Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupci javne nabavke

  Pregled postupaka javnih nabavki u Ustavnom sudu Republike Srpske.

    
   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta
   Prihvata se ponuda ponuđača „SECTOR SECURITY ” d.o.o. Banja Luka, broj 01-378-12/22 od 12.12.2022. godine, za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta Ustavnog suda Republike Srspke za 2023. godinu.

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača „Perfect clean“ d.o.o. broj 134/22 od 12.12.2022. godine, za nabavku usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srspke za 2023. godinu.

   5.1.2023.
   Odluka o izmjeni odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
   U Odluci o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, broj SU-24/21 od 26. januara 2022. godine, koje su predviđene za 2022. godinu, tačka I mijenja se.

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača „Sector security“ d.o.o. Banja Luka, broj 01/2200100745 od 7. novembra 2022. godine za nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske.

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača „Moda“ d.o.o. Banja Luka, broj 20/22 od 11. novembra 2022. godine, za nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske.

   29.12.2022.
   Plan nabavki za 2023. godinu
   Na sjednici održanoj 7. decembra 2022. godine, Ustavni sud Republike Srpske donio je Plan nabavki za 2023. godinu.

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda zgrade Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača Institut za građevinarstvo “IG“ d.o.o. Banja Luka, broj 3252/22 od 13. oktobra 2022. godine za nabavku usluga tehničkog pregleda nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske.

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku podnih prostirki za opremanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača“Sintelon luks“ s.p. Banja Luka, broj 3252/22 od 13. oktobra 2022. godine za nabavku podnih prostirki za opremanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske.

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača ZU Specijalistički centar „Deamedica” Banja Luka, broj 25-09/22 od 30. septembra 2022. godine, za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnom sudu Republike Srpske.

   18.10.2022.
   Četvrta dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu
   Plan nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godinu dopunjuje se u dijelu Robe redni broj 21,, a u dijelu Usluge dodaje se redni broj 15.

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača Sector security” d.o.o. Banja Luka, broj 715/22 od 27. septembra 2022. godine za nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godinu (mjesec novembar i decembar).

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača d.o.o. Banja Luka, broj 272-09/22 od 30. septembra 2022. godine za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godinu (mjesec novembar i decembar).

   Strana: 1/13 (ukupno 122 tekstova)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>
   Aktuelno
   17.1.2023.
   Popis privrednih subjekata s kojima postoji sukob interesa

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga redovnog čišćenja i održavanja higijene u objektu Ustavnog suda Republike Srpske

   5.1.2023.
   Odluka o izmjeni odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku sistema protiv provala za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske

   5.1.2023.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske

   29.12.2022.
   Plan nabavki za 2023. godinu

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku podnih prostirki za opremanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja