Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupci javne nabavke

  Pregled postupaka javnih nabavki u Ustavnom sudu Republike Srpske.

    
   7.4.2020.
   Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini

   Prihvata se ponuda ponuđača „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala sa kojim će Ustavni sud Republike Srpske zaključiti Rezervisani ugovor o nabavci kancelarijskog materijala u iznosu do 7.020,00 KM.


   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila

   Prihvata se ponuda ponuđača „AUTOKOMERC V.S.“ Banjaluka za održavanje vozila Ustavnog suda Republike Srpske.


   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2020. godini

   Prihvata se ponuda ponuđača „Nestro Petrol“ a.d. Banjaluka za nabavku motornog goriva euto-dizel prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka, broj SU-90/20 od 12. marta 2020. godine.


   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini

   Prihvata se ponuda ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini.


   7.4.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda

   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda putem konkurentskog zahtjeva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti do 50.000,00 KM.


   7.4.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci

   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda putem otvorenog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske vrijednosti do 5.950.000,00 KM (2.950.000,00 KM u 2020. godini i 3.000.000,00 KM u 2021. godini).


   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata

   Prihvata se ponuda ponuđača „BIRO. KIP“ d.o.o. Banjaluka“ za nabavku fotokopir aparata prema uslovima iz Obavještenja o nabavci broj: 895-7-1-4-3-1/20 od 25. februara 2020. godine.


   13.3.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva za 2020. godinu
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog zahtjeva za nabavku euro dizel goriva za vozila Ustavnog suda Republike Srpske  u iznosu do  14.000,00 KM  na godišnjem nivou od dana potpisivanja ugovora.

   13.3.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za konsultantske usluge
   Prihvata se ponuda ponuđača „ATEK PLUS“ d.o.o. Banjaluka za nabavku konsultantskih usluga pri izradi tenderske dokumentacije za nabavku radova na Izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske i Nadzora nad izgradnjom zgrade Ustavnog suda Republike Srpske.

   2.3.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za kasko osiguranje auta u 2020. godini

   Prihvata se ponuda ponuđača „Winer osiguranje“ Banjaluka za kasko osiguranje auta za 2020. godinu.


   Strana: 1/4 (ukupno 35 tekstova)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja