијене у 2016. години

   Прихвата се понуда понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука за набавку материјала за одржавање хигијене према условима из Одлуке о покретању поступка јавне набавке материјала за одржавање хигијене у 2016. години, број СУ-25/16 од 27. јануара 2016. године.


   3.2.2016
   Одлука о покретању поступка јавне набавке осигурања возила у 2016. години

   Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за услуге осигурања возила у износу до 4.000,00 КМ у 2016. години.


   3.2.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горивa у 2016. години

   Прихвата се понуда понуђача Нестро Петрол а.д. Бања Лука за набавку могорног горива еуро-дизел према условима из Одлуке о покретању поступка, број СУ-380/15 од 23. децембра 2015. године.


   3.2.2016
   Одлука о покретању поступка јавне набавке материјала за одржавање хигијене у 2016. години

   Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку материјала за одржавање хигијене у износу до 1.500,00 КМ у 2016. години.


   3.2.2016
   Одлука о покретању поступка јавне набавке канцеларијског материјала у 2016. години

   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала и материјала за одржавање хигијене.


   Страна: 1/2 (укупно 18 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   3.3.2017
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2017. години

   3.3.2017
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2017. години

   3.3.2017
   Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила у 2017. години

   28.6.2016
   Одлука о прихватању понуде за узлуге штампе билтена

   28.6.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака

   3.3.2016
   Одлука о прихватању понуде за осигурање моторних возила у 2016. години

   3.3.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2016. години

   3.3.2016
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржаванје хигијене у 2016. години

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења