Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
План набавки за 2023. годину

  Број:  СУ- 506/22                                                    

  Бања Лука, 7. децембар 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 39/14 и 59/22), Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 7. децембра 2022. године, донио  ј е

   

  ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

  РОБЕ

   

  Ред.

  Бр.

   

   

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

   

  ШИФРА ЈРЈН

   

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ

   (без ПДВ-а)

   

  ВРСТА ПОСТУПКА

   

  Лот

  ДА/

  НЕ

   

  ВРСТА УГОВОРА

   

  Уговор о набавци/

  Оквирни споразум

   

  Период трајања уговора/

  Оквирни

  споразум

   

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

   

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

   

  Додатне напомене

  1.

  Набавка моторног горива

  еуро-дизел

   

  09100000-0

   

  12.800,00

  Конкурентски захтјев

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Оквирни споразум

   

   

  1 година

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  позиција

   412600

   

  2.

  Набавка освјежавајућих пића у чајну кухињу

  15000000-8

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Мај 2023

  Буџет 2023

  позиција

  412900

   

   

  3.

  Набавка канцеларијског материјала

  30190000-7

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Фебруар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  412300

   

  4.

   

  Набавка  материјала за одржавање хигијене

  39800000-0

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Фебруар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412300

   

  5.

  Набавка рачунарске опреме

  30200000-1

  49.914,53

  Конкурентски захтјев

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Март 2023

  Буџет 2023

   позиција

  511 300

   

  6.

  Набавка тепиха, подних простирача и отирача

  39530000-6

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

  7.

   

  Набавка службеног аутомобила

  34100000-8

  83.760,00

  Отворени поступак

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Мај 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511 300

   

  8.

  Набавка производа вртларства и расадичарства

  03120000-8

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Март 2023

  Буџет 2023

  позиција

  412400

   

  9.

  Набавка опреме  за проширење информационе инфраструктуре

  48800000-6

  63.247,86

  Отворени поступак

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Март 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  10.

   

  Набавка стручне литература

  22110000-4

  1.700,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Фебруар

  2023

   

  Буџет 2023

  позиција

  412 300

   

   

  11.

   

   

  Набавка ватрогасне опреме

  35110000-8

  3.675,21

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Робе

   

   

  Уговор

   

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  511300

   

   

  12.

  Набавка фолија за врата- улазна врата,библиотека, сале за састанке 1 и 2

  (Разни штампани материјал)

  22900000-9

  1.300,00

  Директни споразум

   

   

   

  НЕ

   

   

   

  Робе

   

   

   

  Рачун/

  Уговор

   

   

   

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412731

   

   

  13.

  Канцеларијски намјештај

  39000000-2

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  14.

  Набавка ауто гума (зимске)

  34351100-3

  4.700,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Октобар

  2023

  Буџет 2023

  позиција

  516100

   

   

  15.

  Набавка материјала за одрзавање објекта

  44500000-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  Позиција

  412 300

   

   

   

  16.

  Службени гласници

  22211100-3

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  1 година

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  Позиција

  412 300

   

   

   

  17.

  Набавка косилице за травњаке

  16311000-8

  846,15

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  18.

  Набавка слика

  22312000-0

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Фебруар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  19.

  Wиндоwс лиценце за персоналне рачунаре (ПС)

  48624000-8

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Фебруар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511700

   

   

  20.

  Wиндоwс Сервер лиценца

  48214000-1

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Април 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511700

   

   

  21.

  ВМ wаре лиценце за визуелизацију

  48000000-8

  3.418,80

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Април 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511700

   

   

  22.

  ВЕЕАМ лиценца

  48780000-9

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Април 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511700

   

   

  23.

  Набавка комуникационе опреме

  32000000-3

  3.418,80

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Фебруар 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  24.

  Набавка опреме за видео конференције

  32232000-8

  8.547,01

  Конкурентски захтјев

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Април

   2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  25.

  Набавка штампача

  30120000-6

   

  32.641,03

  Конкурентски захтјев

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Март 2023

  Буџет 2023

  позиција

  511300

   

   

  26.

  Набавка новогодишњих честитки

  22320000-9

  850,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Децембар

  2023

  Буџет 2023

  позиција

  412700

   

   

   

  УКУПНО

   

   

  342.819,39 КМ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЛУГЕ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

   

  Каско осигурање возила

  66515000-3

  2.600,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Јануар  2023

  Буџет 2023

  позиција

  412700

   

  2.

  Обавезно осигурање возила

  66514110-0

  2.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  позиција 412700

   

  3.

  Осигурање имовине

  66515200-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Јануар 2023

  Буџет 2023

  позиција 412700

   

  4.

  Осигурање лица

  66512100-3

  950,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Октобар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412700

   

  5.

  Штампање Билтена Уставног суда Републике Српске

  79810000-5

  6.000,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Уговор

   

   

  Једнократно

  Мај 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412700

   

  6.

  Систематски преглед радника

  85121000-3

  4.500,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  Једнократно

  Септембар

  2023

  Буџет 2023

  позиција

   412900

   

   

   

  7.

   

  Услуге одржавања возила

  50112000-3

  4.300,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Март 2023

  Буџет 2023

  позиција

   412500

   

  8.

   

  Услуге одржавања копир апарата и принтера

  50313100-3

  2.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Март 2023

  Буџет 2023

  позиција

  412500

   

  9.

   

  Услуге прања моторних возила

  50112300-6

  1.000,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Март 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412500

   

  10.

   

  Услуге чишћења пословних просторија УСРС

  90910000-9

  40.000,00

  Конкурентски захтјев

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Децембар

   2022

  Буџет 2023

  позиција

  412200

   

  11.

   

  Услуге обезбјеђења пословног објекта УСРС

  (физичко - техничко обезбјеђење објекта)

  79710000-4

  40.000,00

  Конкурентски захтјев

   

   

   

  НЕ

   

   

   

  Услуге

   

   

   

  Уговор

   

   

   

  1 година

  Децембар

   2022

  Буџет 2023

  позиција

  412200

   

  12.

   

   

   

  Услуге одржавања лифта

  50750000-7

  1.400,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Уговор

   

  1 година

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412591

   

   

  13.

   

  Услуге сервисирања и одржавања пп апарата, хидрантске мреже, испитивање система ватродојаве  и обука радника ЗНР-у

  50413200-5

   

  1.300,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Рачун/

  Уговор

   

   

  1 година

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412500

   

   

  14.

  Услуге хотелског смјештаја

  55110000-4

  6.000,00

  Директни споразум

   

  Не

   

  Услуге

   

   Рачун

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   Позиција

  412600

   

   

  15.

  Услуге стручног усавршавања

  80530000-8

  6.000,00

  Директни споразум

   

  Не

   

  Услуге

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   Позиција

  412900

   

   

   

   

   

  16.

   

  Угоститељске услуге

  55000000-0

  6.000,00

  Директни споразум

   

  Не

   

  Услуге

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   Позиција

  412900

   

   

  17.

   

  Објаве огласа, сажетка ТД

  79340000-9

  1.500,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Услуге

   

  Рачун

   

   

  Једнократно

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412700

   

   

   

  18.

   

  Тапацирање врата

  39114100-5

  3.000,00

  Директни споразум

   

   

  НЕ

   

   

  Услуге

   

   

  Уговор

   

   

   

  Једнократно

  Март 2023

  Буџет 2023

   позиција

  511300

   

  19.

  Услуге заштите на раду (израда акта о процјени ризика, испитивање услова радне средине, обука радника ЗНР-а)

  71600000-4

  1.300,00

  Директни споразум

   

   

   

   

  НЕ

   

   

   

   

  Услуге

   

   

   

   

  Уговор

   

   

   

   

  1 година

  Јануар 2023

  Буџет 2023

   позиција

  412500

   

   

   

   

  УКУПНО:

  135.850,00 КМ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                    

  Уговорни орган задржава право да у случају образложеног захтјева заснованог на одредбама Закона о јавним набавкама, допуни као и да измјени План јавних набавки (промјени процијењену вриједност набавке), на основу образложења заснованог на економским и другим показатељима, као што су знатније промјене цијена у односу на цијене у вријеме процјене вриједности, смањења или повећање количина у складу са измјењеним околностима и слично.

  План јавних набавки за 2023. годину ступа на снагу даном доношења и биће објављен на Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине и на службеној Wеб страници Уставног суда Републике Српске

                                                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                                                    Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења