Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Ограничења права приступа информацијама

  Уставни суд може одбити захтјев за приступ информацијама, односно за изузетне информације дјелимично или у цјелини:

  1. ако информације утичу на откривање података који основано могу изазвати штету за Уставом Републике Српске, односно Законом о Уставном суду, Пословником Уставног суда и Одлуком о организацији Уставног суда Републике Српске утврђен поступак и процедуру разматрања и одлучивања о предметима овог Суда,
  2. када захтјев за приступ информацијама укључује повјерљиве интересе страна у уставносудском поступку,
  3. ако подаци повређују интерес одбране, безбједности и јавни поредак,
  4. ако негативно утичу на заштиту процеса у доношењу других одлука, закључака и правних ставова у складу са Уставом и законом,
  5. када захтјев за приступ информацијама укључује личне интересе који се односе на приватност лица у складу са законом или Европском конвенцијом о заштити људских права и слобода (члан 8.),
  6. када се, након проведеног поступка, утврди да објављивање информације није од јавног, односно општег друштвеног интереса.

  Уставни суд ће саопштити тражену информацију без обзира на изузетке утврђене законом, ако је то оправдано јавним интересом, имајући, при томе, сваку корист или штету које могу проистећи из саопштавања информације.

  Ако Уставни суд није у могућности да удовољи захтјеву, о томе ће у року од осам дана обавијестити подносиоца захтјева са упутством о могућности подношења жалбе надлежном органу укључујући и право обраћања Омбудсману Републике Српске.

    
   Актуелно
   22.2.2024.
   Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

   22.2.2024.
   О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

   19.2.2024.
   Дневни ред 308. сједнице Уставног суда Републике Српске

   31.1.2024.
   Саопштење за јавност са 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

   30.1.2024.
   Дневни ред 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

   3.1.2024.
   Изјава о непостојању сукоба интереса

   26.12.2023.
   План набавки за 2024. годину

   20.12.2023.
   Саопштење за јавност са 306. сједнице Уставног суда Републике Српске

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења