Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku televizujske i audiovizuelne opreme

  Broj: SU-172/22

  Banja Luka, 5 . maj 2022.

                                                                                                                                                                                         

           Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 5. maja 2022. godine d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE  ZA JAVNU NABAVKU TELEVIZIJSKE

  I AUDIOVIZUELENE OPREME

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača SIRIUS 2010” d.o.o. Banjaluka, broj PO-052/2022 od 18. aprila 2022. godine za nabavku televizijske i audiovizuelene opreme za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske.
  2. Sa ponuđačem SIRIUS 2010” d.o.o. Banjaluka će se zaključiti ugovor za nabavku televizijske i audiovizuelene opreme u vrijednosti od 5.994,86 bez PDV-a, odnosno 7.013,99 sa PDV-om.
  3.  Rashodi za plaćanje televizijske i audiovizuelene opreme vršiće se sa 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (iz projekta treća faza izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - opremanje).

   

  O b r a z l o ž e nj e

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-125/22 od 30. marta 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za tražene robe procjenjene vrijednosti do 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu robu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača SIRIUS 2010” d.o.o. Banjaluka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača SIRIUS 2010” d.o.o. Banjaluka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.


                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                    Mr Džerard Selman

  Dostaviti:

  • web stranica;
  • ponuđač;
  • računovodstvo;                                                        
  •  a/a.
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja