Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 300. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 28. јун 2023.

   

   

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 300. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Уставни суд Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) одржао је данас, 28. јуна 2023. године, у Бањој Луци своју јубиларну Тристоту сједницу. На овој сједници Уставни суд је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, кроз апстрактну контролу уставности одлучивао о сагласности прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

  Међу осталим одлукама, Уставни суд је на данашњој сједници донио одлуку у предмету број У-15/22 којом је утврђено да члан 75. став (1), члан 76. и члан 77. став (4)  Правилника о раду Акционарског друштва „Комуналац“ Бијељина, који је донио Надзорни одбор овог акционарског друштва, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Неуставност одредаба наведеног нормативног акта Уставни суд је нашао у чињеници што доносилац оспореног правилника није поступио у складу са законском обавезом из члана 18. Закона о измјенама и допунама Закона о раду у дијелу којим је прописана обавеза усклађивања одредаба овог акта са наведеним Законом, него је само извршио усклађивање појединачних уговора о раду закључених између радника и овог послодавца. Тиме је, по оцјени Суда, нарушено уставно начело законитости из члана 108. став 2. Устава. 

  Уставни суд је, поред наведене одлуке, донио такође и одлуку у предмету број У-46/22. Овом одлуком Уставни суд је утврдио да Одлуке о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске од 17. августа 2020. године и 24. јуна 2021. године нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о Влади Републике Српске и Законом о раду. Поред тога, Уставни суд је истом одлуком утврдио и да Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Наиме, Уставни суд је оцијенио да Влада Републике Срспке није била овлашћена да оспореним одлукама продужи примјену Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске, јер ове одлуке нису у функцији извршавања закона, нити је Влада као извршни орган власти овлашћена да уређује примјену ових општих аката. Неуставност оспореног Споразума огледа се у томе што, према мишљењу Уставног суда, неуставним и незаконитим одлукама није продужено важење Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске, тако да се нису могле вршити измјене акта који није био на снази, односно закључити оспорени споразум о продужењу важења посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске.

  Коначно, Уставни суд је на данашњој сједници донио и одлуку у предмету број У-47/22 којом је утврђено да Правилник о критеријумима на основу којих се утврђује који службеници и намјештеници у оквиру Општинске управе Билећа постају нераспоређени није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. Уставни суд је оцијенио, наиме, да је у поступку доношења оспореног правилника дошло до повреде релевантне одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, чиме је истовремено нарушено и уставно начело законитости из члана 108. став 2. Устава.

  Поред наведене одлуке Уставни суд је на данашњој сједници донио и одлуке у предметима број У-36/22, У-61/22 и У-29/23, којима није прихватио приједлог, односно којима није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској и појединих подзаконских нормативних аката. У предметима број У-18/22 Уставни суд је обуставио поступак за оцјењивање уставности и законитости оспореног акта јер нису испуњени услови за његово даљње вођење. Уставни суд је, такође, одлучивао и о другим питањима из домена свога пословања.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења