Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Опште напомене

  Свако физичко и правно лице има право поднијети  захтјев за приступ информацијама из надлежности Уставног суда Републике Српске (у даљем тексту: Уставни суд), а које су садржане у Регистру информација у складу са Законом о слободи приступа информацијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник Републиике Српске", број 20/01).

  Овај водич се може добити у писарници као бесплатан примјерак, а истовремено се налази и на WEB страници Уставног суда www.ustavnisud.org.

  Водич у поступку приступа информацијама у Уставном суду:

  1. Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев за приступ информацијама из надлежности Уставног суда;

  2. Захтјев се подноси  Уставном суду у писаном облику, поштом, е-mailom или непосредном предајом канцеларији за пријем поште у Уставном суду;

  3. Захтјев мора бити јасан и садржавати довољно података у вези са природом и садржајем информације;

  4. Ако захтјев подноси физичко лице дужно је путем личних докумената доказати свој идентитет,

  5. Ако захтјев подноси законски заступник дужан је доказати свој идентитет и доставити доказ да је законски заступник;

  6. По пријему захтјева Уставни суд је дужан да, путем овлашћеног радника, размотри чињенице и околности од значаја за обраду захтјева;

  7. Уставни суд је дужан обавијестити подносиоца захтјева да ли је одобрио приступ информацији дјелимично или у цјелини, у року од 15 дана од дана пријема захтјева, с тим да тај рок може бити продужен за 7 дана у случајевима предвиђеним у Закону о слободи приступа информацијама;

  8. Приступ информацијама обезбиједиће се подносиоцу захтјева на једном од званичних језика у Босни и Херцеговини;

  9. Ако Уставни суд није у могућности да удовољи захтјеву о томе ће, у року од 8 дана, обавијестити подносиоца захтјева са упутством о могућности подношења жалбе надлежном органу, укључујући и право обраћања Омбудсману Републике Српске.

  10. У Уставном суду водиће се посебан Index регистар о врсти информација које су под контролом овог Суда.

  11. Трошкови умножавања су утврђени Упутством о трошковима за приступ информацијама, које је донијело Министарство правде Републике Српске. а којим је утврђено да се за стандардну величину копија првих десет страна не наплаћује накнада.

  12. Саставни дио овог водича је образац за подношење захтјева за приступ информацијама.

   Образац захтјева за приступ информацијама (PDF документ)(89kb)
    
   Актуелно
   17.7.2024.
   Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

   16.7.2024.
   Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

   10.7.2024.
   Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   9.7.2024.
   Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   26.6.2024.
   Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

   25.6.2024.
   Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   25.6.2024.
   Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

   24.6.2024.
   Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   24.6.2024.
   Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења