Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку подних простирки за опремање нове зграде Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ- 433/22                                                                                              

  Бања Лука, 18. октобар  2022.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                 

              На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 18. октобра 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОДНИХ ПРОСТИРКИ

  ЗА ОПРЕМАЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача“Синтелон лукс“ с.п. Бања Лука, број 3252/22 од 13. октобра 2022. године за набавку подних простирки за опремање нове зграде Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем “Синтелон лукс“ с.п. Бања Лука ће се закључити уговор за набавку подних простирки за опремање нове зградеУставног суда Републике Српске у вриједности од 5.886,93 КМ без ПДВ-а, односно 6.887,71 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање наведене услуге од понуђача вршиће се са позиције групе 511 300 – Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-420/22 од 12. октобра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену робу подних простирки за опремање нове зграде Уставног суда Републике Српске процјењене вриједности до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача “Синтелон лукс“ с.п. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача “Синтелон лукс“ с.п. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

                                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења