Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
31.3.2021.
Утврђује се да Одлука о паркирању у граду Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ бр. 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) и Правилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ број 24/07 и „Службени гласник Града Бијељина“ бр. 17/15 и 21/17) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).
Подносилац иницијативе: Игор Дукић из Бијељине, кога заступа Ђорђе Васић, адвокат из Бијељине
Датум подношења: 16.03.2020
Датум окончања поступка: 31.03.2021
Категорија: Акти града/општине
31.3.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 3, у дијелу који гласи „...путем ваучера (бонова)...“, став 4. тач. 1), 2), 3) и 5) и став 5. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 104/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 4. тачка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 104/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 3. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19).
Подносилац иницијативе: Борис Стојановић из Бања Луке
Датум подношења: 07.04.2020
Датум окончања поступка: 31.03.2021
Категорија: Игре на срећу
31.3.2021.
Утврђује се да члан 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији општине Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“ број 24/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).
Подносилац иницијативе: „ПРОИЗВОДЊА ДУШАНИЋ“ д.о.о Прњавор, које заступају Зоран Бубић и Бојана Дука Бубић, адвокати из Бање Луке
Датум подношења: 18.05.2020
Датум окончања поступка: 31.03.2021
Категорија: Комуналне услуге
31.3.2021.
Утврђује се да Одлука о финансијској подршци породици за свако новорођено дијете на територији Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 1/20) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19).
Подносилац иницијативе: Душан Перић из Бијељине
Датум подношења: 22.05.2020
Датум окончања поступка: 31.03.2021
Категорија: Акти града/општине
31.3.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 15. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 36/09 и 91/16), члана 11. став 1. Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), члана 24. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18), чл. 11. и 12. Закона о ликвидационом поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 82/19), члана 13. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17), чл. 6. и 36. став 3. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 и 63/16) и члана 79. ст. 1. и 2. и члана 112. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/14, 110/16 и 100/17).
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бањалуке
Датум подношења: 27.05.2020
Датум окончања поступка: 31.03.2021
Категорија: Закони
31.3.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, члана 105. став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 157. став 1. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 63/14 и 110/16) и члана 7. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 100/17).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 148. ст.1, 3, 4, 6, 7. и 9. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 63/14 и 110/16).
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Датум подношења: 29.06.2020
Датум окончања поступка: 31.03.2021
Категорија: Прекршаји
24.2.2021.
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 16. став 4. тачка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19, 104/19).
Подносилац приједлога: „Mozzart“ д.о.о. Бања Лука, коje заступа др Предраг Барош, адвокат из Бањалуке
Датум подношења: 13.02.2020
Датум окончања поступка: 24.02.2021
Категорија: Игре на срећу
24.2.2021.
Утврђује се да члан 191. став 5. Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 127. став 2. тачка 3) Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17).
Подносилац иницијативе: Младен Убовић из Бање Луке
Датум подношења: 26.02.2020
Датум окончања поступка: 24.02.2021
Категорија: Прекршаји
24.2.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности  члана 3. став 2, члана 7, члана 10. став 1. и 4. и члана 16. став 1. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката  („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18).
Подносилац иницијативе: Мира Раљић из Бањалуке
Датум подношења: 27.02.2020
Датум окончања поступка: 24.02.2021
Категорија: Легализација
24.2.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чл. 71, 79. и 198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" бр.  6/12, 110/16 и 62/18), те члана 113. ст. 4. и 5. Закона о извршном поступку  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12,  67/13 и 98/14).
Подносилац иницијативе: Жељко Бубић из Бање Лукe
Датум подношења: 04.03.2020
Датум окончања поступка: 24.02.2021
Категорија: Премјер и катастар
Страна: 1/120 (укупно 1198 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

31.3.2021.
Саопштење за јавност са 267. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.3.2021.
Дневни ред 267. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>