Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Banja Luka, 18. oktobar 2022.

   

  VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

   

  U Banjoj Luci je danas, 18. oktobra 2022. godine, održana Stotinu i četrdeset i četvrta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 14. septembra tekuće godine.

              Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju procesnopravnih uslova za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim članom Zakona došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Rješavajući ovo pitanje, Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da podnosilac zahtjeva u njemu ističe, između ostalog, da je osporeni član Zakona u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, te da bošnjački narod svoj identitet vezuje za državu Bosni i Hercegovinu koja se ovim Zakonom napada i negira. Imajući u vidu izloženo, Vijeće je kao i u ranijim sličnim pravnim situacijama ocijenilo da se i u ovom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, jer ovo obrazloženje ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja