Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 297. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 29. mart 2023.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 297. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas je, 29. marta 2023. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devedeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, te o sukobu nadležnosti između organa izvršne i sudske vlasti.

  Ustavni sud je na današnjoj sjednici, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-26/22 kojom je utvrdio da član III Odluke o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada Zvornika nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Ovakvu odluku Ustavni sud je donio temeljem toga što je osporenim propisivanjem, kojim je određeno da je obračunski period za naknadu za održavanje mjernog mjesta -  vodomjera jedan (1) mjesec, te utvrđena visina naknade zavisno od promjera vodomjera, donosilac odluke izašao iz okvira zakonskih ovlašćenja i propisao naknadu koja nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Ustavni sud je ocijenio, naime, da je navedena odredba neustavna i nezakonita jer zakon propisuje da se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju iz cijene komunalne usluge, te da se iz ove cijene obezbjeđuju i sredstva za pokriće ukupnih rashoda davaoca komunalne usluge i unapređenje postojećih komunalnih objekata i uređaja.

  Ustavni sud je na današnjoj sjednici takođe donio i odluku u predmetu broj U-54/22. Ovom odlukom utvrđeno je da Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2022. godini, koji je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina, u vrijeme važenja, nije bio u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o javnim putevima i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Sukus razloga za ovakvu odluku svodi se na činjenicu da je donosilac spornog opšteg akta ovakvim normiranjem izašao iz zakonskih okvira budući da djelatnost asfaltiranja makadamskih puteva i izgradnja javne rasvjete spada u zakonom propisanu izvornu nadležnost jedinice lokalne samouprave u oblasti vršenja komunalnih djelatnosti, a ne Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

  Pored navedenih odluka, Ustavni sud je danas donio i odluke u predmetima broj U-23/22, U-25/22, U-37/22, U-49/22, U-20/23, U-21/23, U-23/23 i U-25/23 kojima je odbacio prijedloge i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, odnosno za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetu broj U-1/23 Ustavni sud je donio odluku o sukobu nadležnosti između Osnovnog suda u Banjaluci i Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Laktaši i Ministarstva za urbanizam i stambeno-komunalne djelatnosti, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske. Ustavni sud je, takođe, donio i odluke u predmetima broj U-17/22 i U-30/22, a kojima je zbog nedostatka procesnih uslova obustavio daljnji postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporenih akata.

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja