Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. јула 2023. године, д о н и о   је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Наредбе о неспровођењу истраге број Т13 0 КТА 0057237 21 Окружног јавног тужилаштва Бања Лука од 17. маја 2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Дарко Поповић из Бањe Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости (у иницијативи погрешно наведено: за оцјену и заштиту законитости) Наредбе о неспровођењу истраге број Т13 0 КТА 0057237 21, коју је 17. маја 2022. године донијело Окружно јавно тужилаштво Бања Лука. Давалац иницијативе сматра да су оспореном наредбом повријеђена његова права зајемчена чл. 16, 23, 32, 40, 45. и 48. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), као и да су доношењем исте, одбијањем његове притужбе на Наредбу, као и промјеном поступајућег тужиоца у наведеном предмету Окружног јавног тужилаштва, повријеђене одредбе Закона о кривичном поступку, те да такво поступање надлежних органа садржи елементе кривичног дјела. 

Оспореном Наредбом о неспровођењу истраге број Т13 0 КТА 0057237 21 од 17. маја 2022. године, коју је донијело Окружно јавно тужилаштво Бања Лука, одређено је да се неће спроводити истрага поводом пријаве Дарка Поповића од 16.6.2021. године да је власник компаније “Muehlbauer“ из Бање Луке, Улица браће Подгорника 4д, наредио управи наведеног предузећа да спријечи подносиоца пријаве Дарка Поповића да на протокол овог привредног друштва предаје жалбе, приговоре и друга правна средства, чиме би, према наводима подносиоца пријаве, било почињено кривично дјело повреда права на подношење правног средства из члана 158. Кривичног законика Републике Српске, јер постоје друге околности које искључују кривично дјело, с обзиром на то да је апсолутна застарјелост кривичног гоњења наступила прије подношења кривичне пријаве и то дана 30.12.2020. године.

         Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

         Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорена наредба нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачном акту који се односи на индивидуално одређени субјект и на конкретну правну ситуацију, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати дату иницијативу.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 

Број: У-59/22

12. јула 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

7.6.2024.
Дневни ред 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.6.2024.
Дневни ред 151. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

29.5.2024.
Саопштење за јавност са 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.5.2024.
Дневни ред 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>