Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupci javne nabavke

  Pregled postupaka javnih nabavki u Ustavnom sudu Republike Srpske.

    
   28.6.2016.
   Odluka o prihvatanju ponude za uzluge štampe biltena
   1. Prihvata se ponuda ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 20.
   2. Sa ponuđačem „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima usluge u iznosu od 1.638,00 KM.
   3. Rashodi za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 19 vršiće se sa pozicije 412700 – Rahodi za usluge štampanja.

   28.6.2016.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka
   1. Prihvata se ponuda ponuđača „Georg Komerc“ d.o.o. iz Banje Luka za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske.
   2. Sa ponuđačem „Georg Komerc“ d.o.o. Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima dostave, u trajanju od godinu dana od dana potpisivanja ugovora na godišnjem nivou u iznosu od 6.817,61KM.
   3. Rashodi za nabavku osvježavajućih napitaka vršiće se sa pozicije grupe konta 412900 – Rahodi po osnovu reprezentacije u zemlji.

   3.3.2016.
   Odluka o prihvatanju ponude za osiguranje motornih vozila u 2016. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača „Krajina osiguranja“ ad Banjaluka za osiguranje vozila prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka javne nabavke osiguranja vozila u 2016. godini, broj SU-26/16 od 27. januara 2016. godine.

   3.3.2016.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2016. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala u 2016. godini, broj SU-24/16 od 27. januara 2016. godine.

   3.3.2016.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2016. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka za nabavku materijala za održavanje higijene prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavanje higijene u 2016. godini, broj SU-25/16 od 27. januara 2016. godine.

   3.2.2016.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke osiguranja vozila u 2016. godini
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za usluge osiguranja vozila u iznosu do 4.000,00 KM u 2016. godini.

   3.2.2016.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavanje higijene u 2016. godini
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku materijala za održavanje higijene u iznosu do 1.500,00 KM u 2016. godini.

   3.2.2016.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala u 2016. godini
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala i materijala za održavanje higijene.

   3.2.2016.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2016. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača Nestro Petrol a.d. Banja Luka za nabavku mogornog goriva euro-dizel prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka, broj SU-380/15 od 23. decembra 2015. godine.

   30.12.2015.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva u 2016. godini
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog zahtjeva za nabavku euro dizel goriva za vozila Ustavog suda Republike Srpske u iznosu od 14.000,00 KM  na godišnjem nivou od dana potpisivanja ugovora.

   6.7.2015.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju
   Ustavni sud Republike Srpske je na prijedlog Komisije za nabavke na sjednici održanoj 24. juna 2015. godine, donio Odluku o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske.

   Strana: 2/3 (ukupno 24 tekstova)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja