Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

   

  Број: СУ-104/24

  Бања Лука, 1. април 2024.

   

  СУДИЈАМА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

              На основу члана 19. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске, заказујем

   

  ТРИ СТОТИНЕ И ЈЕДАНАЕСТУ СЈЕДНИЦУ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Сједница ће се одржати у сриједу, 24. априла 2024. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, улица Драшка Божића број 2.

  За сједницу предлажем сљедећи:

  ДНЕВНИ  РЕД

   

  1. Усвајање Записника са тристотине и десете сједнице Уставног суда Републике Српске, одржане 27. марта 2024. године.

   

  2. Разматрање и одлучивање о предметима:

  2.1. У-37/23. Иницијатива Небојше Мораче из Бање Луке за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 86. став 1. тачка г) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16).

  2.2. У-39/23. Иницијатива ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о Бања Лука за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 3. став 1. тачка а) у дијелу који гласи “Екста зони припада и простор и објекти са обје стране магистралног пута и везе тог пута - ако су са њих директно сагледиви...“, тачка б) у дијелу који гласи „I зони припада и простор и објекти са обје стране регионалног пута, и везе тог пута - ако су са њих директно сагледиви“ и члана 34. ст. 1. и 2. Одлуке о рекламирању на територији Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 6/14, 4/17, 24/19, 41/19 и 26/21).

  2.3. У-41/23. Иницијатива Орнеле Новаковић из Приједора за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 9. став 1. тачка 3, члана 12. ст. 1, 2. и 3, те члана 13. ст. 1. и 2. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број 24/19).

  2.4. У-42/23. Иницијатива Дарија Сандића из Бање Луке за оцјењивање уставности члана 42. став 1. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19).

  2.5. У-43/23. Иницијатива Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 2. глава VI, поглавље А, тачка 1. Одлуке о висини накнаде која се плаћа за услуге Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бањалука („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/17, 29/17, 49/17 и 90/18).

  2.6. У-44/23. Приједлог „За правду и ред – Листа Небојше Вукановића“ из Требиња за оцјењивање уставности Одлуке о избору предсједника Народне скупштине Републике Српске број 02/1-021-1121/22 од 15. новембра 2022. године („Службени гласник Републике Српске“, број 113/22).

  2.7. У-45/23. Иницијатива Дарка Поповића из Бањалуке за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Наредбе о неспровођењу истраге број Т12 1 КТАК 0002007 23, коју је 10. маја 2023. године, донијело Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

  2.8. У-46/23. Иницијатива Радојке Туторић из Сокоца за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о условима и начину искључења корисника топлотне енергије са система гријања број: 01-683/13 од 31. децембра 2013. године, коју је донио директор Јавног комуналног предузећа „Соколац“ Соколац.

  2.9. У-47/23. Иницијатива Винка Дроца из Вишеграда за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тач. 1. и 2, те прилога Закључка о давању сагласности на цијене за услугу водоснабдијевања и одводње отпадних вода ЈП за водовод и канализацију „15. април“ а.д. Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, број 20/22).

  2.10. У-49/23. Приједлог Зец Бориса из Прњавора за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о управљању отпадом („Службени гласник Општине Прњавор“, број 35/22).

   

  3. Одлучивање о процесним питањима:

  3.1. Приједлог рјешења о покретању поступка у предмету број У-92/23. Иницијатива Миленка П. Радића из Београда за покретање поступка за оцјењивање уставности појма/ријечи„ Џендер“ из тачке III, подтачке 1, 6, 8 и 9. Одлуке о оснивању Гендер центра Републике Српске „Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске“ („ Службени гласник Републике Српске“, број 63/05).

   

  4. Приједлог Одлуке о усвајању Финансијског плана - Инструкција број 1 за период 2025 -2027. године за Уставни суд Републике Српске.

   

  5. Приједлог друге допуне Плана јавних набавки у 2024. години.

   

  6. Приједлог одлуке о прихватању понуде за јавну набавку погонског моторног горива у 2024. години.

   

  7. Усвајање Записника са посебне сједнице Уставног суда Републике Српске, одржане 17. априла 2024. године.

   

  8. Текућа питања.

   

   

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                   УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

                                                                                                Мр Џерард Селман

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења