Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
28.3.2018

Утврђује се да члан 15. став 3. Одлуке о комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине Градишка” број 11 /13) није у сагласности са Уставом.         

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 7, члана 8. и члана 20. Одлуке о комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине Градишка” број 11/13).

Подносилац приједлога: „ДАМБИ КОМЕРЦ“ д.о.о. Градишка, заступано по адвокату, Дринић Мирослави из Градишке
Датум подношења: 03.01.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Комунална накнада
28.3.2018

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. Прилог 1. тачке 8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и члана 4. Прилог 1. тачке 8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Подносилац иницијативе: Мрдеља Рондовић из Бање Луке
Датум подношења: 07.02.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Радни односи
28.3.2018

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 77. став 1. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

Подносилац иницијативе: Миодраг Илић из Бањалуке
Датум подношења: 13.02.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Образовање
28.3.2018

Утврђује се да Одлука о оснивању Фонда солидарности Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) и Одлука о утврђивању посебне накнаде за солидарност Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

Подносилац иницијативе: „За правду и ред – Листа Небојше Вукановића“ из Требиња
Датум подношења: 21.02.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Акти града/општине
28.3.2018

Утврђује се да  члан  5. став 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада (Службени гласник Града Бијељина“ број 5/13) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске” бр. 124/11 и 100/17).  

Подносилац иницијативе: Драган Маринковић из Бијељине
Датум подношења: 27.02.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Акти града/општине
28.3.2018

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости чл. 2. и 3. Одлуке о стављању ван снаге Правилника („Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15). 

Подносилац иницијативе: Драгана Јовић из Трнова
Датум подношења: 17.03.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Акти града/општине
28.3.2018

          Утврђује се да члан 18. став 3. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Града Требиње" број 6/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

          Утврђује се да члан 4. став 5. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17).

          Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 6. ст. 1. и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16) и чланова 11. и 15. став 1, те чланова 17. и 18.  став 1. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Града Требиње" број 6/14).

         Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости  члана 2, члана 3. став 3, члана 4. ст 1. и 4,  члана 5. и члана 7. став 2. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16).

Подносилац приједлога: "Фриком" д.о.о Требиње
Датум подношења: 20.03.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Акти града/општине
28.3.2018

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Булевар цара Душана, Омладинска, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив "Југ 7"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив "Старчевица 2"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између Широке ријеке и Мотела "Интернационал" у Бањалуци и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бања Лука" број 19/16), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Старчевица", Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између: Улице цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и десне обале ријеке Врбас (радни назив "Југ 4"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци број 07-013-507/16 и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци број 07-013-508/16 ("Службени гласник Града Бања Лука" број 39/16).

    Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 46/16).

Подносилац иницијативе: Неђо Мишељић из Бање Луке
Датум подношења: 21.03.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Акти града/општине
28.3.2018

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и члана 1. Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 116/16).

Одбацује се приједлог за оцјењивање сагласности члана 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) са чланом 4. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14).

Подносилац приједлога: Синдикат правосуђа Републике Српске из Бање Луке
Датум подношења: 23.03.2017
Датум окончања поступка: 28.03.2018
Категорија: Плате
28.2.2018

Утврђује се да члан 85б став 1. тачка в) и став 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

Подносилац иницијативе: Миле Голијан из Хан Пијеска
Датум подношења: 18.01.2017
Датум окончања поступка: 28.02.2018
Категорија: Катастар
Страна: 1/95 (укупно 942 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
11.4.2018
Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости 2001

11.4.2018
Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости из 2005. године

11.4.2018
Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости из 1999. године

11.4.2018
Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости из 2011

4.4.2018
Саопштење за јавност са 115. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

3.4.2018
Дневни ред 115. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.3.2018
Саопштење за јавност са 229. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.3.2018
одлуке о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

28.3.2018
Oдлукa о прихватању понуде за набавку моторног еуро–дизел горива у 2018. години

28.3.2018
Oдлукa о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>