Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
20.12.2017

Утврђује се да члан 2. Закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 106/15), у дијелу у којем је послије члана 63. додат члан 63в и Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину ("Службени гласник Републике Српске" број 6/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

Подносилац иницијативе: ДОО "Кирога", DOO "Frutela Group", "Витаминка" а.д., ДОО "Дивес" и DOO "SMD Trade", сви из Бање Луке, те ДОО "Лебурић Комерц" Прњавор, DOO "Spektar Drink" Бијељина и DOO "Fructa Trade" Дервента
Датум подношења: 06.07.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Закони
20.12.2017

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 114/07).

Подносилац приједлога: Општинa Соколац, заступанa по начелнику Општине Миловану Бјелици
Датум подношења: 26.09.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Колективни уговори
20.12.2017

        Не прихвата се иницијатива за  оцјењивање уставности члана 18, члана 26. став 3. и члана 38. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број 40/13) и члана 1. Закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” бр. 106/15 и 3/16).

        Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године (“Службени гласник Републике Српске” број 15/15), Одлуке о изради Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном поступку (“Службени гласник Републике Српске” број 36/16) и Одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном поступку (“Службени гласник Републике Српске” број 113/16).

        Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу Регулационог плана за уређење обале Врбаса у Бањој Луци (“Службени гласник Града Бања Лука” број 14/10).

Подносилац приједлога: Неђо Мишељић из Бањa Луке
Датум подношења: 12.10.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Уређење простора и грађење
20.12.2017

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 1. Правилника о допунама Правилника о пословању берзанских посредника („Службени гласник Републике Српске“ број 32/16).   

Подносилац приједлога: Прије"Аdvantis broker" а.д. Бања Лука, "Eurobroker" а.д. Бања Лука, "Raiffeisen Capital" а.д. Бања Лука и "Unicredit bank" а.д. Бања Лука - "Unicredit broker"
Датум подношења: 02.11.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Берза
20.12.2017

Утврђује се да члан 4. став 2, члан 5. ст. 2. и 3. и члан 6. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 78/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) и Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/14 и 33/14).   

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 4. став 1. и члана 5. став 1. Упутства из става 1. изреке ове одлуке.

Подносилац иницијативе: Љиљана Милосављевић из Бање Луке
Датум подношења: 14.11.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Превоз
20.12.2017

Утврђује се да тачке 6. и 8. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 83/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) и Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/14 и 116/16).

Подносилац иницијативе: Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске
Датум подношења: 29.11.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Превоз
20.12.2017

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 161. тачка в) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).                       

Подносилац иницијативе: Милан Благојевић из Бањалуке
Датум подношења: 22.12.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Пензијско инвалидско осигурање
20.12.2017

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 5.став 4. и члана 16. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/14, 33/14 и 116/16).

Подносилац приједлога: Синдикат управе Републике Српске, Републички одбор Бања Лука
Датум подношења: 22.12.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Плате
20.12.2017

           Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 7. и 17. Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/14, 116/16 и 62/17) и неуставности и незаконитости чланова 30. и 32. Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 66/16).

Подносилац приједлога: Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске
Датум подношења: 22.12.2016
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Плате
20.12.2017

Не прихвата се  иницијатива за оцјењивање уставности члана 141. тачка 5. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

Подносилац иницијативе: Зора Бабић из Градишке
Датум подношења: 03.01.2017
Датум окончања поступка: 20.12.2017
Категорија: Радни односи
Страна: 1/92 (укупно 917 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>