Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 145. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Banja Luka, 9. februar 2023.

   

  VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

   

  U Banjoj Luci je danas, 9. februara 2023. godine, održana Stotinu i četrdeset i peta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 28. decembra 2022. godine.

  Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, tj. da li postoje procesnopravni uslovi za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim zakonom došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda. Podnosilac je u svom zahtjevu istakao, u suštini, da je imenovani zakon usmjeren protiv države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, da se njime negira Ustav Bosne i Hercegovine i podjela nadležnosti između države i entiteta, te da je na taj način povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda jer bošnjački narod svoj identitet vezuje za državu Bosnu i Hercegovinu koja je ovim zakonom napadnuta. Rješavajući pitanje prihvatljivosti zahtjeva Vijeće je utvrdilo da ovakav zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se, kao i u više slučajeva do sada, obrazloženje Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće je, naime, ocijenilo da podnosilac zahtjeva nije konkretizovao na koji način je povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, jer obrazloženje odluke ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda određenih Amandmanima LXXVII na član 70. Ustava Republike Srpske.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja