Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Друга допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  УСТАВНИ СУД

   

   

  Број:  СУ - 241/22                                                                                                                                                                                                                                        

  Бања Лука,  29. јун 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 29. јуна 2022. године, д о н и о  ј е

   

   ДРУГУ ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

   

  План набавки Уставног суда Републике Српске за 2022. годнину мијења се у дијелу Робе тако што се додаје редни број 11. како слиједи:

   
                   

  РЕДНИ БРОЈ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

  ШИФРА ЈРЈН

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а)

  ВРСТА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

  НАПОМЕНЕ

   

  РОБЕ

               

  11.

  Застори

  39515400-9

  19.700,00

   Конкурентски захтјев

  јун 2022

  јул  2022

  Буџет 2022 позиција

  511300

   

   

  УКУПНО:

   

  19.700,00

   

   

   

   

   

                   
             

  ПРЕДСЈЕДНИК

             

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   
             

  Мр Џерард Селман

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења