Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-164/24

  Бања Лука, 4. јун 2024.

   

  СУДИЈАМА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

              На основу члана 19. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске, заказујем

   

  ТРИ СТОТИНЕ И ТРИНАЕСТУ СЈЕДНИЦУ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Сједница ће се одржати у сриједу, 26. јуна 2024. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, улица Драшка Божића број 2.

   

  За сједницу предлажем сљедећи:

   

  ДНЕВНИ  РЕД

   

  1. Усвајање Записника са Три стотине и дванаесте сједнице Уставног суда Републике Српске, одржане 29. маја 2024. године.

  2. Разматрање и одлучивање о предметима:

  2.1. У-50/23. Иницијатива Александра Тркуље из Бањалуке за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 34б. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, број 17/23).

  2.2. У-58/23. Приједлог „Моззарт“ д.о.о. Бања Лука, заступан по директору Зорану Шупуту, за покретање поступка за оцјењивања уставности и законитости Тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама Града Требиња у дијелу којим су прописане висине комуналне таксе за постављање рекламних објеката као и осталих натписа, ознака или цртежа, осим пословног имена, који се налазе на објекту, просторијама пословног субјекта, односно у оквиру простора или на простору гдје се дјелатност обавља, а видљиви су са јавних површина у смислу одредаба тачке III ове одлуке, у складу са врстом дјелатности која се рекламира или оглашава, а коју пословни субјекти обављају („Службени гласник Града Требиња“, бр. 10/22 и 7/23).

  2.3. У-60/23. Приједлог „Моцарт“ д.о.о. Бања Лука за оцјењивање уставности и законитости члана 8. Одлуке о такси за истицање рекламе на подручју града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 2/23) и члана 1. Одлуке о измјени и допуни Одлуке о такси за истицање рекламе на подручју града Источно Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 7/23).

  2.4. У-62/23. Иницијатива Владимира Драгичевића из Бањалуке за покретање поступка за оцјену уставности члана 20. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22 и 132/22).

  2.5. У-63/23. Иницијатива Бранислава Бере из Новог Града за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости рјешења Основног суда у Новом Граду број: 76 0 Пр 035923 22 Пр од 12. децембра 2022. године и рјешења Окружног суда у Приједору број: 76 0 Пр 035923 23 Пжп од 10. маја 2023. године.

  2.6. У-64/23. Приједлог Синдиката радника „Телекомуникације Републике Српске“ Бања Лука, Подружница Источно Сарајево, за оцјењивање уставности и законитости члана 69. Колективног уговора „Мтел“ а.д. Бања Лука“ („Службени лист „Мтел“ а.д. Бања Лука“, број 148/22).

  2.7. У-69/23. Иницијатива Поповић Дарка из Бање Луке за покретање поступка за оцјењивање уставности Рјешења број Т12 0 КТПР 0001712 23 од 28. августа 2023. године, које је донио главни републички јавни тужилац Републике Српске. 

  2.8. У-36/24. Иницијатива Трифуна Лукића из Шамца за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 1. Закона о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 – Одлука Уставног суда Републике Српске, 107/19, 1/21 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21 - Одлука Уставног суда Републике Српске).

  3. Приједлог Рјешења о спајајању предмета број У-31/24 и број У-32/24.

  4. Приједлог Одлуке о именовању чланова Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

  5. Приједлог Одлуке о избору предсједника и чланова Комисије за организациона и кадровска питања Уставног суда Републике Српске.

  6. Приједлог Одлуке о избору предсједника и чланова Комисије за праћење и проучавање појава од интереса за остваривање уставности и законитости Уставног суда Републике Српске.

  7. Приједлог Одлуке о избору предсједника и чланова Редакционе комисије Уставног суда Републике Српске.

  8. Текућа питања.

   

                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                      УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења