Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 11. септембра 2019. године, д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

       Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости - поништење Рјешења о додјели на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта државне својине број 01-475-172/00 од 24. марта 2000. године, које је донијела Скупштина Општине Челинац.

 

О б р а з л о ж е њ е

    

     Дане Пашалић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости - поништење Рјешења о додјели на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта државне својине број 01-475-172/00 од 24. марта 2000. године, које је донијела Скупштина Општине Челинац. Давалац иницијативе сматра да је оспорено рјешење, којим је одређеном физичком лицу додијељено на коришћење неизграђено грађевниско земљиште у државној својини, донесено на незаконит начин, јер не постоји релевантна документација ранијег СИЗ-а комуналних дјелатности општине Челинац на коју се доносилац овог рјешења позвао приликом његовог доношења.

    Оспорено Рјешење о додјели на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта државне својине број 01-475-172/00 од 24. марта 2000. године Скупштина Општине Челинац донијела је на основу члана 47. Закона о грађевинском земљишту ("Службени лист СРБиХ" број 34/86) и члана 28. Статута Општине Челинац ("Службени гласник Општине Челинац" број 6/91). Овим рјешењем је Данилу Орашчанину из Челинца на основу конкурса, уз накнаду, додијељено на коришћење неизграђено грађевнско земљиште у државној својини, и то кч. бр. 229/12 (н 288/3) уписано у Пл број 76 к.о. Челинац, у сврху изградње пословног простора према Урбанистичком плану града Челинац (тачка 1), одређена је висина накнаде за коришћење и рента (члан 2), те је наложено Земљишно-књижном уреду Основног суда у Бањој Луци и Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Челинац, да изврше укњижбу права коришћења на предметном земљишту у корист наведеног лица (тачка 3).       

    Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

     Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је оцијенио да предметно рјешење нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачном акту који се односи на индивидуално одређено лице и на конкретну правну ситуацију, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

      Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                             

Број: У-45/19

11. септембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>