Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење са 289. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 12. октобар 2022.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 289. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас је, 12. октобра 2022. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и осамдесет и девета редовна сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о уставносудским предметима који се тичу сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске, као и о другим стварима из области пословања Уставног суда.

  Уставни суд је на овој сједници, између осталих одлука о којима је одлучивао, донио и одлуку у предмету број У-36/21 којом је утврђено да члан 12. Колективног уговора за запослене у Градској управи Града Требиња није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. Оспореним одредбама наведеног члана прописани су начин, услови и висина умањења основне плате запосленог до 30% у току мјесеца због непостизања одговарајућих резултата рада. Уставни суд је оцјенио да су субјекти који су закључили оспорени уговор прекорачили границе својих овлашћења, јер су оспорним чланом 12. Колективног уговора на суштински начин мијењали законска рјешења у предметној области, с обзиром на то да су, супротно члану 9. Закона о раду, овим колективним уговором за запослене утврдили неповољнија права од права која су утврђена законом.

  На истој сједници Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-67/21. Уставни суд је овом одлуком утврдио да Правилник о допуунама Правнилника о садржају и начину вођења војних евиденција није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Министар рада и борачко-инвалидске заштите као доносилац оспореног акта, према оцјени Уставног суда, није имао овлашћење да правилником којим се утврђује садржај и начин вођења војних евиденција разрађује законске одредбе које се односе на остваривање права припадника Министрства унутрашњих послова. Нормирајући на овај начин односе из надлежности законодавног органа доносилац акта је, утврдио је Уставни суд, прекорачио своја законска овлашћења која су му дата релевантном одредбом Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџинског рата Републике Српске. Тиме је дошло до повреде и уставног начела уставности и законитости правних аката.

  Уставни суд је такође донио и одлуку број У-79/21 којом је утврђено да Тарифни број 10. тачка 1. у дијелу који је означен као „Стоматолошке и љекарске ординације“ Тарифе комуналних такси која је саставни дио Одлуке о комуналним таксама Града Требиња није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о измјенама Закона о комуналним таксама. Наиме, Уставни суд је утврдио да Скупштина Града Требиње није овлашћена да својом одлуком утврђује комуналну таксу за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, односно да за оспорено прописивање, ступањем на снагу новог закона, нема основа у закону који је на снази у вријеме одлучивања.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-43/21, У-59/21, У-60/21, У-65/21, У-69/21, У-85/21 и У-94/21 којим нису прихваћене иницијативе за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о заштити од пожара, Кривичног законика Републике Српске, Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, као и уставности и законитости појединих подзаконских аката. Уставни суд је, такође, поред наведених уставносудских питања одлучивао и о питањима из домена свога пословања.

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења