Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 300. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 28. jun 2023.

   

   

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 300. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) održao je danas, 28. juna 2023. godine, u Banjoj Luci svoju jubilarnu Tristotu sjednicu. Na ovoj sjednici Ustavni sud je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, kroz apstraktnu kontrolu ustavnosti odlučivao o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

  Među ostalim odlukama, Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-15/22 kojom je utvrđeno da član 75. stav (1), član 76. i član 77. stav (4)  Pravilnika o radu Akcionarskog društva „Komunalac“ Bijeljina, koji je donio Nadzorni odbor ovog akcionarskog društva, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Neustavnost odredaba navedenog normativnog akta Ustavni sud je našao u činjenici što donosilac osporenog pravilnika nije postupio u skladu sa zakonskom obavezom iz člana 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u dijelu kojim je propisana obaveza usklađivanja odredaba ovog akta sa navedenim Zakonom, nego je samo izvršio usklađivanje pojedinačnih ugovora o radu zaključenih između radnika i ovog poslodavca. Time je, po ocjeni Suda, narušeno ustavno načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava. 

  Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio takođe i odluku u predmetu broj U-46/22. Ovom odlukom Ustavni sud je utvrdio da Odluke o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske od 17. avgusta 2020. godine i 24. juna 2021. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o Vladi Republike Srpske i Zakonom o radu. Pored toga, Ustavni sud je istom odlukom utvrdio i da Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Naime, Ustavni sud je ocijenio da Vlada Republike Srspke nije bila ovlašćena da osporenim odlukama produži primjenu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, jer ove odluke nisu u funkciji izvršavanja zakona, niti je Vlada kao izvršni organ vlasti ovlašćena da uređuje primjenu ovih opštih akata. Neustavnost osporenog Sporazuma ogleda se u tome što, prema mišljenju Ustavnog suda, neustavnim i nezakonitim odlukama nije produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, tako da se nisu mogle vršiti izmjene akta koji nije bio na snazi, odnosno zaključiti osporeni sporazum o produženju važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.

  Konačno, Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluku u predmetu broj U-47/22 kojom je utvrđeno da Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje koji službenici i namještenici u okviru Opštinske uprave Bileća postaju neraspoređeni nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Ustavni sud je ocijenio, naime, da je u postupku donošenja osporenog pravilnika došlo do povrede relevantne odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, čime je istovremeno narušeno i ustavno načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava.

  Pored navedene odluke Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluke u predmetima broj U-36/22, U-61/22 i U-29/23, kojima nije prihvatio prijedlog, odnosno kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetima broj U-18/22 Ustavni sud je obustavio postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenog akta jer nisu ispunjeni uslovi za njegovo daljnje vođenje. Ustavni sud je, takođe, odlučivao i o drugim pitanjima iz domena svoga poslovanja.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja