Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

  РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

  I и II квартал                                  

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  Р.б.

   

   

  Опис и Ознака по ЈРЈН

  Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

   

  Подаци о добављачу/

  добављачима у оквирном споразуму  (Назив, ИД број, мјесто)

  Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)

   

  Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

  Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

   

  Датум закључења уговора/

  оквирног споразума

  Датум потпуне  реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

   

  Напомена (образложење)

   

  1.

   

  Услуге осигурања моторних возила: 66514110-0

   

  Директни споразум: 895-8-2-3/22

  WIENER ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД (4400590750002) Бања Лука

   

  Вриједност: 2.119,01 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

   

   

  31.01.2022

   

  Реализација

  у току

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Консултанске услуге израде ТД за опремање ентеријера зграде УСРС

  98390000-3

   

  Директни споразум: 895-8-2-2/22

   

  „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“

  АД ПРИЈЕДОР

  (4400687240009)

  Вриједност: 6.000,00 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  -50%  АВАНС

  - 50 % по испостављеној фактури у року од 30 дана након предаје пројектне документације

   

   

   

   

  01.02.2022

   

  Реализован

   

   

  3.

   

  Производи за чишћење и полирање: 39800000-0

   

  Директни споразум: 895-8-1-9/22

   

  КЕЦКОМ Д.О.О. БАЊА ЛУКА (4400846220006)

   

  Вриједност:

  2.599,95 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање у року од 30 дана  по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  05.04.2022

   

  Реализација

  у току

   

   

  4.

  Услуге поправљања и одржавања за моторна возила: 50110000-9

  Директни споразум: 895-8-2-10/22

  АУТОКОМЕРЦ В.С. ДОО (4400952840005)  БањаЛука

  ВРИЈЕДНОСТ:

  4.273,48 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање у року од 30 дана  по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  05.04.2022

   

  Реализација

   у току

   

   

  5.

  Услуге одржавања копир апарата и принтера:

  50313100-3

   

   

   

   

  Директни споразум: 895-8-2-10/22

  „БИРО. КИП“ ДОО

  БАЊА ЛУКА (4402286590000)

  ВРИЈЕДНОСТ:

  1.700,00 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање у року од 30 дана  по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  05.04.2022

   

  Реализација

   у току

   

   

  6.

  Горива: 09100000-0

  Конкурентски захтјев: 895-7-1-4/22

  НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. (4400959260004)

   Бања Лука

  Оквирни споразум

  10.224,00 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање у року од 30 дана по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  07.04.2022

   

  Реализација

   у току

   

   

  7.

  Разна канцеларијска опрема и потрепштине: 30190000-7

  Директни споразум: 895-8-1-12/22

  ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА А. Д. БАЊА ЛУКА (4403395230001)

   

  Вриједност:

  5.662,80 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  05.04.2022

   

  Реализација

   у току

  Сходно члану 9.

  став 1. и 2. Закона о ЈН

   

  8.

  Услуге техничког пријектовања:

  71320000-7

  Директни споразум: 895-8-2-13/22

  Радис ДОО

   Источно Ново Сарајево

  (4400548800008)

  Вриједност:

  811,97 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

   

   

   

   

  06.05.2022

   

  Реализован

   

   

  9.

  Услуге прања моторних возила:

  50112300-6

  Директни споразум: 895-8-2-14/22

  „ЛУЛЕ“ СП БАЊА ЛУКА

  (4510598830005)

  Вриједност:

  1.000,00 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  28.04.2022

   

  Реализација

   у току

   

   

  10.

  Телевизијска и аудиовизуелна опрема:

  32320000-2

  Директни споразум: 895-8-1-16/22

  Информациони инжињеринг „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА

  (4402692070009)

  Вриједност:

  5.994,86 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

   

   

  13.05.2022

  Реализован

   

   

  11.

  Програмски пакети и информациони системи -(Контрола приступа и евиденција присуства запослених)

  48000000-8

  Конкутентски захтјев:

  895-7-1-7/22

  ŠPICA SYSTEMS ДОО

  4200801830009 ИЛИЏА (САРАЈЕВО)

  Вриједност:

  9.090,34 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

   

   

  16.05.2022

  Реализован

   

   

  12.

  Мрежна опрема

  32420000-3

  Конкутентски захтјев:

  895-7-1-8/22

  Информациони инжињеринг „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА

  (4402692070009)

  Вриједност:

  21.799,72 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

   

   

  16.05.2022

  Реализован

   

   

  13.

  Рачунарска опрема и потрепштине:

  30200000-1

  Отворени поступак:

  895-1-1-6/22

  Информациони инжињеринг „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА

  (4402692070009)

  Вриједност:

  80.976,16 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 30 дана по испостављеној фактури

   

   

  19.05.2022

  Реализован

   

   

  14.

  Канцеларијски намјештај:

  39000000-2

  Отворени поступак:

  895-1-1-5/22

  Конзорцијим:

  1.„Ентеријери Врбас“ ДОО Бања Лука (4404765550007)

  2. „Нова дипо“ ДОО Градишка

  (4402786210009)

  Вриједност:

  453.857,94 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање  у року од 60 дана по испостављеној фактури

   

   

  19.05.2022

   

   

   

                                                                                                                   М.П.                                                                                                                                                                             Потпис одговорне особе

                                                                                                                                    __________________________  

                                                                                                                                          Мр Џерард Селман с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења