Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. априла 2023. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 21/21 и 69/21).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 21/21 и 69/21) и то у односу на одредбе члана 108. став 2. и члана 109. став 1. Устава Републике Српске, члана 240. став 2, члана 252. ст. 1. и 2. и члана 253. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16, 66/18 и 119/21), члана 15. став 1. тачка г) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 38. став 1. и члана 39. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 20/17) и члана 57. ст. 1. и 2, члана 58, члана 61. и члана 65. а у вези са чланом 2. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 24/14). У приједлогу се цитирају наведене одредбе Устава, закона и подзаконских аката, те образлажу разлози неуставности и незаконитости оспорене одлуке коју  је, како се наводи, донијела Влада Републике Српске једнострано, без споразума са репрезентативним синдикатима. Предлаже да  Суд утврди да је оспорена одлука неуставна и незаконита.

Влада Републике Српске је доставила Суду одговор у коме истиче да наводи предлагача којим оспорава Одлуку о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске нису основани. У одговору се цитирају члан 39. став 5. и члан 102. став 2. Устава, те тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. Устава, као и чл. 7. и 13. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и с тим у вези указује на активности које је Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске предузимало ради закључивања Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. Имајући у виду да наведене активности нису довеле до закључења новог колективног уговора, али ни до продужења важења ранијег колективног уговора, Влада је, како се даље наводи, на приједлог овог министарства, донијела оспорену одлуку којом је продужила примјену одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, како запослени у јединицама локалне самоуправе не би остали без утврђених права у наведеном посебном колективном уговору. У одговору су, такође, оспорени и остали наводи предлагача, те је предложено да се приједлог одбије.

Оспорену Одлуку о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 21/21 и 69/21) донијела је Влада Републике Српске на основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08). Овом одлуком је прописано да се одредбе Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/17,  86/18 и 21/20) примјењују до 31. марта 2022. године (тачка И), те да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а примјењиваће се од 22. марта 2021. године (тачка ИИ).

Одлуком овог суда број У-6/22 од 22. фебруара 2023. године („Службени гласник Републике Српске“ број 20/23) утврђено је да Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 21/21 и 69/21) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) и Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр.1/16, 66/18 и 119/21).

Имајући у виду да је наведеном одлуком већ одлучено о истој ствари, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да одбаци поднесени  приједлог.

На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-5/22

26. априла 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>