Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Treća dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

  Broj:  SU-356 /22                                         

  Banja Luka,  15. septembar 2022.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 3. stav 1. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine i  člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21) Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 15. septembra  2022. godine, d o n i o  j e

   

  TREĆU DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

   

  Plan nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godninu mijenja se u dijelu Robe tako što se dodaje redni broj 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18, 19. i 20. kako slijedi, kao i u dijelu Usluge dodaju se redni brojevi 12, 13. i 14. kako slijedi:

   
                   

  REDNI BROJ

  PREDMET NABAVKE

  ŠIFRA JRJN

  PROCJENjENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

  VRSTA POSTUPKA

  OKVIRNI DATUM POKRETANjA POSTUPKA

  OKVIRNI DATUM ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

  IZVOR FINANSIRANjA (ekonomski kod)

  NAPOMENE

   

  ROBE

               

  12.

  Nabavka proizvoda vrtlarstva i rasadičarstva

  03120000-8

  854,00

   Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Septembar   2022

  Budžet 2022 pozicija

  412400

   

  13

  Nabavka betonskih proizvoda – betonske žardinjere i graničnici

  44114200-4

  2.200,00

   Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Septembar   2022

  Budžet 2022 pozicija

  516000

   

  14.

  Nabavka natpisa za obilježavanje nove zgrade USRS

  79800000-2

  2.000,00

  Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Septembar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  412700

   

  15.

  Nabavka natpisa za obilježavanje poslovnih prostorija –natpisne pločice

  44423450-0

  6.000,00

  Direktni sporazum

  Oktobar  2022

  Novembar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  412700

   

  16.

  Nabavka zastava

  35821000-5

  250,00

  Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Septembar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  412400

   

  17.

  Nabavka prenosivih aparata za gašenje požara

  35111320-4

  1.550,00

  Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Septembar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  511300

   

  18.

  Nabavka stakla za stolove

  14820000-5

  6.000,00

  Direktni sporazum

  Oktobar

  Novembar

  Budžet 2022 pozicija

  511300

   

  19.

  Nabavka male vrijednosti koje je teško predvidjeti

  xxxxxxxx

  6.000,00

  računi

  Po potrebi

  Po potrebi

   

  Budžet 2022

   

   

   

  20.

  Nabavka sudijskih toga

  18420000-9

  6.000,00

  Direktni sporazum

  septembar

  Decembar 2022

  Budžet 2022 pozicija 516000

   

   

  UKUPNO:

   

  30.854,00

   

   

   

   

   

   

   

   USLUGE

   

  12.

  Nabavka usluga u oblasti bezbjednosti  (za 2022. godinu)

  79710000-4

  6.000,00

  Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Oktobar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  412200

   

  13.

  Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija USRS (za 2022. godinu)

  90910000-9

  6,000,00

  Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Oktobar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  412200

   

  14.

  Usluga izrade energetskog   sertifikata nove zgrade USRS

  71314300-5

  6.000,00

  Direktni sporazum

  Septembar 2022

  Oktobar 2022

  Budžet 2022 pozicija

  511111

   

   

  UKUPNO:

   

  18.000,00

   

   

   

   

   

             

   

   

   

   
             

  PREDSJEDNIK

             

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                   
             

  Mr Džerard Selman, s.r.

                     

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja