Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 35. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 13. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/09, 31/12 и 24/15).
Подносилац иницијативе: Жељко Јандрић из Шипова
Датум подношења: 12.10.2018
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Државни службеници
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Измјене Плана постављања привремених пословних објеката у Угљевику број 01-363-20/18 од 17. 09. 2018. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/18).
Подносилац иницијативе: Мило Ђокић из Доње Трнове, општина Угљевик
Датум подношења: 15.10.2018
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. став 3. Одлуке о управљању и располагању имовином општине која се даје на управљање и коришћење другим корисницима („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/18).
Подносилац иницијативе: Мило Ђокић из Доње Трнове
Датум подношења: 22.11.2028
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 8. став 3. Одлуке о продаји непосредном погодбом непокретности у својини општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/18).
Подносилац иницијативе: Mилан Бандука из Бијељине
Датум подношења: 04.12.2018
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 15. став 2. и чланова 15а, 15б. и 15в. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад („Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 4/15, 8/16, 112/18 и 87/19).
Подносилац иницијативе: Жељко Бубић из Бањалуке
Датум подношења: 17.12.2018
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Плате
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за „измјену Закона о затезнoj судској камати“.
Подносилац иницијативе: Ранко Булић из Козарске Дубице
Датум подношења: 17.01.2019
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Непотпуна иницијатива/приједлог
18.12.2019.
Утврђује се да Појединачни колективни уговор за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина бр. 1658/16 од 8. септембра 2016. године, допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина број 169/17 од 31. јануара 2017. године и допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина  број 733/17 од 31. марта 2017. године нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15).
Подносилац иницијативе: Градоначелник Града Бијељина
Датум подношења: 29.01.2019
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Колективни уговори
27.11.2019.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 20. став 1. и члана 21. ст. 1. и 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 21. став 5. и члана 22. ст. 3. и 5. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19), затим члана 14, члана 20. алинеја 2. и члана 24. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18), те члана 1. алинеја 3, члана 3. став 1. алинеја 2. и чл. 4, 5, 6. и 8. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 15. став 1. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18).
Подносилац иницијативе: Пајо Лукић из Бање Луке
Датум подношења: 11.04.2018
Датум окончања поступка: 27.11.2019
Категорија: Топлотна енергија
27.11.2019.
Утврђује се да члан 13. став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 18/17).
Утврђује са да члан 68. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 17. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 4. тачка б) и члана 72. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Подносилац иницијативе: Арсеније Балтић из Бање Луке
Датум подношења: 27.08.2018
Датум окончања поступка: 27.11.2019
Категорија: Топлотна енергија
27.11.2019.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 2. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) и чланова 11. и 13. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18) и члана 22. став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19), те Одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности („Службени гласник Града Бања Лука“ број 2/18).
Подносилац иницијативе: Димитрије Бојић из Бање Луке
Датум подношења: 01.10.2018
Датум окончања поступка: 27.11.2019
Категорија: Топлотна енергија
Страна: 1/110 (укупно 1091 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
11.2.2020.
План набавки за 2020. годину

11.2.2020.
Дневни ред 252. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.2.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке фотокопир апарата

29.1.2020.
Саопштење за јавност са 251. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.1.2020.
Дневни ред 251. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.1.2020.
Саопштење за јавност са 121. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

16.1.2020.
Дневни ред 121. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

30.12.2019.
Саопштење за јавност са 120. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>