Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Druga dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

  REPUBLIKA SRPSKA

  USTAVNI SUD

   

   

  Broj:  SU - 241/22                                                                                                                                                                                                                                        

  Banja Luka,  29. jun 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 3. stav 1. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 29. juna 2022. godine, d o n i o  j e

   

   DRUGU DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

   

  Plan nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godninu mijenja se u dijelu Robe tako što se dodaje redni broj 11. kako slijedi:

   
                   

  REDNI BROJ

  PREDMET NABAVKE

  ŠIFRA JRJN

  PROCJENjENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

  VRSTA POSTUPKA

  OKVIRNI DATUM POKRETANjA POSTUPKA

  OKVIRNI DATUM ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

  IZVOR FINANSIRANjA (ekonomski kod)

  NAPOMENE

   

  ROBE

               

  11.

  Zastori

  39515400-9

  19.700,00

   Konkurentski zahtjev

  jun 2022

  jul  2022

  Budžet 2022 pozicija

  511300

   

   

  UKUPNO:

   

  19.700,00

   

   

   

   

   

                   
             

  PREDSJEDNIK

             

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                   
             

  Mr Džerard Selman

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja