Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
O Ustavnom sudu

Ustavni sud Republike Srpske ustanovljen je Ustavom Republike Srpske koji je stupio na snagu 16. marta 1992. godine. Odredbama člana 69. Ustava Ustavnom sudu je dato posebno mjesto i položaj u ustavnopravnom sistemu Republike Srpske, jer je njima propisano, između ostalog, da se državna vlast u Republici organizuje na načelu podjele vlasti, a da zaštitu ustavnosti i zakonitosti obezbjeđuje Ustavni sud. Osnovna pitanja koja se tiču nadležnosti Ustavnog suda, sastava, inkompatibilnosti sudijske funkcije sa drugim javnim funkcijama, imuniteta predsjednika i sudija i prestanka sudijske funkcije, pravne prirode i izvršenja odluka Ustavnog suda, regulisana su odredbama članova 115-120 u glavi IX Ustava Republike Srpske. Ustavom je određeno, takođe, da se postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja organizacije i rada uređuju zakonom. U cilju operacionalizacije navedenih ustavnih odredaba, prvi Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske stupio je na snagu 9. avgusta 1993. godine. Nakon njega, sljedeći Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske stupio je na snagu 29. novembra 1994. godine, a dopunjavan je i mijenjan u dva navrata. Trenutno važeći Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske na snazi je od 29. oktobra 2011. godine.

Ustavni sud Republike Srpske počeo je sa radom marta 1994. godine u Palama, a nakon što su izvršene organizacione, kadrovske i druge pripreme, prva sjednica Ustavnog suda održana je 1. jula iste godine.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske konstituisano je na osnovu Amandmana LXXXVIII na Ustav Republike Srpske od 25. aprila 2002. godine. Odredbama ovoga amandmana propisano je da se Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osniva kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa konstitutivnih naroda Republike Srpske u proceduri opisanoj u amandmanu LXXXII, te je utvrđen sastav i način izbora članova Vijeća. Prva sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa održana je 28. maja 2003. godine.

 

 

   


  Aktuelno
  27.3.2024.
  IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

  27.3.2024.
  Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  26.3.2024.
  Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  15.3.2024.
  Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

  8.3.2024.
  Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

  28.2.2024.
  Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

  27.2.2024.
  Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

  22.2.2024.
  O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

  22.2.2024.
  Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

  Pretraživanje


  Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
  Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
   
  © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
  -------*************************************-----------