Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 12. marta 2020. godine,        d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Odluke o naplati komunalne naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Željko Vučić iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu označenu kao „zahtjev za utvrđivanje i ustavnost“ Odluke o naplati komunalne naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta za obaveze iz perioda januar 2002. godine – decembar 2003. godine, te za 2004, 2005, 2006. i 2007. godinu. Davalac inicijative ističe da je upoznat sa odlukom Ustavnog suda objavljenoj u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 38/11, kojom je, kako se navodi, Odluka o naplati naknada proglašena neustavnom, zbog čega smatra da je nastojanje Grada Banja Luka da od njega naplati ovu naknadu, kao i spor koji je s tim u vezi Grad pokrenuo, predstavlja protivustavno postupanje.

Kako inicijativa nije sadržala neophodne podatke za dalje postupanje Suda u ovoj pravnoj stvari, od davaoca inicijative je zatraženo da, u ostavljenom roku, inicijativu uredi tako što će navesti broj službenog glasila u kome je osporena odluka objavljena, ili što će Sudu dostaviti njen ovjereni prepis,  precizirati odredbe odluke koje nisu u saglasnosti sa Ustavom, odnosno zakonom, kao i odredbe Ustava, odnosno zakona za koje smatra da su povrijeđene osporenim aktom, te što će navesti ustavnopravne razloge za to.

Postupajući prema nalogu Suda, u podnesku koji je Sud primio 1. marta 2019. godine, davalac inicijative ističe da je pred Ustavnim sudom pokrenuo postupak za ocjenjivanje ustavnosti čl. 30. i 32. Zakona o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/06) kojima je, suprotno članu 59. Ustava, propisano plaćanje naknade za trajno korišćenje izgrađenog i neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. Naknadno, u podnesku koji je Sud primio 5. jula 2019. godine, davalac inicijative ponovo navodi da se ovom sudu obratio „zahtjevom za utvrđivanje i ustavnost Odluke o naplati komunalne naknade“. 

S obzirom na to da je nakon prosljeđivanja podnesaka od 1. marta 2019. godine i 5.  jula 2019. godine, ostalo nejasno da li je inicijativa izmijenjena u pogledu osporenog akta, od davaoca inicijative je zatraženo da, u ostavljenom roku, nedvosmisleno precizira opšti akt čije odredbe osporava, kao i da naznači odredbe Ustava, odnosno zakona u odnosu na koje traži ocjenu ustavnosti odnosno zakonitosti, te da navede ustavnopravne razloge na kojima zasniva svoj zahtjev, uz upozorenje da ukoliko ne postupi shodno traženju Suda, inicijativa neće biti prihvaćena.

Postupajući prema nalogu Suda, u podnesku od 5. avgusta  2019. godine davalac inicijative navodi da zahtijeva da se u predmetu Osnovnog suda u Banjaluci broj: 71 0 I 181494 13 I, u kojem ima status izvršenika, primijeni odluka Ustavnog suda broj: U-16/08 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 38/11), kao i da se obustave sve pravne radnje Osnovnog suda u Banjaluci u navedenom predmetu.

Uzimajući u obzir sadržinu podneska od 5. avgusta 2019. godine, Sud je ocijenio da davalac inicijative nije postupio shodno nalogu da u ostavljenom roku otkloni nedostatke na koje mu je ukazano, a koji onemogućavaju postupanje Suda.

S obzirom na navedeno Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da ne prihvati inicijativu.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.          

Broj: U-16/19

12. marta 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>