Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 15. јула 2020. године, 

 д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) са Уставом Босне и Херцеговине.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Вељко Ђукић из Љубије дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање, како се наводи, законитости Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) сматрајући да исти није у сагласности са Уставом Босне и Херцеговине. У суштини, давалац иницијативе тражи да Суд утврди да одредбе члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. овог закона нису у сагласности са чланом ИИ 2. и 3. к) Устава Босне и Херцеговине, јер је мишљења да је наведеним законским прописивањем, физичким и правним лицима, ускраћено право на мирно уживање имовине.

С обзиром на то да давалац иницијативе оспорава сагласност члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о фискалним касама са чланом ИИ 2. и 3. к) Устава Босне и Херцеговине, Суд је утврдио да, у складу са чланом 115. Устава Републике Српске, није надлежан за поступање у конкретној ствари. Није у надлежности овог суда да оцјењује усклађеност закона које је донијела Народна скупштина Републике Српске са Уставом Босне и Херцеговине.

      С обзиром на наведено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати дату иницијативу.

       На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

       Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-52/19

15. јула 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>