Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Sudije

Ustavni sud ima devet sudija, uključujući i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom.


 
Amor Bukić, sudija

Rođen je 20.07.1955. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet u Banjoj Luci upisao je 1974. godine, a diplomirao na istom 1978. godine. Po završetku fakulteta radio je kao sudijski pripravnik u Okružnom sudu Banja Luka, počev od  decembra 1978. do maja 1980. godine

Pravosudni ispit položio je u Sarajevu aprila 1980. godine. U Osnovnom sudu Banja Luka bio je sudija od septembra 1981. godine, prvo na građanskom, a potom na krivičnom referatu, sve do maja 1986. godine, kada prelazi u Republički sekreterijat unutrašnjih poslova BiH –Centar javne bezbjednosti Banja Luka –Služba državne bezbjednosti, gdje je radio kao mlađi inspektor. Maja 1987. godine prelazi u Upravu SDB u Sarajevu, gdje je radio do septembra 1991. godine, prvo kao glavni inspektor, a potom kao sekretar Stručnog kolegija i načelnik opštih i kadrovkih poslova. Od septembra 1991. do 01. aprila 2003. godine radio je kao advokat u Banjoj Luci. Nakon imenovanja od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, počev od 01. aprila 2003. do 01. avgusta 2011. godine radio je kao glavni republički tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, a nakon toga, sve do izbora za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske, obavljao je funkciju republičkog tužioca u istom tužilaštvu.

 

Bio je član Visokog sudskog savjeta Republike Srpske, a potom i član Visokog  sudskog i tužilačkog savjeta BiH u periodu od 2004. do 2008. godine. Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i Predsjedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, te zamjenik predsjednika Udruženja pravnika Republike Srpske.

Učestvovao je na više konferencija i stručnih savjetovanja  u zemlji i inostranstvu kao predavač na teme iz oblasti krivičnog prava i reforme tužilačkog sistema i cjelokupnog pravosuđa. Kao član radnih grupa i komisija učestvovao je u izradi više zakonskih projekata na državnom i entitetskom nivou.

 

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda Ostalih izabran je u junu 2012. godine.

 

 

Sudije Ustavnog suda Republike Srpske

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja