Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку натписа за обиљежавање нове зграде Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ- 374/22                                                                                              

  Бања Лука, 21. септембар  2022.                                                                                                                                                   

   

  На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 21. септембра 2022. године д о н и о  је

   

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАТПИСА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача Studio design” d.о.о. Бањалука, број 327630-6 од 16. септембра 2022. године за набавку натписа за обиљежавање нове зграде Уставног суда Републике Српске .

  2. Са понуђачем Studio design” д.о.о. Бањалука ће се закључити уговор за набавку натписа за обиљежавање нове зграде Уставног суда Републике Српске у вриједности од 1.345,00 без ПДВ-а, односно 1.573,65 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање натписа за обиљежавање нове зграде Уставног суда Републике Српске вршиће се са позиције групе 412 700 – Расходи за стручне услуге.

    

   О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-357/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену робу процјењене вриједности до 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.340,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача Studio design” d.о.о. Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача Studio design” d.о.о. Бањалука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

                                                                        

                                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења