Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 296. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 22. februar 2023.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 296. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas je, 22. februara 2023. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devedeset i šesta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti funkcionisanja i redovnog poslovanja Ustavnog suda.

  Ustavni sud je na ovoj sjednici, među ostalim odlukama, donio i odluku u predmetu broj U-6/22, a njome je odlučeno da Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske koju je donijela Vlada Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o vladi i Zakonom o radu. Istom odlukom je takođe utvrđeno i da Posebni kolektivni ugovor o izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Neustavnost navedenih akata proizlazi iz činjenice, pravo, da Vlada Republike Srpske nije imala ovlašćenje da donese osporenu odluku i da njome uređuje pitanje primjene posebnog kolektivnog ugovora, jer je to isključivo pravo potpisnica ugovora koje saglasnom izjavom volja mogu regulisati pitanje produženja njegovog važenja, pa time i primjene tog akta. U odnosu na Posebni kolektivni ugovor o izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske Ustavni sud je utvrdio da je isti zaključen suprotno relevantnoj odredbi Zakona o radu, odnosno nakon prestanka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, čime je, po ocjeni Suda, osporenim propisivanjem narušeno i ustavno načelo zakonitosti akata.

  Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluku u predmetu broj U-13/22. Ustavni sud je ovom odlukom utvrdio da Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika kojeg je donio Upravni odbor Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Imajući u vidu da su, po ocjeni Ustavnog suda, navedenim Pravilnikom uređena pitanja koja se, saglasno relevantnim odredbama Zakona o radu, uređuju kolektivnim ugovorom, a samo pod određenim uslovima i pravilnikom o radu, Sud je ocijenio da osporeni Pravilnik u cjelini nije u saglasnosti sa zakonom i ustavnim načelom zakonitosti.

  Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-33/22 kojom je utvrđeno da Odluka o donošenju Regulacionog plana "Jug 3", koju je donijela Skupština grada Banja Luka, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju. Naime, Ustavni sud je ocijenio da Skupština Grada Banja Luka u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupala saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju jer je, prvo, propustila da u odluci o reviziji osporenog Regulacionog plana utvrdi rok izrade plana. Pored toga, Ustavni sud je utvrdio i to da je donosilac akta učinio i druge povrede zakona u proceduri njegovog donošenja što je rezultovalo povredom ustavnog načela zakonitosti akata.

  Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-77/21, U-14/22 i U-34/22, kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba podzakonskih opštenormativnih akata. Ustavni sud je, naposljetku, u predmetu broj U-19/21 donio rješenje kojim je obustavio ustavnosudski postupak jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje, a odlučivao je i o drugim pitanjima iz domena svoga poslovanja.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja