Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Четврта допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

  Број:  СУ- 418/22                                                                                                                                                                                                                                        

  Бања Лука,  12. октобар 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21) Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 12. октобра  2022. године, д о н и о  ј е

   

  ЧЕТВРТУ ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

  План набавки Уставног суда Републике Српске за 2022. годину допуњује се у дијелу Робе редни број 21 како слиједи, а за Услуге додаје се редни број 15 како слиједи:

   

  РОБЕ

   

                   

  РЕДНИ БРОЈ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

  ШИФРА ЈРЈН

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а)

  ВРСТА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

  НАПОМЕНЕ

  21.

  Набавка тепиха, подних простирача и отирача

  39530000-6

  6.000,00

  Директни споразум

  Октобар 2022

  Октобар  2022

  Буџет 2022 позиција

  511300

   

   

  УСЛУГЕ 

   

  15.

  Набавка услуга у области  архитектуре, грађевне, техничке  и инспекцијске услуге (технички преглед зграде УСРС)

  71000000-8

  6.000,00

  Директни споразум

   Октобар 2022

  Октобар  2022

  Буџет 2022 позиција

  511100

   

   

  УКУПНО:

   

  12.000,00

   

   

   

   

   

             

   

     
             

  ПРЕДСЈЕДНИК

             

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Мр Џерард Селман

                   
           

                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

                       

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења