Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
29.5.2024.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 7. stav 1. u dijelu koji glasi „visina“ i člana 7. stav 2. Zakona o komunalnim taksama.
Podnosilac inicijative: „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka
Datum podnošenja: 05.07.2023
Datum okončanja postupka: 29.05.2024
Kategorija: Комуналне таксе
29.5.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Naredbe broj T13 0 KTK 0059545 23 od 8. juna 2023. godine, koju je donijelo Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci.
Podnosilac inicijative: Darko Popović iz Banje Luke
Datum podnošenja: 29.06.2023
Datum okončanja postupka: 29.05.2024
Kategorija: Појединачни акти
29.5.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 47. st. 1. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Podnosilac inicijative: Goran Avlijaš iz Banjaluke
Datum podnošenja: 16.06.2023
Datum okončanja postupka: 29.05.2024
Kategorija: Пензијско инвалидско осигурање
29.5.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Cjenovnika svih komunalnih usluga i radova koje pruža JKP „Komvod“ a.d. Brod.
Podnosilac inicijative: Gordana Cerić iz Broda
Datum podnošenja: 15.06.2023
Datum okončanja postupka: 29.05.2024
Kategorija: Комуналне услуге
29.5.2024.
Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 3. Uredbe o boračkom dodatku.
Podnosilac inicijative: Pero Daković iz Bileće
Datum podnošenja: 12.06.2023
Datum okončanja postupka: 29.05.2024
Kategorija: Обустава поступка
29.5.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 9. stav 1. tačka 3, člana 12. st. 1, 2. i 3, te člana 13. st. 1. i 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.
Podnosilac inicijative: Ornela Novaković iz Prijedora
Datum podnošenja: 03.05.2023
Datum okončanja postupka: 29.05.2024
Kategorija: Радни односи
24.4.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 23. Odluke o upravljanju otpadom.
Podnosilac inicijative: Boris Zec iz Prnjavora
Datum podnošenja: 31.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Комуналне услуге
24.4.2024.
Utvrđuje se da Zaključak o davanju saglasnosti na cijene za uslugu vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda JP za vodovod i kanalizaciju „15. april“ a.d. Višegrad nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o komunalnim djelatnostima.
Podnosilac inicijative: Vinko Droca iz Višegrada
Datum podnošenja: 29.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Комуналне услуге
24.4.2024.
Utvrđuje se da Odluka o uslovima i načinu isključenja korisnika toplotne energije sa sistema grijanja broj: 01-683/13 od 31. decembra 2013. godine, koju je donio direktor Javnog komunalnog preduzeća „Sokolac” Sokolac, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima.
Podnosilac inicijative: Radojka Tutorić iz Sokoca
Datum podnošenja: 26.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Комуналне услуге
24.4.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Naredbe o nesprovođenju istrage broj T12 1 KTAK 0002007 23 Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 10. maja 2023. godine.
Podnosilac inicijative: Darko Popović iz Banjaluke
Datum podnošenja: 23.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Појединачни акти
Strana: 2/146 (ukupno 1458 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>