Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: SU- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Na osnovu člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12 i 29/13) i člana 7. stav 1. Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/12), Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. februara 2023. godine, d o n i o   j e

ODLUKU O RADNOM VREMENU
U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovom odlukom uređuje se radno vrijeme u Ustavnom sudu Republike Srpske, vrijeme odmora u toku radnog dana i radno vrijeme za prijem podnesaka, davanje obavještenja o toku ustavno-sudskog postupka, uvid u spise predmeta i prepise spisa i pribavljanje drugih informacija u vezi s obezbjeđivanjem ustavnosti i zakonitosti i zaštite ustavnih prava i sloboda u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Član 2.

Radno vrijeme u Ustavnom sudu Republike Srpske počinje u osam časova, a završava se u 16 časova svakog radnog dana (ponedeljak – petak).

Član 3.

Odmor u toku dnevnog rada počinje u 10,30 časova, a završava se u 11 časova.

Član 4.

Prijem podnesaka u pisarnici Ustavnog suda Republike Srpske i davanje dostupnih obavještenja i podataka vrši se svakog radnog dana u vremenu od 11 časova do 14 časova.

Član 5.

Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske u opravdanim slučajevima može izvršiti preraspodjelu radnog vremena određenog članom 2. ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustavnog suda Republike Srpske.

PREDSJEDNIK
USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
Mr Džerard Selman

Broj: SU-80/23                        
22. februar 2023.

 

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>