Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
28.2.2024.

Utvrđuje se da Odluka o dugoročnom zaduženju opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/23) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21).

Podnosilac inicijative: Vujo Marković i dr. iz Ugljevika
Datum podnošenja: 26.06.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Локална самоуправа
28.2.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 186. stav 5. tačka 4) i člana 188. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 63/18 i 55/23).
Podnosilac inicijative: Aleksandar Knjeginjić iz Prijedora
Datum podnošenja: 18.04.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Кривично законодавство
28.2.2024.
Utvrđuje se da Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i odgovornih lica u "Željeznicama Republike Srpske" a.d. Doboj br. I-2-20546/08 od 10. jula 2008. godine i I-2-9238/09 od 8. aprila 2009. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o javnim preduzećima  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11).
Podnosilac inicijative: Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske
Datum podnošenja: 13.03.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Дисциплинска и материјална одговорност
28.2.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Posebnih uslova za kolektivno osiguranje korisnika kredita - prečišćeni tekst, broj: UO-22/2015 od 12. februara 2015. godine, koje je donio Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje“ Milići.
Podnosilac inicijative: Drago Ćosović iz Bijeljine
Datum podnošenja: 22.02.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Осигуравајућа друштва
28.2.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 18. stav 8, člana 39. st. 3. i 4, člana 40. st. 2. i 3. i člana 42. stav 2. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 57/22).
Podnosilac inicijative: Vesna Popović iz Banjaluke
Datum podnošenja: 08.02.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Здравствена заштита
28.2.2024.
Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/23).
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 30.01.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Обустава поступка
28.2.2024.
Utvrđuje se da tačka IV Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj: 01-421-25/22/R-443 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 125/22) koju je donijela Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Nebojša Vukanović i dr.
Datum podnošenja: 13.01.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Електрична енергија
31.1.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 34. stav 1. i st. 3. Pravila studiranja na trećem ciklusu studija , te Pravila o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na trećem ciklusu studija, koje je donio Senat Univerziteta u Banjaluci.
Podnosilac inicijative: Sanja Jovanović
Datum podnošenja: 03.04.2023
Datum okončanja postupka: 31.01.2024
Kategorija: Образовање
31.1.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).
Podnosilac inicijative: Jovan Dragić
Datum podnošenja: 27.02.2023
Datum okončanja postupka: 31.01.2024
Kategorija: Пензијско инвалидско осигурање
31.1.2024.
Utvrđuje se da član 16. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Mirko Kajganić
Datum podnošenja: 16.02.2023
Datum okončanja postupka: 31.01.2024
Kategorija: Права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Strana: 2/144 (ukupno 1433 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>