Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
21.4.2022.

            Utvrđuje se da Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale broj: 315-5/15 nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 52/01 i 42/05).

Podnosilac inicijative: Radosav Živković iz Pala
Datum podnošenja: 23.04.2021
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Борци
21.4.2022.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa broj: 21-6/20 od 15. aprila 2020. godine i Zaključka o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa, broj: 22-1/20 od 16. aprila 2020. godine, koje je donio Republički štab za vanredne situacije.

Podnosilac inicijative: Igor Sjerikov iz Banjaluke
Datum podnošenja: 06.05.2021
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Оспорени акт престао да важи више од годину дана
21.4.2022.

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 2, člana 8. stav 2, stav 3. tač. 2, 3, 4. i 6. i st. 4, 5, 6, 9. i 10. Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 45/20 i 80/20).

Odbacuje se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 8. stav 1, stav 3. tač. 1. i 5, stav 7. i stav 8. i člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 45/20 i 80/20).

Podnosilac inicijative: Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj, Banja Luka
Datum podnošenja: 13.05.2021
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Игре на срећу
21.4.2022.

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke IV stav 2. i tačke V Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/10, 22/13, 28/16 i 70/18), koju je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Podnosilac inicijative: „Mikroelektronika“ a.d. Banjaluka, koga zastupa Arsenije Baltić, advokat iz Banjaluke
Datum podnošenja: 14.05.2021
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Оспорене одредбе престаје да важе доношењем новог прописа и општег акта
21.4.2022.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Plana zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 13/21).

Podnosilac inicijative: Miroslav Milovanović iz Bijeljine
Datum podnošenja: 24.05.2021
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
21.4.2022.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8 – istočni dio Gradske zone Gradiška "Gradiška – istok" (lokacija "stari hrast") i Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8 – istočni dio Gradske zone Gradiška "Gradiška – istok" (lokacija "Senjak"), obje objavljene u  "Službenom glasniku Grada Gradiška" broj 15/20.

Podnosilac inicijative: Stojanka Gibača iz Gradiške, koju zastupa Rafaela Ljubojević Đurić, advokat iz Gradiške
Datum podnošenja: 12.07.2021
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Није надлежан Уставни суд
21.4.2022.

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 2. i 3. Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 1/22). 

Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 18.01.2022
Datum okončanja postupka: 21.04.2022
Kategorija: Буџет општина
30.3.2022.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 11. stav 3. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/18).
Podnosilac inicijative: Igor Ostojić iz Bijeljine
Datum podnošenja: 23.02.2021
Datum okončanja postupka: 30.03.2022
Kategorija: Легализација
30.3.2022.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 3. stav 1. i člana 4. stav 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/05).
Podnosilac inicijative: Radenko Topić iz Čelinca
Datum podnošenja: 19.03.2021
Datum okončanja postupka: 30.03.2022
Kategorija: Адвокатура
30.3.2022.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 53. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12,  91/17, 66/18 i 15/21).
Podnosilac inicijative: Zajednička advokatska kancelarija Kremenović i Mikanović iz Banjaluke
Datum podnošenja: 07.04.2021
Datum okončanja postupka: 30.03.2022
Kategorija: Кривично законодавство
Strana: 1/130 (ukupno 1295 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>