Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   14.7.2021.
   Допуна плана набавки за 2021. годину

   На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 14. јула 2021. године, д о н и о  је Допуну Плана набавки за 2021. годину.


   14.7.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја
   1. Прихвата се понуда понуђача „МГ РОЛОПЛАСТ“ С.З.Р. Челинац за набавку два клима уређаја Орион са монтажом.

    


   5.7.2021.
   Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

   Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал


   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години
   На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 31. марта 2020. године, донио је  ОДЛУКУ ЗА НАБАВКУ  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЉЕТЊИХ АУТО ГУМА ЗА  СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години
   На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Одлуке о покретању поступка јавне набавке моторног горива у 2021. години, број: СУ-54/21 од 24. фебруара 2021. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године,  д о н и о  је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МОТОРНОГ ГОРИВА У 2021. ГОДИНИ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за одржавање возила
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о  је  О Д Л У К У  О  ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015 године, и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о  је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У 2021. ГОДИНИ.

   1.2.2021.
   Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2021. годину
   Прихвата се понуда понуђача „Wинер осигурање“а.д. Бањалука за каско осигурање возила за 2021. годину.

   1.2.2021.
   План набавки за 2021. годину
   На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 27. јануара 2021. године, донио је План набавки за 2021. годину.

   Страна: 1/7 (укупно 61 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   14.7.2021.
   Допуна плана набавки за 2021. годину

   14.7.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

   5.7.2021.
   Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења