Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
15.7.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti  članova 27. i  31. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12).
Podnosilac inicijative: Udruženje građana Veterani Republike Srpske, Doboj, zastupano po predsjedniku udruženja Dušku Vukotiću
Datum podnošenja: 08.02.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Није надлежан Уставни суд
15.7.2020.
Utvrđuje se da član 21. stav 1, 2. i 3. Odluke o komunalnom redu na području Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornika“ broj 3/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17).
Podnosilac inicijative: Hadži Jovan Mitrović iz Zvornika
Datum podnošenja: 14.02.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Комунална накнада
15.7.2020.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj“ d.o.o. Višegrad ("Službeni glasnik Opštine Višegrad“ broj 13/18).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj“ d.o.o. Višegrad ("Službeni glasnik Opštine Višegrad“ broj 13/18).
Podnosilac inicijative: Brane Smiljanić i Dejan Nikolić iz Višegrada
Datum podnošenja: 20.07.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
15.7.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti Odluke o komunalnim taksama - Tarife komunalnih taksi, Tarifa broj 10. tačka 3. - Fizička lica i samostalni preduzetnik-Advokatske kancelarije ("Službeni glasnik Grada Trebinje" broj 9/18).
Podnosilac inicijative: Nebojša Rudan i Dragan Škuletić iz Trebinja
Datum podnošenja: 20.03.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Комуналне таксе
15.7.2020.
Odbacuje se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti postupka donošenja Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19).
Podnosilac inicijative: „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka, koje zastupa advokat dr Predrag Baroš iz Banjaluke
Datum podnošenja: 25.04.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Игре на срећу
15.7.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti čl. 21. i 69. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 i  82/19).
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 271. stav 5. i člana 288. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 54/02, 41/08 i 63/14), člana 23. stav 1. tačka 3, člana 27. stav 4, člana 35. stav 3, člana 69. stav 3 u dijelu koji glasi: „...mora biti notarski obrađena...“ i „...ne dostavi notarski obrađenu ispravu...“, člana 74. stav 4. u dijelu koji glasi: „...ili notarski obrađene isprave.“ Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), čl. 72. i 74. u dijelu koji glasi: „...i testamenta sačinjenog kod notara...“ i „...ili notara...“, člana 75. u dijelu koji glasi: „.. ili notaru...“, člana 96. u dijelu koji glasi: „...notar...“, i „...ili notara...“ i „...a notar će postupiti po propisima kojima se uređuje notarska služba.“, člana 129. stav 2, člana 139. stav 2, člana 145. stav 2, člana 158. stav 3. u dijelu koji glasi: „...ili se notarski obrađuje.“ i stav 4. u dijelu koji glasi: „...odnosno prilikom notarske obrade notar...“, člana 167. stav 2. Zakona o nasljeđivanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/09, 55/09, 91/16 i 82/19), člana 7. st. 3. i 4, člana 123. stav 1. u dijelu koji glasi: „...sa notarski ovjerenim potpisima...“, člana 145. stav 5. u dijelu koji glasi: „...ukoliko je notar sačinio zapisnik.“, člana 169. stav 1. tačka a), člana 196. stav 1. u dijelu koji glasi: „...notara kao zapisničara...“ i stav 3. u dijelu koji glasi: „...notar kao zapisničar...“, člana 297. stav 14. u dijelu koji glasi: „...notarski obrađenog...“, člana 331. stav 2. „...sa notarskom potvrdom...“, člana 381. stav 4. u dijelu koji glasi: „Ugovor se notarski potvrđuje.“, člana 405. stav 3. u dijelu koji glasi: „...notarski se potvrđuje.“, člana 434. stav 5. u dijelu koji glasi: „...i primjerak notarski obrađenog ugovora...“, člana 438b. stav 3, u dijelu koji glasi: „Izjava o odricanju mora biti notarski ovjerena.“, člana 438v. stav 1, u dijelu koji glasi: „...koji je sačinio notar,“,  člana 442. stav 3. u dijelu koji glasi: „...moraju biti notarski potvrđene.“ Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 266. stav 2. u dijelu koji glasi: „...notarski obrađene isprave...“ Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 104. u dijelu koji glasi: „...notarski obrađena.“ i člana 105. stav 1. u dijelu koji glasi: „...i notarska isprava...“ Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 6/12, 110/16 i 62/18).
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 68. stav 1. i st. 3‒7. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 i  82/19).
Podnosilac inicijative: Advokatska komora Republike Srpske
Datum podnošenja: 10.06.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Нотари
15.7.2020.
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 3. stav 3. Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 65/08).
Podnosilac inicijative: „Tehnogradnja“ d.o.o. Foča, koje zastupa punomoćnik Milenko Vojo Radović, advokat iz Foče
Datum podnošenja: 12.06.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Пресуђена правна ствар
15.7.2020.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje saglasnosti člana 85. st. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. i 34. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 69/07, 1/11, 65/14 i 21/15) sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Podnosilac inicijative: Veljko Đukić iz Ljubije
Datum podnošenja: 17.06.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Није надлежан Уставни суд
15.7.2020.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Upravog odbora Lovačkog udruženja „Tetrijeb“ Teslić od 4. oktobra 2018. godine i Akta broj 235/11-18 od 6. novembra 2018. godine, koji je donio predsjednik Lovačkog udruženja „Tetrijeb“ Teslić.
Podnosilac inicijative: Josip Radonjić iz Gornjih Vitkovaca, Teslić
Datum podnošenja: 26.06.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
15.7.2020.
Utvrđuje se da član 7. tačka 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 47/19) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 69/16) i Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17 i 66/18).
Podnosilac inicijative: Zoran Bulatović i Želimir Lepir iz Banje Luke
Datum podnošenja: 27.06.2019
Datum okončanja postupka: 15.07.2020
Kategorija: Тужилаштво
Strana: 1/113 (ukupno 1124 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>