Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Трећа допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

  Број:  СУ-356 /22                                         

  Бања Лука,  15. септембар 2022.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године и  члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 119/21) Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 15. септембра  2022. године, д о н и о  ј е

   

  ТРЕЋУ ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

   

  План набавки Уставног суда Републике Српске за 2022. годнину мијења се у дијелу Робе тако што се додаје редни број 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18, 19. и 20. како слиједи, као и у дијелу Услуге додају се редни бројеви 12, 13. и 14. како слиједи:

   
                   

  РЕДНИ БРОЈ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

  ШИФРА ЈРЈН

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а)

  ВРСТА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

  НАПОМЕНЕ

   

  РОБЕ

               

  12.

  Набавка производа вртларства и расадичарства

  03120000-8

  854,00

   Директни споразум

  Септембар 2022

  Септембар   2022

  Буџет 2022 позиција

  412400

   

  13

  Набавка бетонских производа – бетонске жардињере и граничници

  44114200-4

  2.200,00

   Директни споразум

  Септембар 2022

  Септембар   2022

  Буџет 2022 позиција

  516000

   

  14.

  Набавка натписа за обиљежавање нове зграде УСРС

  79800000-2

  2.000,00

  Директни споразум

  Септембар 2022

  Септембар 2022

  Буџет 2022 позиција

  412700

   

  15.

  Набавка натписа за обиљежавање пословних просторија –натписне плочице

  44423450-0

  6.000,00

  Директни споразум

  Октобар  2022

  Новембар 2022

  Буџет 2022 позиција

  412700

   

  16.

  Набавка застава

  35821000-5

  250,00

  Директни споразум

  Септембар 2022

  Септембар 2022

  Буџет 2022 позиција

  412400

   

  17.

  Набавка преносивих апарата за гашење пожара

  35111320-4

  1.550,00

  Директни споразум

  Септембар 2022

  Септембар 2022

  Буџет 2022 позиција

  511300

   

  18.

  Набавка стакла за столове

  14820000-5

  6.000,00

  Директни споразум

  Октобар

  Новембар

  Буџет 2022 позиција

  511300

   

  19.

  Набавка мале вриједности које је тешко предвидјети

  xxxxxxxx

  6.000,00

  рачуни

  По потреби

  По потреби

   

  Буџет 2022

   

   

   

  20.

  Набавка судијских тога

  18420000-9

  6.000,00

  Директни споразум

  септембар

  Децембар 2022

  Буџет 2022 позиција 516000

   

   

  УКУПНО:

   

  30.854,00

   

   

   

   

   

   

   

   УСЛУГЕ

   

  12.

  Набавка услуга у области безбједности  (за 2022. годину)

  79710000-4

  6.000,00

  Директни споразум

  Септембар 2022

  Октобар 2022

  Буџет 2022 позиција

  412200

   

  13.

  Набавка услуга чишћења пословних просторија УСРС (за 2022. годину)

  90910000-9

  6,000,00

  Директни споразум

  Септембар 2022

  Октобар 2022

  Буџет 2022 позиција

  412200

   

  14.

  Услуга израде енергетског   сертификата нове зграде УСРС

  71314300-5

  6.000,00

  Директни споразум

  Септембар 2022

  Октобар 2022

  Буџет 2022 позиција

  511111

   

   

  УКУПНО:

   

  18.000,00

   

   

   

   

   

             

   

   

   

   
             

  ПРЕДСЈЕДНИК

             

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   
             

  Мр Џерард Селман, с.р.

                     

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења