Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Састав и организација

  Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.

  Предсједник Суда бира се на мандат од четири године, са могућношћу поновног избора. 

  Предсједник Суда, поред права и дужности утврђених Уставом Републике Српске, Законом о Уставном суду и Пословником о раду Уставног суда: представља Суд; организује рад Суда; предсједава сједницама и састанцима Суда; потписује опште и друге акте Суда; стара се о остваривању сарадње са државним и другим органима и организацијама; обавља и друге послове одређене законом и општима актима Суда.

  Предсједник Суда је наредбодавац за коришћење средстава за рад Суда и Службе Суда.

  Предсједник Суда својом одлуком одређује који ће га потпредсједник замјењивати и на који временски период.

  Суд има два потпредсједника, који се на период од четири године бирају из реда других народа у односу на предсједника Суда.

  Судије Суда имају право и дужност да учествују у раду и одлучивању Суда и његови радних тијела чији су чланови, у складу са овом одлуком.

  Судије Суда дужне су функцију судије вршити савјесно, одговорно и у складу са Уставом и законом.
  У вршењу функције судије и ван тог вршења судија је дужан чувати углед и достојанство Суда и достојанство судије.

  Судије Суда имају право да предлажу разматрање појединих питања на сједницама Суда.

  Судије Суда имају право да буду редовно обавијештени о свим питањима од значаја за остваривање функција Суда.

  Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске основано је да би одлучивало о питањима виталног интереса у процедури описаној у Амандману LXXXII. Ово вијеће разматра сва питања која су од виталног интереса.

  Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа и један члан из реда Осталих. Чланове Вијећа именује Суд. Организација и начин рада Вијећа уређује се Пословником о раду Уставног суда Републике Српске. Мандат чланова Вијећа престаје престанком дужности судије овог суда.

  Вијећем предсједава предсједавајући Вијећа, којег бирају чланови Вијећа из свог састава, тако да је у сваком новом предмету одлучивања предсједавајући Вијећа из другог конститутивног народа или из реда Осталих.

  Судије бира Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа.

   

    
   Актуелно
   17.7.2024.
   Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

   16.7.2024.
   Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

   10.7.2024.
   Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   9.7.2024.
   Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   26.6.2024.
   Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

   25.6.2024.
   Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   25.6.2024.
   Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

   24.6.2024.
   Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   24.6.2024.
   Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења