Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. октобра 2022. године, д о н и о  је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о престанку реализације продуженог боравка број 2319/21 од 3. августа 2021. године, коју је донио Управни одбор Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Градоначелник Града Бијељина дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о престанку реализације продуженог боравка број 2319/21 од 3. августа 2021. године, коју је донио Управни одбор Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина. У иницијативи се наводи да оспорена одлука није у сагласности са чланом 109. Устава Републике Српске, јер је чланом 2. овог акта прописано да исти ступа на снагу даном доношења. Поред тога, давалац иницијативе сматра да је Одлука у супротности са чланом 84. став 1. тач. 1-24. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 79/15 и 63/20), чланом 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), те са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 24/14).   

            Оспорену Одлуку о престанку реализације продуженог боравка број 2319/21 од 3. августа 2021. године донио је Управни одбор Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина на основу члана 35. Статута ове јавне установе и члана 80. став 1. тачка 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 79/15 и 63/20). Овом одлуком даје се сагласност да са радом престане реализација продуженог боравка у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, почев од 1. септембра 2021. године (члан 1). Након члана 1. Одлука садржи „Образложење“ у којем су побројане законске одредбе којима се руководио доносилац овог акта приликом његовог доношења, те се износе разлози и аргументи који су били од утицаја на овакво рјешење. Према члану 2. ове одлуке, иста ступа на снагу даном доношења. 

            Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је оцијенио да предметна одлука нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се, евидентно, ради о акту пословања ове јавне установе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 

Број: У-65/21

12. октобра 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

19.2.2024.
Дневни ред 308. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.1.2024.
Саопштење за јавност са 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2024.
Дневни ред 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

3.1.2024.
Изјава о непостојању сукоба интереса

26.12.2023.
План набавки за 2024. годину

20.12.2023.
Саопштење за јавност са 306. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>