Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 12. marta 2020. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

           Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti  Odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dragana Jović iz Gornje Trnove, opština Ugljevik, dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/19) zbog, kako navodi, nesaglasnosti sa članom 38. stav 3. tačka g) i st. 8. i 11. i članom 39. st. 3. i 5. Zakona o uređenju prostora i građenju  (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/10).

           U odgovoru na inicijativu koji je dostavila Skupština Opštine Ugljevik osporena je, prije svega, autentičnost potpisa davaoca inicijative, odnosno izražena sumnja da lice koje je navedeno kao davalac inicijative nije njen potpisnik, već da se radi o licu koje se lažno predstavlja, te da usljed toga nedostaje aktivna i pasivna legitimacija navodnog  davaoca inicijative za učešće u postupku.

          Razmatrajući inicijativu i navode iz odgovora na inicijativu, Sud je dopisom zatražio od davaoca inicijative da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), potvrdi autentičnost svog potpisa na navedenoj inicijativi, odnosno da se izjasni da li je navedeno lice dalo predmetnu inicijativu. 

          Kako je ovaj dopis Sudu vraćen uz naznaku da je dostava pokušana, ali je primalac nepoznat na označenoj adresi, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati datu inicijativu jer ne postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje po zakonu. 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-63/19

12. marta 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>