Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

  На основу члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 7. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Плана јавних набавки за 2023. годину, број СУ-506/22 од 7. децембра 2022. године, Прве допуне Плана јавних набавки број: СУ-82/23 од 22. фебруара 2023. године, Друге допуне Плана јавних набавки број: СУ-286/23 од 27. септембра 2023. године,  на сједници одржаној 28. фебруара 2024. године, Уставни суд Републике Српске усвојио је

  ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

   

  У 2023. години Уставни суд Републике Српске (у дањем тексту: Уставни суд) спровео је укупно 91 директни споразум за набавку роба и услуга са наведеним добављачима:

  1. Набавка тепиха за опремање пословног објекта Уставног суда: прихваћена је понуда понуђача „Синтелон ЛУX“ Бања Лука, ЈИБ 4502529810008,  са којим је закључен уговор у вриједности од 5.828,40 КМ без ПДВ-а, односно 6.819,23 КМ са ПДВ-ом;

  2. Набавка косилице за травњаке: прихваћена је понуда понуђача „Агромеханика цомерц“ Бања Лука у вриједности од 673,31 КМ без ПДВ-а, односно 787.77КМ са ПДВ-ом;

  3. Набавка услуге за одржавање и сервис лифта у згради Уставног суда: прихваћена је понуда понуђача „Империум“ д.о.о. Бања Лука са којим је закључен уговор у вриједности од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.404,00 КМ са ПДВ-ом;

  4. Набавка услуга заштите на раду (израда аката о процјени ризика, испитивање услова радне средине, обука радника ЗНР-а) од понуђача „ИМ ФИРЕ СЕЦУТИТY“ доо Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 1.290,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.509,30 КМ са ПДВ-ом;

  5. Набавка преносивих апарата за гашење пожара за опремање пословног објекта Уставног суда: прихваћена је понуда понуђача “ИМ ФИРЕ СЕЦУТИТY“ доо Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 3.545,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.147,65 КМ са ПДВ-ом.

  6. Набавка Службених гласника Републике Српске: прихваћена је понуда понуђача ЈУ„Службени гласник Републике Српске“ Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 3.820,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.469,40 КМ са ПДВ-ом.

  7. Набавка услуга сервисирања противпожарних апарата, испитивање хидрантске мреже ватродојавног система, као и обуке радника по ЗОП-а: прихваћена је понуда понуђача „ИМ ФИРЕ СЕЦУТИТY“ доо Бања Лукаса којим је закључен уговор о набавци по цијени од 1.266,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.481,22  КМ са ПДВ-ом;

  8. Објава уговора за набавку услуга чишћења пословних просторија у Уставном суду: прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  9. Објава уговора за набавку услуга овезбјеђења објекта Уставног суда: прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  10. Објава обавјештења за набавку горива за потребе Уставног суда: прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  11. Набавка фолија за улазна врата, библиотеку и сале за састанке у згради Уставног суда: прихваћена понуда понуђача „Studio desing“ dоо Бања Лука по цијени 528,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 617,76 КМ);

  12. Редовно осигурање шкоде супер б регистарске ознаке 056-Ј-072: прихваћена понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну од 319,05 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  13. Каско осигурање шкоде супер б регистарске ознаке 056-Ј-072: прихваћена понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну од 589,72 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  14. Набавка робе за опремање зграде Уставног суда: прихваћена понуда понуђача „Центрум траде” ад Бања Лука по рачуну од 255,10 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 298,46 КМ);

  15. Набавка услуга коричења службених гласника: прихваћена је понуда понуђача ЈУ„Службени гласник Републике Српске“ Бања Лука по цијени од 700,00 КМ без ПДВ-а, односно 819,00 КМ са ПДВ-ом.

  16. Набавка слика за опремање пословних просторија Уставног суда: прихваћена је понуда понуђача урамљивачка радња „АРТ“ Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 5.926,00 КМ (понуђач није у систему ПДВ-а).

  17. Котизација за семинар – прихваћена је понуда понуђача „Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске“ Бања Лука по цијени од 119,66 КМ без ПДВ-а, односно 140,00 КМ са ПДВ-ом.

  18. Набавка часописа „Судска пракса“: прихваћена је понуда понуђача „Привредна штампа“ доо Сарајево по цијени од 200,00 КМ без ПДВ-а, односно 234,00 КМ са ПДВ-ом.

  19. Набавка услуга стручног усавршавања на Златибору - прихваћена је понуда понуђача „Удружење за европско право“ Крагујевац- Србија по цијени од 782,33 КМ без ПДВ-а, односно 915,32  КМ са ПДВ-ом.

  20. Набавка услуга хотелског смјештаја у хотелу Агапе на Златибору - прихваћена је понуда понуђача „Иконић турс“ доо Златибор- Србија по цијени од 227,11 КМ без ПДВ-а, односно 265,72 КМ са ПДВ-ом.

  21. Набавка услуга хотелског смјештаја у хотелу Агапе на Златибору - прихваћена је понуда понуђача „Иконић турс“ доо Златибор- Србија по цијени од 372,74  КМ без ПДВ-а, односно 463,10 КМ са ПДВ-ом.

  22. Набавка услуга хотелског смјештаја у хотелу МОНЦ на Златибору - прихваћена је понуда понуђача Изградња Монц доо Златибор- Србија по рачуну од 181,50 КМ без ПДВ-а, односно 212,35 КМ са ПДВ-ом.

  23. Услуге осигурања имовине - прихваћена понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од од 5.788,05 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  24. Набавка часописа „Финрар“ – прихваћена је понуда понуђача "Финрар" доо Бања лука по цијени од 277,78 КМ без ПДВ-а, односно 325,00 КМ са ПДВ-ом.

  25. Набавка Windows 11 pro лиценце – прихваћена је понуда понуђача "СИРИУС 2010" Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 6.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.000,00 КМ);

  26. Набавка комуникационе опреме – прихваћена је понуда понуђача "СИРИУС 2010" Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 2.905,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 3.398,85 КМ);

  27. Набавка материјала за одржавање хигијене - прихваћена понуда „КЕЦКОМ“ д.о.о. Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци роба по цијени од 4.548,75 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 5.322,04 КМ);

  28. Набавка носача за противпожарне апарате: прихваћена је понуда понуђача „IM FIRE SECUTITY“ doo Бања Лука по рачуну од 602,00 КМ без ПДВ-а, односно 704,34 КМ са ПДВ-ом;

  29. Објава уговора за набавку горива - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  30. Набавка канцеларијског намјештаја - прихваћена понуда понуђача „Ентеријери Врбас“ д.о.о. Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци робе по цијени од 5.999,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.018,83 КМ);

  31. Набавка услуге поправљања и одржавања моторних возила: прихваћена понуда “АУТОКОМЕРЦ” В.С. ДОО Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци услуга по цијени од 4.299,97 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 5.030,96  КМ);

  32. Набавка угоститељских услуга - прихваћена је понуда понуђача „Ловачки“ с.п. Бања Лука по рачуну од 804,27 КМ без ПДВ-а, односно 941,00 КМ са ПДВ-ом;

  33. Објава обавјештења за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  34. Набавка услуга одржавања копир апарата и принетра: прихваћена је понуда “Биро.кип“ доо Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци услуга у вриједности од 2.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 2.340,00 КМ);

  35. Објава обавјештења за набавку штампача/принтера - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  36. Објава обавјештења за набавку рачунарске опреме - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  37. Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина: прихваћена понуда “ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА“ А.Д. Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци робе по цијени од 5.919,80 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 6.926,17КМ);

  38. Објава обавјештења за набавку видеоконференцијске опреме - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  39. Набавка производа вртлартсва и расадничарства: прихваћена је понуда понуђача „Расадник Арборетум“ с.п. Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци робе по цијени од 5.997,64 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  40. Набавка услуга прања службених возила: прихваћена је понуда понуђача „ЛУЛЕ“ с.п. Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци услуга у вриједности од 1.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 1.170,00 КМ);

  41. Објава исправке обавјештења за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  42. Објава обавјештења за набавку службеног путничког аутомобила - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  43. Набавка услуга хотелског смјештаја у хотелу Кардијал -Теслић - прихваћена је понуда понуђача ЗТЦ „Бања Врућица“ по рачуну од 193,29 КМ без ПДВ-а, односно 226,15 КМ са ПДВ-ом;

  44. Котизација за семинар – прихваћена је понуда понуђача “Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске“ Бања Лука по рачуну од 320,51 КМ без ПДВ-а, односно 375,00 КМ са ПДВ-ом;

  45. Набавка материјала за одржавање зграде – прихваћена је понуда понуђача „Mile – Čivić compani“ s.p. Бања Лука по рачуну 305,81 КМ без ПДВ-а, односно 357,80 Км са ПДВ-ом;

  46. Објава обавјештења за додјелу уговора за набавку штампача - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  47. Објава обавјештења за додјелу уговора за набавку рачунарске опреме - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  48. Набавка услуга каско осигурање шкоде рапид регистарске ознаке Ј06-Е-020 – прихваћена је понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну од 352,72 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  49. Набавка услуга редовног осигурања шкоде рапид регистарских ознака Ј06-Е-020 – прихваћена је понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну  од 318,62 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  50. Набавка даљинских кључева за гаражу – „Феста“ доо Тешањ према рачуну о набавци робе по цијени од 217,95 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 255,00 КМ);

  51. Набавка материјала за одржавање зграде: прихваћена понуда понуђача „Центрум траде” ад Бања Лука по рачуну од 142,78 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 167,05 КМ);

  52. Набавка пића за чајну кухињу: прихваћена је понуда понуђача “ГЕОРГ КОМЕРЦ” доо Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци робе по цијени од 6.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ- од 7.020,00 КМ);

  53. Набавка услуге штампања Билтена Уставног суда број 27: прихваћена је понуда пониђача „Мастерпринт“ доо Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 5.029,60 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 5.884,63 КМ);

  54. Набавка услуга хотелског смјештаја – Словенска плажа Будва: прихваћена је понуда понуђача „Нови Астакос“ Београд – Србија по рачуну од 505,19 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 591,07 КМ);

  55. Набавка услуга хотелског смјештаја – Словенска плажа Будва: прихваћена је понуда „Нови Астакос“ Београд – Србија по рачуну од 505,19 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 591,07 КМ);

  56. Набавка услуга хотелског смјештаја – Словенска плажа Будва: прихваћена је понуда „Нови Астакос“ Београд – Србија по рачуну од 308,04 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 360.41 КМ);

  57. Услуге котизације за семинар у Будви - прихваћена је понуда „Нови Астакос“ Београд – Србија  по рачуну од 308,04 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 360.41 КМ);

  58. Услуге котизације за семинар у Будви - прихваћена је понуда „Нови Астакос“ Београд – Србија по рачуну од 308,04 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 360.41 КМ);

  59. Полугодишња претплата за Службени гласник БиХ и Службене новине Федерације БиХ - прво полугодиште прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 196,58 КМ без ПДВ-а, односно 230,00 КМ са ПДВ-ом;

  60. Објава обавјештења за додјелу уговора за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  61. Објава обавјештења за додјелу уговора за набавку опреме видеоконференцијски систем - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  62. Набавка угоститељских услуга - прихваћена је понуда понуђача “Слап“ Хајдерпашић Адмир с.п. у вриједности од 463,30 КМ без ПДВ-а, односно 542.06 КМ са ПДВ-ом;

  63. Објава обавјештења за додјелу уговора за набавку путничког службеног аутомобила - прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 83,76 КМ без ПДВ-а, односно 98,00 КМ са ПДВ-ом;

  64. Услуга котизације за семинар на Јахорини - прихваћена је понуда понуђача „Удружење судија Републике Српске“ Бања Лука у вриједности од 100,00 КМ.

  65. Набавка услуга редовног осигурања аутомибила Шкода супер б регистарске ознаке 016-Т-722: прихваћена је понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну од 621,46 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  66.Набавка услуга каско осигурање аутомобила Шкода супер б регистарске ознаке 016-Т-722: прихваћена је понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну од 1.191,24 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  67. Набавка услуга каско осигурање аутомобила Шкода супер б регистарских ознака А87-К-234: прихваћена је понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну  од 2.163,66 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  68. Набавка услуга редовног осигурања аутомобила Шкода супер б регистарске ознаке А87-К-234: прихваћена је понуда понуђача „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Бања Лука по рачуну од 621,46 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  69. Услуге објаве читуље - прихваћена је понуда понуђача „Глас српске“ а.д. Бања Лука по рачуну од 256,41 КМ без ПДВ-а, односно 300,00 КМ са ПДВ-ом;

  70. Набавка хотелских услуга – хотел Посавина - прихваћена је понуда понуђача ЗТЦ „Бања Врућица“ по рачуну 244,40 КМ без ПДВ-а, односно 285.95 КМ са ПДВ-ом;

  71. Набавка услуга котизације за семинар у Неуму - прихваћена је понуда понуђача „STECH“ doo Сарајево по рачуну 537,99 КМ без ПДВ-а, односно 629.45 КМ са ПДВ-ом;

  72. Набавка хотелских услуга хотел Сунце у Неуму - прихваћена је понуда понуђача „STECH“ doo Сарајево по рачуну 543,59 КМ без ПДВ-а, односно 636.00 КМ са ПДВ-ом;

  73. Набавка услуга љекарских систематских прегледа: прихваћена понуда „Deamedica“ Бања Лука са којим је закључен иуговор о набаци услуга по укупној цијени од 3.993,00 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  74. Набавка Windows сервер лиценци – прихваћена је понуда понуђача „СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 6.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.000,00 КМ);

  75. Набавка Vm Ware лиценце – прихваћена је понуда понуђача СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 3.372,94 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 3.946,34 КМ);

  76. Набавка VЕЕМ лиценце – прихваћена је понуда понуђача „СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 5.999,62 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.019,56 КМ);

  77. Набавка зимских ауто гума - прихваћена је понуда понуђача “Аутоцентар Меркур“ доо Бања Лука по рачуну од 1.323, 36 КМ без ПДВ-а, са ПДВ-ом 1.548,33 КМ.

  78. Набавка робе за опремање зграде Уставног суда РС: прихваћена понуда понуђача „Центрум траде” ад Бања Лука по рачуну од 798,49 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 934.23КМ);

  79. Набавка хотелских услуга – семинар на Јахорини- прихваћена понуда понуђача „Ski fenix” Пале по рачуну од 394,61 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 461.69 КМ);

  80. Набавка услуга осигурања лица: прихваћена понуда понуђача “WIENER OSIGURANjE” ad Бања Лука по рачуну од 910,81 КМ (ослобођено ПДВ-а);

  81. Полугодишња претплата за Службени гласник БиХ и Службене новине Федерације БиХ - Друго полугодиште: прихваћена је понуда понуђача ЈП НИО “Службени лист БиХ“ Сарајево у вриједности од 196,58 КМ без ПДВ-а, односно 230,00 КМ са ПДВ-ом;

  82. Набавка застава за зграду Уставног суда: прихваћена понуда понуђача штампарија „Desing“ Челинац према рачуну о набаци по цијени од 420,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 491,40 КМ);

  83. Котизација за семинар – прихваћена је понуда понуђача “Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске“ Бања Лука по рачуну од 320,51 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 375,00 КМ);

  84. Набавка даљинских управљача за гаражна врата: прихваћена понуда „Феста“ доо Тешањ према рачуну о набавци робе по цијени од 85,47 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 100,00 КМ);

  85. Набавка услуга хотелског смјештаја у хотелу „Кардијал“ Теслић - прихваћена је понуда понуђача ЗТЦ „Бања Врућица“ по рачуну од 419.49 КМ без ПДВ-а, односно 490,80  КМ са ПДВ-ом;

  86. Набавка робе за опремање зграде Уставног суда: прихваћена понуда понуђача „Центрум траде” ад Бања Лука по рачуну од 136,77 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 160,02 КМ);

  87. Набавка робе за опремање зграде Уставног суда: прихваћена понуда понуђача „Центрум траде” ад Бања Лука по рачуну од 102,99 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 120.50 КМ);

  88. Набавка поклона за одлазак у пензију: прихваћена понуда понуђача „Темпо градња“ доо Бања Лука према рачуну о набавци по цијени од 1.709,40 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 2.000,00 КМ);

  89. Набавка поклона за одлазак у пензију: прихваћена понуда понуђача БИТЛАББања Лука према рачуну од 854,70 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 1.000,00 КМ);

  90. Набавка угоститељских услуга - прихваћена је понуда понуђача “Цитадела“ п.о. Бања Лука по рачуну од 2.714,61 КМ без ПДВ-а, односно 3.176,10 КМ са ПДВ-ом;

  91. Набавка новогодишњих честитки: прихваћена је понуда „Мастерпринт“ доо Бања Лука по рачуну од 318,00 КМ без ПДВ-а, односно 372,06 КМ са ПДВ-ом;

  У погледу поступака јавних набавки роба и услуга путем конкурентских захтјева, спроведено је 6 (шест) поступака у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Правилником о јавним набавкама Уставног суда и то:

  1. Набавка погонског горива за аутомобиле Уставног суда: прихваћена је понуда “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бања Лука са којим је закључен оквирни споразум о набавци по цијени од 12.671,30 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 14.825,42 КМ);

  2. Набавка рачунарске опреме: прихваћена је понуда понуђача „СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 49.881,50 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 58.361,36 КМ);

  3. Набавка штампача: прихваћена је понуда понуђача „СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 32.635,94 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 38.184,05  КМ);

  4. Набавка опреме за видеоконференције: прихваћена је понуда понуђача „СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 8.545,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 9.997,65 КМ);

  5. Набавка услуга обезбјеђења нове зграде Уставног суда за 2023 годину: прихваћена је понуда понуђача „Sector security“ doo Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени 29.508,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 34.524,36 КМ).

  6. Набавка услуга чишћења пословних просторија Уставног суда за 2023 годину: прихваћена је понуда понуђача „PERFECT CLEAN“ doo Бања Лука, са којим је закључен уговор о набавци по цијени 29.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 33.930,00 КМ).

  Поред набавки роба и услуга путем директних споразума и конкурентских захтјева Уставни суд је у току извјештајног периода провео и поступке јавних набавки путем отворених поступака која су спроведена у два случаја и то:  

  1. Набавка опреме за проширивање информационе инфраструктуре: прихваћена је понуда понуђача „СИРИУС 2010“ Информациони инжињеринг Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 63.245,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 73.996,65 КМ);

  2. Набавка службеног путничког аутомобила: прихваћена је понуда понуђача “AUTOKOMERC” V.S. DOO Бања Лука са којим је закључен уговор о набавци по цијени од 83.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 97.110,00 КМ);

   

   

                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                    УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
   

                                                                                                 Мр Џерард Селман

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења