Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 13. јули 2022.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 285. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас, 13. јула 2022. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и осамдесет пета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

               На овој сједници, Суд је, између осталог, донио одлуку у предмету број У-16/22 којом је утврђено да Одлука о доношењу Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 48/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). Суд је, наиме, оцијено да доносилац овог акта, у поступку припреме, израде и доношења оспорене одлуке није поступао сагласно релевантним одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, чиме је истовремено нарушио и уставно начело законитости.

         Уставни суд је такође донио и одлуку у предмету број У-74/21 којом је утврдио да Упутство о начину и поступку вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини број 02-5486/19 од 25. јула 2019. године, које је донијела Управа Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08, 60/13 и 70/20). Неуставност и незаконитост наведеног упутства Уставни суд је утврдио с обзиром на чињеницу да је овај акт донијело Јавно предузеће које законом није овлашћено да уређује обављање стручно-техничких послова у шумама у приватној својини, односно да Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ 75/04, и 78/11), на који се позива доносилац овог упутства, не садржи овлашћење за управу јавног предузећа да својим актом регулише питања која се односе на начин и поступак вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спречавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини.

     Поред наведеног, на овој сједници, у предмету број У-64/21 Уставни суд није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности члана 6. став 1. тачке г) и д), члана 9а., члана 16. став 2. и члана 39. став 1. тачка а) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 124/17 и 100/17), јер је оцијенио да су наведене законске норме сагласне Уставу Републике Српске, те, у предмету број У-57/21, из процесних разлога, није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Измјене и допуне Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/21).

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења