Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка  г)  и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 14. јула 2021. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  и законитости Закључка о ограничењу окупљања у вјерским објектима, број: 05-2/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о формирању Тима за праћење спровођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-3/20 од 21. марта 2020. године, Закључка, број: 04-3/20 од 20. марта 2020. године и Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације. 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Милош Кошпић из Бање Луке дао је иницијативу за покретање поступка за оцјењивање  уставности  и законитости Закључка о ограничењу окупљања у вјерским објектима, број: 05-2/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о формирању Тима за праћење спровођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-3/20 од 21. марта 2020. године, Закључка, број: 04-3/20 од 20. марта 2020. године и Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације. Из иницијативе, која је на захтјев Суда допуњена, произлази да оспорени акти нису у сагласности са чл. 80. и 109. Устава Републике Српске и Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 67/05 и 110/08).

            У поступку разматрања предметне иницијативе Суд је утврдио да је Одлуком овог суда број: У-25/20 од 29. априла 2021. године ("Службени гласник Републике Српске" број 45/21) утврђено да Закључак о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске, број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године, који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, у вријеме важења није био у сагласности с Уставом Републике Српске, Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 121/12 и 46/17) и Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 90/17).

            Такође, Суд је у поступку разматрања предметне иницијативе утврдио да Одлуком овог суда број: У-40/20 од 29. априла 2021. године ("Службени гласник Републике Српске" број 45/21), због ненадлежности, није прихваћена иницијатива за покретање  поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка о ограничењу окупљања у вјерским објектима, број: 05-2/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о формирању Тима за праћење спровођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-3/20  од 21. марта 2020. године и  Закључка, број: 04-3/20 од 20. марта 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације.

            Имајући у виду наведено, Суд на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка о ограничењу окупљања у вјерским објектима, број: 05-2/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о формирању Тима за праћење спровођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-3/20 од 21. марта 2020. године, Закључка, број: 04-3/20 од 20. марта 2020. године и Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације, јер је већ одлучивао о истој ствари.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-69/20

14. јула 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
24.9.2021.
Сазив за 135. сједницу Вијећа за заштиту виталног националног интереса

24.9.2021.
Сазив за 134. сједницу Вијећа за заштиту виталног интереса

13.9.2021.
Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС

9.9.2021.
Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда

8.9.2021.
Саопштење за јавност са 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2021.
Дневни ред 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.8.2021.
Саопштење за јавност са 132. и 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

27.8.2021.
Дневни ред 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>