Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
План набавки за 2024. годину

  Број:  СУ-384/23                                                     

  Бања Лука, 20. децембар 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 39/14 и 59/22), Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 20. децембра 2023. године,

  д о н и о  ј е

   

   

                                                                                                                   ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

          РОБЕ

   

  Ред.

  Бр.

   

   

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

   

  ШИФРА ЈРЈН

   

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ

   (без ПДВ-а)

   

  ВРСТА ПОСТУПКА

   

  Лот

  ДА/

  НЕ

   

  ВРСТА УГОВОРА

   

  Уговор о набавци/

  Оквирни споразум

   

  Период трајања уговора/

  Оквирни

  споразум

   

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

   

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

   

  Додатне напомене

  1.

  Набавка моторног горива

  еуро-дизел

   

  09100000-0

   

  12.800,00

  Конкурентски захтјев

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Оквирни споразум

   

   

  1 година

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  позиција

   412600

   

  2.

  Набавка освјежавајућих пића у чајну кухињу

  15000000-8

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Мај 2024

  Буџет 2024

  позиција

  412900

   

   

  3.

  Набавка канцелариј-ског материјала

  30190000-7

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Фебруар 2023

  Буџет 2024

  позиција

  412300

  Резервисани уговор

  4.

   

  Набавка  материјала за одржавање хигијене

  39800000-0

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Фебруар 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412300

   

  5.

  Набавка тепиха, подних простирача и отирача

  39530000-6

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  Позиција

  511 300

   

   

   

  6.

  Набавка и поставља-ње шипки за држање стаза (Производи за унутрашње опремање)

  39200000-4

  6.000,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Робе

   

   

  Рачун

   

   

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  Позиција

  511 300

   

   

   

   

  7.

   

  Набавка тонера за ласерске штампаче

  30125110-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачуни

   

   

  Једнократно

  У току године 2024

  Буџет 2024

  Позиција

  412 300

   

   

   

   

  8.

   

  Набавка застава

  35821000-5

  800,00

   

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачуни

   

  Једнократно

  У току године 2024

   

  Буџет 2024

  Позиција

  412 400

   

   

   

  9.

   

  Набавка стручне литература

  22110000-4

  1.700,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  У току године

  2024

   

  Буџет 2024

  позиција

  412 300

   

   

  10.

  Набавка ауто гума

  34351100-3

  3.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Март 2024

  Буџет 2024

  позиција

  516100

   

   

  11.

  Набавка материјала за одржавање објекта

  44500000-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачуни

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  Позиција

  412 500

   

   

   

  12.

  Службени гласници

  22211100-3

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  1 година

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  Позиција

  412 300

   

   

   

  13.

  ВМ ware

  лиценце за визуелиза-цију

  48000000-8

  3.500,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  октобар 2024

  Буџет 2024

  позиција

  412700

   

   

  14.

  ВЕЕАМ лиценца

  48780000-9

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  октобар 2024

  Буџет 2024

  позиција

  412700

   

   

  15.

  Набавка лиценце за Check Point

  и Firewall

   

   

  30211300-4

  5.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  август 2024

  Буџет 2024

  позиција

  412700

   

  16.

  Набавка поклона за одлазак у пензију

   

   

  18530000-3

  854,70

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Децембар

  2024

  Буџет 2024

  позиција

  412900

   

  17.

  Новогодишњи пакетићи

   

  15842000-2

  600,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Децембар

  2024

  Буџет 2024

  позиција

  412900

   

   

   

  УКУПНО:

   

   

   82.254,70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЛУГЕ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

   

  Каско осигурање возила

  66515000-3

  3.800,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачуни

   

  Једнократно

  Јануар  2024

  Буџет 2024

  позиција

  412700

   

  2.

  Обавезно осигурање возила

  66514110-0

  2.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачуни

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  позиција 412700

   

  3.

  Осигурање имовине

  66515200-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Јануар 2024

  Буџет 2024

  позиција 412700

   

  4.

  Осигурање лица

  66512100-3

  1.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Октобар 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412700

   

  5.

  Штампање Билтена Уставног суда Републике Српске

  79810000-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Уговор

   

   

  Једнократно

  Мај 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412700

   

  6.

  Системат-ски преглед запослених

  85121000-3

  4.500,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Септембар

  2024

  Буџет 2024

  позиција

   412900

   

   

   

  7.

   

  Услуге одржавања возила

  50112000-3

  4.300,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Март 2024

  Буџет 2024

  позиција

   412500

   

  8.

   

  Услуге одржавања копир апарата и принтера

  50313100-3

  2.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Март 2024

  Буџет 2024

  позиција

  412500

   

  9.

   

  Услуге прања моторних возила

  50112300-6

  1.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Март 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412500

   

  10.

   

  Услуге чишћења пословних просторија УСРС

  90910000-9

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  2 мјесеца

  Децембар

   2023

  Буџет 2024

  позиција

  412200

   

  11.

   

  Услуге обезбјеђе-ња послов-ног објекта УСРС

  (физичко - техничко обезбјеђе-ње објекта)

  79710000-4

  6.000,00

  Директни споразум

   

   

   

  НЕ

   

   

   

  Услуге

   

   

   

  Уговор

   

   

   

  2 мјесеца

  Децембар

   2023

  Буџет 2024

  позиција

  412200

   

  12.

   

   

   

  Услуге одржавања лифта

  50750000-7

  1.400,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Јануар 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412500

   

   

  13.

   

  Услуге сервисира-ња и одржавања пп апарата, хидрантске мреже, испитивање система ватродојаве 

  50413200-5

   

  1.500,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Уговор

   

   

  1 година

  Јануар 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412500

   

   

  14.

  Услуге хотелског смјештаја

  55110000-4

  6.000,00

  Анекс 2

   

  Не

   

  Услуге

   

   Рачун

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

   Позиција

  412600

   

   

  15.

  Услуге стручног усавршавања

  80530000-8

  6.000,00

  Анекс 2

   

  Не

   

  Услуге

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

   Позиција

  412900

   

   

   

   

   

  16.

   

  Угоститељ-ске услуге

  55000000-0

  6.000,00

  Анекс 2

   

  Не

   

  Услуге

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Јануар 2024

  Буџет 2024

   Позиција

  412900

   

   

  17.

   

  Објаве огласа, сажетка ТД

  79340000-9

  1.500,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  У току године 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412700

   

   

   

  18.

   

  Тапацира-ње врата

  39114100-5

  3.000,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Уговор

   

   

   

  Једнократно

  Март 2024

  Буџет 2024

   позиција

  511300

   

  19.

  Услуге разне штампе

  79800000-2

  5.000,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Рачуни

   

   

   

  Једнократно

  У току године 2024

  Буџет 2024

   позиција

  412700

   

   

   

  УКУПНО:

   

   

  73.000,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                      

  Уговорни орган задржава право да у случају образложеног захтјева заснованог на одредбама Закона о јавним набавкама, допуни као и да измјени План јавних набавки (промјени процијењену вриједност набавке), на основу образложења заснованог на економским и другим показатељима, као што су знатније промјене цијена у односу на цијене у вријеме процјене вриједности, смањења или повећање количина у складу са измјењеним околностима и слично.

  План јавних набавки за 2024. годину ступа на снагу даном доношења и биће објављен на Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине.

   

   

                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                                                                Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења