Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Realizacija ugovora/okvirnog sporazuma za 2022. godinu, I i II kvartal

  REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

  USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU 

  I i II kvartal                                  

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  R.b.

   

   

  Opis i Oznaka po JRJN

  Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

   

  Podaci o dobavljaču/

  dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

  Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

   

  Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

  Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

   

  Datum zaključenja ugovora/

  okvirnog sporazuma

  Datum potpune  realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

   

  Napomena (obrazloženje)

   

  1.

   

  Usluge osiguranja motornih vozila: 66514110-0

   

  Direktni sporazum: 895-8-2-3/22

  WIENER OSIGURANjE VIG AD (4400590750002) Banja Luka

   

  Vrijednost: 2.119,01 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

   

   

  31.01.2022

   

  Realizacija

  u toku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Konsultanske usluge izrade TD za opremanje enterijera zgrade USRS

  98390000-3

   

  Direktni sporazum: 895-8-2-2/22

   

  „INDUSTROPROJEKT“

  AD PRIJEDOR

  (4400687240009)

  Vrijednost: 6.000,00 KM

  ROK PLAĆANjA:

  -50%  AVANS

  - 50 % po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana nakon predaje projektne dokumentacije

   

   

   

   

  01.02.2022

   

  Realizovan

   

   

  3.

   

  Proizvodi za čišćenje i poliranje: 39800000-0

   

  Direktni sporazum: 895-8-1-9/22

   

  KECKOM D.O.O. BANjA LUKA (4400846220006)

   

  Vrijednost:

  2.599,95 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje u roku od 30 dana  po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

  05.04.2022

   

  Realizacija

  u toku

   

   

  4.

  Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila: 50110000-9

  Direktni sporazum: 895-8-2-10/22

  AUTOKOMERC V.S. DOO (4400952840005)  BanjaLuka

  VRIJEDNOST:

  4.273,48 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje u roku od 30 dana  po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

  05.04.2022

   

  Realizacija

   u toku

   

   

  5.

  Usluge održavanja kopir aparata i printera:

  50313100-3

   

   

   

   

  Direktni sporazum: 895-8-2-10/22

  „BIRO. KIP“ DOO

  BANjA LUKA (4402286590000)

  VRIJEDNOST:

  1.700,00 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje u roku od 30 dana  po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

  05.04.2022

   

  Realizacija

   u toku

   

   

  6.

  Goriva: 09100000-0

  Konkurentski zahtjev: 895-7-1-4/22

  NESTRO PETROL A.D. (4400959260004)

   Banja Luka

  Okvirni sporazum

  10.224,00 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

  07.04.2022

   

  Realizacija

   u toku

   

   

  7.

  Razna kancelarijska oprema i potrepštine: 30190000-7

  Direktni sporazum: 895-8-1-12/22

  CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA A. D. BANjA LUKA (4403395230001)

   

  Vrijednost:

  5.662,80 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

  05.04.2022

   

  Realizacija

   u toku

  Shodno članu 9.

  stav 1. i 2. Zakona o JN

   

  8.

  Usluge tehničkog prijektovanja:

  71320000-7

  Direktni sporazum: 895-8-2-13/22

  Radis DOO

   Istočno Novo Sarajevo

  (4400548800008)

  Vrijednost:

  811,97 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

   

   

   

   

  06.05.2022

   

  Realizovan

   

   

  9.

  Usluge pranja motornih vozila:

  50112300-6

  Direktni sporazum: 895-8-2-14/22

  „LULE“ SP BANjA LUKA

  (4510598830005)

  Vrijednost:

  1.000,00 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

  Ugovor na godinu dana

   

   

   

  28.04.2022

   

  Realizacija

   u toku

   

   

  10.

  Televizijska i audiovizuelna oprema:

  32320000-2

  Direktni sporazum: 895-8-1-16/22

  Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA

  (4402692070009)

  Vrijednost:

  5.994,86 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

   

   

  13.05.2022

  Realizovan

   

   

  11.

  Programski paketi i informacioni sistemi -(Kontrola pristupa i evidencija prisustva zaposlenih)

  48000000-8

  Konkutentski zahtjev:

  895-7-1-7/22

  ŠPICA SYSTEMS DOO

  4200801830009 ILIDžA (SARAJEVO)

  Vrijednost:

  9.090,34 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

   

   

  16.05.2022

  Realizovan

   

   

  12.

  Mrežna oprema

  32420000-3

  Konkutentski zahtjev:

  895-7-1-8/22

  Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA

  (4402692070009)

  Vrijednost:

  21.799,72 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

   

   

  16.05.2022

  Realizovan

   

   

  13.

  Računarska oprema i potrepštine:

  30200000-1

  Otvoreni postupak:

  895-1-1-6/22

  Informacioni inžinjering „SIRIUS 2010“ DOO BANjA LUKA

  (4402692070009)

  Vrijednost:

  80.976,16 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi

   

   

  19.05.2022

  Realizovan

   

   

  14.

  Kancelarijski namještaj:

  39000000-2

  Otvoreni postupak:

  895-1-1-5/22

  Konzorcijim:

  1.„Enterijeri Vrbas“ DOO Banja Luka (4404765550007)

  2. „Nova dipo“ DOO Gradiška

  (4402786210009)

  Vrijednost:

  453.857,94 KM

  ROK PLAĆANjA:

  Plaćanje  u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi

   

   

  19.05.2022

   

   

   

                                                                                                                   M.P.                                                                                                                                                                             Potpis odgovorne osobe

                                                                                                                                    __________________________  

                                                                                                                                          Mr Džerard Selman s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja