Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 142. i 143. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Banja Luka, 16. avgust 2022.

   

  VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

   

  U Banjoj Luci su danas, 17. avgusta 2022. godine, održane 142. i 143. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće) koje je, u skladu sa Ustavom i Zakonom propisanim nadležnostima, utvrdilo da odredbama Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma i odredbama člana 125. stav 9. i člana 140. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi konstitutivnog bošnjačkog naroda.

  Između ostalih razloga za donesenu odluku u odnosu na Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, Vijeće je istaklo da činjenica što se zakonodavac opredjelio da zakonom uredi određeno nematerijalno kulturno nalijeđe sa kojim se u potpunosti identifikuje jedan od konstitutivnoh ranoda, te što je propustio da istovremeno i u okviru jedinstvenog zakonskog rješenja uredi i odgovarajuće nematerijalno kulturno naslijeđe sa kojim se identifikuju druga dva konstitutivna naroda, ne predstavlja, samo po sebi, povredu vitalnog nacionalnog interesa tih naroda. Vijeće, naime, smatra da obim propisivanja, kao i dinamika postupanja zakonodavca u zaštiti nematerijalnog kuturnog naslijeđa ne dovodi konstitutivne narode Republike Srpske u neravnopravan položaj.

  U odluci koja se odnosi na Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Vijeće je ocijenilo da odredbom iz člana 125. stav 9. osporenog zakona, kojom je normirano da radniku zaposlenom na određeno vrijeme i neverifikovanom nastavniku radni odnos na određeno vrijeme ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda jer, u suštini, iz njenog sadržaja proizlazi da osporena odredba nema nacionalnu dimenziju i da se jednako odnosi na sve građane Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

  Nadalje, Vijeće je utvrdilo da odredbama člana 140. istog Zakona, kojima su regulisana pitanja nagrađivanja Svetosavskom nagradom nastavnika, stručnih saradnika i bibliotekara u osnovnim školama za izuzetne rezultate i zalaganje u radu, takođe nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda. Ocjenjujući da li je u konkretnom slučaju došlo do povrede, Vijeće je imalo u vidu sadržaj cjelokupnog člana osporenog zakona, a ne samo naziv nagrade koja se dodjeljuje. Pema ocjeni Vijeća, propisani uslovi i kriterijumi na osnovu kojih se vrši izbor kandidata za dodjelu Svetsavske nagrade nemaju nacionalni predznak i nikoga ne favorizuju, zbog čega je izvjesno da se ova nagrada dodjeljuje isključivo za ostvarene rezultate na profesionalnom planu, dakle, u potpunosti nezavisno od njihove nacionalne i vjerske pripadnosti. Shodno tome, Vijeće je utvrdilo da osporena zakonska odredba ne diskriminiše i ne dovodi u neravnopravan položaj bilo koji od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa, te da je nagrada dostupna svakom nastavniku, stručnom saradniku i školskom bibliotekaru koji ispunjavaju propisane uslove.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja